Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 74. Zend_Version

  74.1. Odczytywanie wersji Zend Framework

  Stała klasy Zend_Version::VERSION zawiera łańcuch znaków, który określa aktualny numer wersji Zend Framework. Przykładowo może to być "0.9.0beta".

  Statyczna metoda Zend_Version::compareVersion($version) jest oparta na funkcji version_compare(). Metoda zwraca -1 gdy wersja ze zmiennej $version jest starsza niż wersja Zend Framework, 0 jeśli są takie same, a +1 gdy wersja ze zmiennej $version jest nowsza niż wersja Zend Framework.

  Przykład 74.1. Przykład użycia metody compareVersion()

  // zwraca -1, 0 lub 1
  $cmp Zend_Version::compareVersion('1.0.0');

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...