Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  73.3. Łańcuchy weryfikatorów

  Często do pewnej wartości potrzebujemy zastosować wiele weryfikatorów w określonej kolejności. Poniższy kod demonstruje sposób rozwiązania przykładu z wprowadzenia, gdzie nazwa użytkownika musi mieć długość między 6 a 12 alfanumerycznych znaków:

  // Tworzymy łańcuch weryfikatorów i dodajemy do niego weryfikatory
  $validatorChain = new Zend_Validate();
  $validatorChain->addValidator(new Zend_Validate_StringLength(612))
                 ->
  addValidator(new Zend_Validate_Alnum());

  // Sprawdzamy nazwę użytkownika
  if ($validatorChain->isValid($username)) {
      
  // nazwa użytkownika jest poprawna
  } else {
      
  // nazwa użytkownika nie jest poprawna; wyświetlamy komunikaty
      
  foreach ($validatorChain->getMessages() as $message) {
          echo 
  "$message\n";
      }
  }

  Weryfikatory są uruchamiane w takiej kolejności, w jakiej zostały dodane do Zend_Validate. W powyższym przykładzie, wpierw jest sprawdzane jest to, czy długość nazwy użytkownika mieści się miedzy 6 a 12 znaków, a następnie sprawdzane jest czy zawiera ona tylko znaki alfanumeryczne. Druga weryfikacja, dla alfanumerycznych znaków, jest przeprowadzana niezależnie od tego, czy pierwsza weryfikacja, dla długości pomiędzy 6 a 12 znaków udała się. Oznacza to, że jeśli nie udadzą się obie weryfikacje, to metoda getMessages() zwróci wiadomości błędów pochodzące od obu weryfikatorów.

  W niektórych przypadkach sensowna może być możliwość przerwania łańcucha weryfikatorów w przypadku, gdy proces weryfikacji nie uda się. Zend_Validate obsługuje takie przypadki za pomocą ustawienia drugiego parametru w metodzie addValidator(). Ustawiając wartość zmiennej $breakChainOnFailure na true, dodany weryfikator przerwie łańcuchowe wywoływanie przy wystąpieniu błędu, co zapobiegnie uruchamianiu innych weryfikacji, które w danej sytuacji zostaną uznane za bezużyteczne. Jeśli powyższy przykład byłby napisany tak jak poniżej, wtedy weryfikacja znaków alfanumerycznych nie byłaby przeprowadzona jeśli długość łańcucha znaków byłaby nieodpowiednia:

  $validatorChain->addValidator(new Zend_Validate_StringLength(612), true)
          ->
  addValidator(new Zend_Validate_Alnum());

  W łańcuchu weryfikatorów może być użyty dowolny obiekt, który implementuje interfejs Zend_Validate_Interface.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...