Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  61.25. Zend_Service_ReCaptcha

  61.25.1. Wprowadzenie

  Komponent Zend_Service_ReCaptcha zapewnia klienta dla usługi reCAPTCHA Web Service. Cytując serwis internetowy reCAPTCHA, "reCAPTCHA jest darmowym serwisem CAPTCHA który pomaga skanować książki." Każdy element reCAPTCHA wymaga, aby użytkownik wpisał dwa słowa: pierwsze które jest tradycyjnym captcha, oraz drugie które jest słowem zeskanowanym z jakiegoś tekstu, którego oprogramowanie do optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) nie mogło zidentyfikować. Założeniem jest, że jeśli użytkownik poprawnie wpisze pierwsze słowo, to także i drugie wpisze poprawnie, co będzie mogło być wykorzystane to ulepszenia oprogramowania OCR używanego do skanowania książek.

  Aby używać serwisu reCAPTCHA, będziesz potrzebował założyć konto i zarejestrować w serwisie jedną lub więcej domen w celu wygenerowania publicznego oraz prywatnego klucza.

  61.25.2. Najprostsze użycie

  Utwórz obiekt klasy Zend_Service_ReCaptcha, przekazując mu twoje klucze: publiczny oraz prywatny:

  $recaptcha = new Zend_Service_ReCaptcha($pubKey$privKey);

  Aby wyświetlić element reCAPTCHA, po prostu wywołaj metodę getHTML():

  echo $recaptcha->getHTML();

  Gdy formularz zostanie wysłany, powinieneś otrzymać dwa pola, 'recaptcha_challenge_field' oraz 'recaptcha_response_field'. Przekaż je do metody verify() obiektu ReCaptcha:

  $result $recaptcha->verify(
      
  $_POST['recaptcha_challenge_field'],
      
  $_POST['recaptcha_response_field']
  );

  Gdy posiadasz wynik, sprawdź czy jest pozytywny. Wynik działania metody jest obiektem klasy Zend_Service_ReCaptcha_Response i zapewnia on metodę isValid().

  if (!$result->isValid()) {
      
  // Failed validation
  }

  Jeszcze prostszy w użyciu jest sterownik ReCaptcha dla klasy Zend_Captcha lub użycie tego sterownika w elemencie formularza Captcha. W każdym z tych przypadków wyświetlanie oraz weryfikacja elementu reCAPTCHA jest zautomatyzowana.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...