Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 62. Zend_Session

  62.1. Wprowadzenie

  Zespół Zend Framework Auth bardzo docenia twój wkład w naszą listę email: fw-auth@lists.zend.com

  W aplikacjach web używających PHP, a sesja reprezentuje logiczne połączenie jeden-do-jednego pomiędzy danymi o stanie użytkownika znajdującymi się na serwerze, a konkretną aplikacją użytkownika (np. przeglądarka stron internetowych). Zend_Session pomaga w zarządzaniu i zabezpieczaniu danych sesji, które są logicznym dopełnieniem danych w ciasteczku, pomiędzy wieloma żądaniami do serwisu przez tego samego klienta. W przeciwieństwie do danych z ciasteczka, dane sesji nie są przechowywane po stronie klienta i są one dostępne dla klienta tylko wtedy, gdy kod po stronie serwera dobrowolnie udostępni dane w odpowiedzi na żądanie klienta. Dla celów tego komponentu oraz dokumentacji, określenie "dane sesji" odnoszą się do danych przechowywanych po stronie serwera w tablicy $_SESSION, zarządzanych przez Zend_Session, oraz indywidualnie manipulowanych przez obiekty dostępowe Zend_Session_Namespace. Przestrzenie nazw sesji zapewniają dostęp do danych sesji używając klasycznych przestrzeni nazw implementowanych logicznie jako nazwane grupy asocjacyjnych tablic, o kluczach będących łańcuchami znaków. (analogicznie jak tablice PHP).

  Instancje Zend_Session_Namespace są obiektami dostępowymi dla przestrzeni nazw będących wycinkami tablicy $_SESSION. Komponent Zend_Session rozszerza istniejącą funkcjonalność PHP ext/session dodając interfejs umożliwiający administrację i zarządzanie, a także zapewniając API dla przestrzeni nazw Zend_Session_Namespace. Zend_Session_Namespace zapewnia ustandaryzowany zorientowany obiektowo interfejs do pracy z przestrzeniami nazw istniejącymi wewnątrz standardowego mechanizmu sesji PHP. Wspierane są zarówno przestrzenie nazw dla anonimowych użytkowników, jak i dla uwierzytelnionych (np. zalogowanych). Zend_Auth, komponent autentykacji w Zend Framework używa Zend_Session_Namespace do przechowywania informacji związanych z autentykowanymi użytkownikami w przestrzeni nazw "Zend_Auth". Z tego względu, że Zend_Session używa normalnych wewnętrznych funkcji modułu sesji, oraz umożliwia użycie wszystkich znanych opcji konfiguracyjnych i ustawień (zobacz http://www.php.net/session), a dodatkowo umożliwia dostęp za pomocą zorientowanego obiektowo interfejsu, to użycie tego modułu jest przykładem dobrej praktyki programowania, a także gładko integruje się z Zend Framework. Zatem standardowy identyfikator sesji PHP przechowywany albo w ciasteczku klienta, albo dołączony do adresów URL, umożliwia połączenie klienta oraz danych stanu sesji.

  Domyślna obsługa zapisu sesji nie rozwiązuje problemu zarządzania tym powiązaniem dla klastrów serwerów, ponieważ dane sesji przechowywane są w systemie plików serwera, który odpowiada na żądanie. Jeśli żądanie może byc przetworzone przez inny serwer niż ten, na którym zapisane są dane sesji, to przetwarzający serwer nie ma dostępu do danych sesji (jeśli nie są dostępne w systemie plików połączonym siecią). Dodatkowe odpowiednie możliwości obsługi zapisu będą zapewnione, gdy będzie to możliwe. Namawiamy członków społeczności aby wysyłali propozycje możliwości obsługi zapisu na listę fw-auth@lists.zend.com. Obsługa zapisu kompatybilna z Zend_Db została opisana na liście.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...