Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 72. Zend_Uri

  72.1. Zend_Uri

  72.1.1. Wstęp

  Zend_Uri jest komponentem, który pomaga w manipulowaniu i sprawdzaniu poprawności adresem Uniform Resource Identifier (URI). Klasa Zend_Uri istnieje głownie aby obsłużyć inne komponenty takie jak na przykład Zend_Http_Client ale także jest użyteczna jako osobne narzędzie.

  Adresy URI zawsze zaczynają się nazwą schematu zakończoną średnikiem. Konstrukcje różnych schematów różnią się od siebie znacząco. Klasa Zend_Uri zapewnia fabrykę, która zwracą swoją podklasę specjalizującą się w danym schemacie. Podklasa będzie nazwana Zend_Uri_<scheme>, gdzie <scheme> jest nazwą schematu zamienioną na małe litery z pierwszą literą zamienioną na wielką. Wyjątkiem od tej reguły jest schemat HTTPS, który także jest obsługiwany przez klasę Zend_Uri_Http.

  72.1.2. Tworzenie nowego URI

  Zend_Uri zbuduje nowy URI z szablonu jeśli do metody Zend_Uri::factory() przekazana jest tylko nazwa schematu.

  Przykład 72.1. Tworzenie nowego URI za pomocą Zend_Uri::factory()

  // Aby utworzyć URI z szablonu, przekaż tylko schemat.
  $uri Zend_Uri::factory('http');

  // $uri jest instancją Zend_Uri_Http

  Aby utworzyć nowy URI z szablonu, przekaż tylko nazwę schematu do metody Zend_Uri::factory()[31]. Jeśli przekazana jest nazwa nieobsługiwanego schematu, wyrzucony będzie wyjątek Zend_Uri_Exception.

  Jeśli schemat lub przekazany URI jest obsługiwany, metoda Zend_Uri::factory() zwróci swoją podklasę, która specjalizuje się w schemacie który ma zostać utworzony.

  72.1.3. Manipulowanie istniejącym URI

  Aby manipulować istniejącym URI, przekaż cały URI do Zend_Uri::factory().

  Przykład 72.2. Manipulowanie istniejącym URI za pomocą Zend_Uri::factory()

  // Aby manipulować istniejącym URI, przekaż go do metody fabryki.
  $uri Zend_Uri::factory('http://www.zend.com');

  // $uri jest instancją Zend_Uri_Http

  URI zostanie przetworzony i zostanie sprawdzona jego poprawność. Jeśli okaże się, że jest niepoprawny, od razu zostanie wyrzucony wyjątek Zend_Uri_Exception. W przeciwnym wypadku, metoda Zend_Uri::factory() zwróci swoją podklasę specjalizującą się w schemacie URI, którym chcemy manipulować.

  72.1.4. Sprawdzanie poprawności URI

  Funkcja Zend_Uri::check() może być użyta jeśli potrzebne jest tylko sprawdzenie poprawności istniejącego URI.

  Przykład 72.3. Sprawdzanie poprawności URI za pomocą Zend_Uri::check()

  // Sprawdź czy podany URI ma poprawny format
  $valid Zend_Uri::check('http://uri.in.question');

  // $valid ma wartość TRUE dla poprawnego URI, lub FALSE w przeciwnym wypadku.

  Zend_Uri::check() zwraca wartość logiczną, co jest bardziej wygodne niż używanie Zend_Uri::factory() i wyłapywanie wyjątku.

  72.1.5. Wspólne metody instancji

  Każda instancja podklasy Zend_Uri (np. Zend_Uri_Http) ma kilka metod, ktore są użyteczne do pracy z rożnego rodzaju URI.

  72.1.5.1. Pobieranie schematu URI

  Nazwa schematu URI jest częścią URI, która znajduje się przed dwukropkiem. Na przykład nazwą schematu adresu http://www.zend.com jest http.

  Przykład 72.4. Pobieranie schematu z obiektu Zend_Uri_*

  $uri Zend_Uri::factory('http://www.zend.com');

  $scheme $uri->getScheme();  // "http"

  Metoda getScheme() zwraca tylko schemat z obiektu URI.

  72.1.5.2. Pobieranie całego URI

  Przykład 72.5. Pobieranie całego URI z obiektu Zend_Uri_*

  $uri Zend_Uri::factory('http://www.zend.com');

  echo 
  $uri->getUri();  // "http://www.zend.com"

  Metoda getUri() zwraca reprezentację całego URI jako łańcuch znaków.

  72.1.5.3. Sprawdzanie poprawności URI

  Zend_Uri::factory() zawsze sprawdzi poprawność przekazanego do niej URI i nie utworzy nowej instancji podklasy Zend_Uri jeśli podany adres URI jest niepoprawny. Jakkolwiek, po tym jak zostanie utworzona instancja podklasy Zend_Uri dla nowego URI lub dla poprawnego istniejącego, możliwe jest to, że URI później może stać się niepoprawny, po tym jak będziemy nim manipulować.

  Przykład 72.6. Sprawdzanie poprawności obiektu Zend_Uri_*

  $uri Zend_Uri::factory('http://www.zend.com');

  $isValid $uri->valid();  // TRUE

  Metoda valid() zapewnia możliwość sprawdzenia czy obiekt URI jest wciąż poprawny.  [31] Obecnie, Zend_Uri obsługuje tylko schematy HTTP oraz HTTPS.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...