Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  61.39. Zend_Service_Yahoo

  61.39.1. Wprowadzenie

  Zend_Service_Yahoo jest prostym API do użycia z wieloma Yahoo! REST API. Zend_Service_Yahoo pozwala ci na wyszukiwanie w sieci za pomocą Yahoo! Web search, Yahoo! News, Yahoo! Local, Yahoo! Images. Aby użyć Yahoo! REST API, musisz posiadać Yahoo! Application ID. Aby otrzymać Application ID, proszę wypełnij i wyślij formularz rejestracji aplikacji.

  61.39.2. Wyszukiwanie w sieci Web z Yahoo!

  Zend_Service_Yahoo pozwala przeszukiwać sieć poprzez Yahoo! używając metody webSearch(), która akceptuje treść zapytania w pierwszym parametrze oraz jako opcjonalny drugi parametr tablicę opcji wyszukiwania. Pełne informacje i listę opcji możesz znaleźć w dokumentacji Yahoo! Web Search. Metoda webSearch() zwraca obiekt Zend_Service_Yahoo_WebResultSet.

  Przykład 61.215. Wyszukiwanie w sieci Web z Yahoo!

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->webSearch('PHP');
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.3. Wyszukiwanie obrazków z Yahoo!

  Możesz szukać obrazków poprzez Yahoo używając metody imageSearch() klasy Zend_Service_Yahoo. Ta metoda akceptuje treść zapytania w pierwszym parametrze oraz jako opcjonalny drugi parametr tablicę opcji wyszukiwania, tak jak metoda webSearch(). Pełne informacje i listę opcji możesz znaleźć w dokumentacji Yahoo! Image Search.

  Przykład 61.216. Wyszukiwanie obrazków z Yahoo!

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->imageSearch('PHP');
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.4. Wyszukiwanie filmów video za pomocą Yahoo!

  Możesz wyszukiwać filmów video w Yahoo używając metody videoSearch() klasy Zend_Service_Yahoo. Aby uzyskać pełne informacje i listę opcji zobacz dokumentację Yahoo! Video Search.

  Przykład 61.217. Wyszukiwanie filmów video za pomocą Yahoo!

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->videoSearch('PHP');
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.5. Wyszukiwanie lokalnych firm i usług za pomocą Yahoo!

  Możesz szukać lokalnych firm i usług za pomocą Yahoo! używając metody localSearch(). Aby dowiedzięc sę więcej, sprawdź dokumentację Yahoo! Local Search.

  Przykład 61.218. Wyszukiwanie lokalnych firm i usług za pomocą Yahoo!

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->localSearch('Apple Computers', array('zip' => '95014'));
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.6. Wyszukiwanie Yahoo! News

  Wyszukiwanie Yahoo! News jest proste; po prostu użyj metody newsSearch() method, tak jak w poniższym przykładzie. Aby dowiedzięc sę więcej, sprawdź dokumentację Yahoo! News Search.

  Przykład 61.219. Wyszukiwanie Yahoo! News

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->newsSearch('PHP');
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.7. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer Inbound Links

  Wyszukiwanie w Yahoo! Site Explorer Inbound Links jest proste; użyj po prostu metody inlinkDataSearch() tak jak w poniższym przykładzie. Aby dowiedzięc sę więcej, sprawdź dokumentację Yahoo! Site Explorer Inbound Links.

  Przykład 61.220. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer Inbound Links

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->inlinkDataSearch('http://framework.zend.com/');
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.8. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer PageData

  Wyszukiwanie w Yahoo! Site Explorer's PageData jest proste; użyj po prostu metody pageDataSearch() tak jak w poniższym przykładzie. Aby dowiedzięc sę więcej, sprawdź dokumentację Yahoo! Site Explorer PageData.

  Przykład 61.221. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer PageData

  $yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
  $results $yahoo->pageDataSearch('http://framework.zend.com/');
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  61.39.9. Klasy Zend_Service_Yahoo

  Poniższe klasy są zwracane przez różne wyszukiwania Yahoo!. Każdy typ wyszukiwania zwraca zestaw wyników o specyficznym typie, który można łatwo iterować poprzez poszczególne obiekty wyników. Wszystkie klasy zestawów wyników implementują interfejs SeekableIterator, pozwalając na łatwą iterację i szukanie specyficznego wyniku.

  61.39.9.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Każdy ze specyficznych zestawów wyników wyszukiwania rozszerza tę bazową klasę.

  Każdy ze specyficznych zestawów wyników wyszukiwania zwraca obiekty wyniku Zend_Service_Yahoo_Result.

  61.39.9.1.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet::totalResults()

  int totalResults();

  Zwraca ilość zwróconych wyników wyszukiwania.

  61.39.9.1.2. Właściwości

  Tabela 61.19. Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Nazwa Typ Opis
  totalResultsAvailable int Całkowita ilość znalezionych wyników.
  totalResultsReturned int Ilość wyników w obecnym zestawie wyników
  firstResultPosition int Pozycja pierwszego wyniku w tym zestawie, relatywna do całkowitej ilości wyników.

  Powrót do listy klas

  61.39.9.2. Zend_Service_Yahoo_WebResultSet

  Zend_Service_Yahoo_WebResultSet reprezentuje zestaw wyników wyszukiwania w Yahoo! Web Search.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Service_Yahoo_WebResultSet rozszerza klasę Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Powrót do listy klas

  61.39.9.3. Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet

  Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet reprezentuje zestaw wyników wyszukiwania w Yahoo! Image Search.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet rozszerza klasę Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Powrót do listy klas

  61.39.9.4. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet

  Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet reprezentuje zestaw wyników wyszukiwania w Yahoo! Local Search.

  Tabela 61.20. Właściwości Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet

  Nazwa Typ Opis
  resultSetMapURL string Adres URL strony zawierającej graficzną mapę z wszystkimi zwróconymi wynikami naniesionymi na niej.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet rozszerza klasę Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Powrót do listy klas

  61.39.9.5. Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet

  Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet reprezentuje zestaw wyników wyszukiwania z Yahoo! News Search.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet rozszerza klasę Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Powrót do listy klas

  61.39.9.6. Zend_Service_Yahoo_InlinkDataResultSet

  Zend_Service_Yahoo_InlinkDataResultSet representuje zestaw wyników wyszukiwania z Yahoo! Inbound Link Search.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Service_Yahoo_InlinkDataResultSet rozszerza klasę Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Powrót do listy klas

  61.39.9.7. Zend_Service_Yahoo_PageDataResultSet

  Zend_Service_Yahoo_PageDataResultSet reprezentuje zestaw wyników wyszukiwania z Yahoo! PageData Search.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Service_Yahoo_PageDataResultSet rozszerza klasę Zend_Service_Yahoo_ResultSet

  Powrót do listy klas

  61.39.9.8. Zend_Service_Yahoo_Result

  Każdy ze specyficznych wyników jest rozszerzany z tej bazowej klasy.

  61.39.9.8.1. Właściwości

  Tabela 61.21. Właściwości Zend_Service_Yahoo_Result

  Nazwa Typ Opis
  Title string Tytuł elementu wyniku
  Url string Adres URL elementu wyniku
  ClickUrl string Adres URL do linkowania do elementu wyniku.

  Powrót do listy klas

  61.39.9.9. Zend_Service_Yahoo_WebResult

  Każdy wynik wyszukiwania w Web Search jest zwracany jako obiekt Zend_Service_Yahoo_WebResult.

  61.39.9.9.1. Właściwości

  Tabela 61.22. Właściwości Zend_Service_Yahoo_WebResult

  Nazwa Typ Opis
  Summary string Podsumowanie wyniku
  MimeType string Typ zawartości wyniku
  ModificationDate string Czas ostatniej modyfikacji wyniku w formacie UNIX timestamp.
  CacheUrl string Adres bufora Yahoo! dla wyniku, jeśli istnieje.
  CacheSize int Rozmiar buforu wyniku

  Powrót do listy klas

  61.39.9.10. Zend_Service_Yahoo_ImageResult

  Każdy wynik wyszukiwania w Image Search jest zwracany jako obiekt Zend_Service_Yahoo_ImageResult.

  61.39.9.10.1. Właściwości

  Tabela 61.23. Właściwości Zend_Service_Yahoo_ImageResult

  Nazwa Typ Opis
  Summary string Podsumowanie wyniku
  RefererUrl string Adres URL strony, która zawiera dany obrazek
  FileSize int Rozmiar pliku obrazka w bajtach
  FileFormat string Format obrazka (bmp, gif, jpeg, png, itd.)
  Height int Wysokość obrazka
  Width int Szerokość obrazka
  Thumbnail Zend_Service_Yahoo_Image Miniatura obrazka

  Powrót do listy klas

  61.39.9.11. Zend_Service_Yahoo_LocalResult

  Każdy wynik wyszukiwania w Local Search jest zwracany jako obiekt Zend_Service_Yahoo_LocalResult.

  61.39.9.11.1. Właściwości

  Tabela 61.24. Właściwości Zend_Service_Yahoo_LocalResult

  Nazwa Typ Opis
  Address string Adres wyniku wyszukiwania
  City string Miasto w którym znajduje się wynik wyszukiwania
  State string Stan w którym znajduje się wynik wyszukiwania
  Phone string Numer telefonu dla wyniku wyszukiwania
  Rating int Ocena przesłana przez użytkownika dla wyniku wyszukiwania
  Distance float Dystans do wyniku wyszukiwania z twojej określonej lokacji
  MapUrl string Adres URL mapy wyników wyszukiwania
  BusinessUrl string Adres URL strony firmy, jeśli jest znana
  BusinessClickUrl string Adres URL do linkowania do strony firmy, jeśli jest znana

  Powrót do listy klas

  61.39.9.12. Zend_Service_Yahoo_NewsResult

  Każdy wynik wyszukiwania w News Search jest zwracany jako obiekt Zend_Service_Yahoo_NewsResult.

  61.39.9.12.1. Właściwości

  Tabela 61.25. Właściwości Zend_Service_Yahoo_NewsResult

  Nazwa Typ Opis
  Summary string Podsumowanie wyniku
  NewsSource string Firma, z której pochodzi ten artykuł
  NewsSourceUrl string Adres URL firmy z której pochodzi ten artykuł
  Language string Język w jakim napisany jest artykuł
  PublishDate string Data publikacji artykułu w formacie UNIX timestamp
  ModificationDate string Data ostatniej modyfikacji artykułu w formacie UNIX timestamp
  Thumbnail Zend_Service_Yahoo_Image Miniatura obrazka dla artykułu, jeśli istnieje

  Powrót do listy klas

  61.39.9.13. Zend_Service_Yahoo_Image

  Wszystkie obrazki zwrocone przez Yahoo! Image Search lub Yahoo! News Search są reprezentowane przez obiekty Zend_Service_Yahoo_Image

  61.39.9.13.1. Właściwości

  Tabela 61.26. Właściwości Zend_Service_Yahoo_Image

  Nazwa Typ Opis
  Url string Adres URL obrazka
  Width int Szerokość obrazka
  Height int Wysokość obrazka

  Powrót do listy klas

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...