Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 76. Zend_Wildfire

  Spis treści

  76.1. Zend_Wildfire

  76.1. Zend_Wildfire

  Zend_Wildfire jest komponentem, który umożliwia komunikację pomiędzy kodem PHP a komponentami klienckimi Wildfire.

  Celem projektu Wildfire jest utworzenie standardowego kanału komunikacji pomiędzy wieloma różnymi komponentami, a dynamiczną i skryptową architekturą wtyczek. Obecnie skupiamy się na dostarczeniu systemu pozwalającego skryptop PHP na przekazywanie wiadomości dziennika do Konsoli Firebug.

  Dla celów zapisywania dziennika do konsoli Firebug stworzony został komponent Zend_Log_Writer_Firebug, a także został stworzony protokół komunikacyjny, który używa żądań HTTP i nagłówków odpowiedzi do przesyłania danych pomiędzy serwerem, a komponentami klienckimi. Jest to świetne dla zapisywania dziennika zdarzeń, generowanego podczas wykonania skryptu, do przeglądarki, bez modyfikowania zawartości strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest debugoanie żądań AJAX, które wymagają poprawnych danych JSON oraz XML.

  Dostępny jest także komponet Zend_Db_Profiler_Firebug pozwalający na zapisywanie dziennika zdarzeń bazy danych do konsoli Firebug.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...