Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  75.5. Zend_View_Abstract

  Klasa Zend_View_Abstract jest klasą bazową w oparciu o którą zbudowana jest klasa Zend_View; Klasa Zend_View po prostu rozszerza ją i deklaruje implementację metody _run() (która jest wywoływana przez metodę render()).

  Wielu programistów potrzebuje rozszerzyć obiekt Zend_View_Abstract aby dodać własną funkcjonalność i nieuniknione jest że napotykają problemy dotyczące projektu klasy, która posiada wiele prywatnych zmiennych. Ten dokument ma wyjaśnić jakie przesłanki stały za decyzjami podjętymi podczas projektowania komponentu.

  Zend_View jest czymś w rodzaju systemu szablonów używającego natywnej składni PHP. W rezultacie możliwe jest użycie w skryptach widoków kodu PHP, a dodatkowo dziedziczą one zakres wywołującego je obiektu.

  Dlatego ten drugi punkt jest tak ważny dla decyzji podejmowanych podczas projektowania. Wewnętrznie metoda Zend_View::_run() wygląda tak:

  protected function _run()
  {
      include 
  func_get_arg(0);
  }

  Skrypty widoków mają dostęp do obecnego obiektu ($this), i wszystkich metod oraz zmiennych tego obiektu. Z tego względu, że wiele operacji zależy od zmiennych prywatnych, mogłoby to spowodować problem: skrypty widoków mogłyby wywołać te metody lub bezpośrednio zmodyfikować krytyczne zmienne. Wobraź sobie skrypt nadpisujący w niezamierzony sposób zmienną $_path lub $_file -- wszystkie następne wywołania metody render() lub helperów widoków przestałyby działać!

  Na szczęście w PHP 5 może to być rozwiązane dzięki deklaracjom widoczności: prywatne zmienne nie są dostępne przez obiekty rozszerzające daną klasę. Zostało to użyte w obecnym projekcie: z tego względu, że klasa Zend_View rozszerza klasę Zend_View_Abstract, skrypty widoku są ograniczone tylko do metod i zmiennych chronionych oraz publicznych obiektu Zend_View_Abstract -- efektywnie ograniczając akcje jakie można przeprowadzić i pozwalając nam na zabezpiecznie krytycznych obszarów przed nadużyciami w skryptach widoków.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...