Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 61. Zend_Service

  Spis treści

  61.1. Wprowadzenie
  61.2. Zend_Service_Akismet
  61.2.1. Wprowadzenie
  61.2.2. Weryfikowanie klucza API
  61.2.3. Sprawdzanie czy dane są spamem
  61.2.4. Wysyłanie informacji o spamie
  61.2.5. Wysyłanie informacji o fałszywym spamie (ham)
  61.2.6. Specyficzne metody dostępowe
  61.3. Zend_Service_Amazon
  61.3.1. Wprowadzenie
  61.3.2. Kody państw
  61.3.3. Szukanie specyficznego przedmiotu w Amazon na podstawie ASIN
  61.3.4. Wykonywanie wyszukiwań przedmiotów Amazon
  61.3.5. Użycie alternatywnego API zapytań
  61.3.5.1. Wprowadzenie
  61.3.6. Klasy Zend_Service_Amazon
  61.3.6.1. Zend_Service_Amazon_Item
  61.3.6.1.1. Zend_Service_Amazon_Item::asXML()
  61.3.6.1.2. Właściwości
  61.3.6.2. Zend_Service_Amazon_Image
  61.3.6.2.1. Właściwości
  61.3.6.3. Zend_Service_Amazon_ResultSet
  61.3.6.3.1. Zend_Service_Amazon_ResultSet::totalResults()
  61.3.6.4. Zend_Service_Amazon_OfferSet
  61.3.6.4.1. Właściwości
  61.3.6.5. Zend_Service_Amazon_Offer
  61.3.6.5.1. Właściwości Zend_Service_Amazon_Offer
  61.3.6.6. Zend_Service_Amazon_SimilarProduct
  61.3.6.6.1. Właściwości
  61.3.6.7. Zend_Service_Amazon_Accessories
  61.3.6.7.1. Właściwości
  61.3.6.8. Zend_Service_Amazon_CustomerReview
  61.3.6.8.1. Właściwości
  61.3.6.9. Zend_Service_Amazon_EditorialReview
  61.3.6.9.1. Właściwości
  61.3.6.10. Zend_Service_Amazon_Listmania
  61.3.6.10.1. Właściwości
  61.4. Zend_Service_Amazon_Ec2
  61.4.1. Introduction
  61.4.2. What is Amazon Ec2?
  61.4.3. Static Methods
  61.5. Zend_Service_Amazon_Ec2: Instances
  61.5.1. Instance Types
  61.5.2. Running Amazon EC2 Instances
  61.5.3. Amazon Instance Utilities
  61.6. Zend_Service_Amazon_Ec2: Windows Instances
  61.6.1. Windows Instances Usage
  61.7. Zend_Service_Amazon_Ec2: Reserved Instances
  61.7.1. How Reserved Instances are Applied
  61.7.2. Reserved Instances Usage
  61.8. Zend_Service_Amazon_Ec2: CloudWatch Monitoring
  61.8.1. CloudWatch Usage
  61.9. Zend_Service_Amazon_Ec2: Amazon Machine Images (AMI)
  61.9.1. AMI Information Utilities
  61.9.2. AMI Attribute Utilities
  61.10. Zend_Service_Amazon_Ec2: Elastic Block Storage (EBS)
  61.10.1. Create EBS Volumes and Snapshots
  61.10.2. Describing EBS Volumes and Snapshots
  61.10.3. Attach and Detaching Volumes from Instances
  61.10.4. Deleting EBS Volumes and Snapshots
  61.11. Zend_Service_Amazon_Ec2: Elastic IP Addresses
  61.12. Zend_Service_Amazon_Ec2: Keypairs
  61.13. Zend_Service_Amazon_Ec2: Regions and Availability Zones
  61.13.1. Amazon EC2 Regions
  61.13.2. Amazon EC2 Availability Zones
  61.14. Zend_Service_Amazon_Ec2: Security Groups
  61.14.1. Security Group Maintenance
  61.14.2. Authorizing Access
  61.14.3. Revoking Access
  61.15. Zend_Service_Amazon_S3
  61.15.1. Introduction
  61.15.2. Registering with Amazon S3
  61.15.3. API Documentation
  61.15.4. Features
  61.15.5. Getting Started
  61.15.6. Bucket operations
  61.15.7. Object operations
  61.15.8. Data Streaming
  61.15.9. Stream wrapper
  61.16. Zend_Service_Amazon_Sqs
  61.16.1. Introduction
  61.16.2. Registering with Amazon SQS
  61.16.3. API Documentation
  61.16.4. Features
  61.16.5. Getting Started
  61.16.6. Queue operations
  61.16.7. Message operations
  61.17. Zend_Service_Audioscrobbler
  61.17.1. Introduction
  61.17.2. Users
  61.17.3. Artists
  61.17.4. Tracks
  61.17.5. Tags
  61.17.6. Groups
  61.17.7. Forums
  61.18. Zend_Service_Delicious
  61.18.1. Introduction
  61.18.2. Retrieving posts
  61.18.3. Zend_Service_Delicious_PostList
  61.18.4. Editing posts
  61.18.5. Deleting posts
  61.18.6. Adding new posts
  61.18.7. Tags
  61.18.8. Bundles
  61.18.9. Public data
  61.18.9.1. Public posts
  61.18.10. HTTP client
  61.19. Zend_Service_DeveloperGarden
  61.19.1. Introduction to DeveloperGarden
  61.19.1.1. Sign Up for an Account
  61.19.1.2. The Environment
  61.19.1.3. Your configuration
  61.19.2. BaseUserService
  61.19.2.1. Get quota information
  61.19.2.2. Change quota information
  61.19.3. IP Location
  61.19.4. Local Search
  61.19.5. Send SMS
  61.19.6. SMS Validation
  61.19.7. Voice Call
  61.19.8. ConferenceCall
  61.19.9. Performance and Caching
  61.20. Zend_Service_Ebay
  61.20.1. Introduction
  61.21. Zend_Service_Ebay_Finding
  61.21.1. Introduction
  61.21.2. Create a client object
  61.21.3. Finding items
  61.21.4. Keywords Recommendation
  61.21.5. Histograms
  61.22. Zend_Service_Flickr
  61.22.1. Wprowadzenie do przeszukiwania Flickr
  61.22.2. Wyszukiwanie zdjęć użytkowników Flickr i informacji o nich
  61.22.3. Wyszukiwanie zdjęć w Group Pool
  61.22.4. Pobieranie szczegółów zdjęcia Flickr
  61.22.5. Klasy wyników Zend_Service_Flickr
  61.22.5.1. Zend_Service_Flickr_ResultSet
  61.22.5.1.1. Właściwości
  61.22.5.1.2. Zend_Service_Flickr_ResultSet::totalResults()
  61.22.5.2. Zend_Service_Flickr_Result
  61.22.5.2.1. Właściwości
  61.22.5.3. Zend_Service_Flickr_Image
  61.22.5.3.1. Właściwości
  61.23. Zend_Service_LiveDocx
  61.23.1. Introduction to LiveDocx
  61.23.1.1. Sign Up for an Account
  61.23.1.2. Templates and Documents
  61.23.1.3. Supported File Formats
  61.23.1.3.1. Template File Formats (input)
  61.23.1.3.2. Document File Formats (output):
  61.23.1.3.3. Image File Formats (import):
  61.23.1.3.4. Image File Formats (output):
  61.23.2. Zend_Service_LiveDocx_MailMerge
  61.23.2.1. Document Generation Process
  61.23.2.2. Creating Templates in Microsoft Word 2007
  61.23.2.3. Merging image data
  61.23.2.4. Advanced Mail-Merge
  61.23.2.5. Generating bitmaps image files
  61.23.2.6. Local vs. Remote Templates
  61.23.2.7. Getting Information
  61.24. Zend_Service_Nirvanix
  61.24.1. Introduction
  61.24.2. Registering with Nirvanix
  61.24.3. API Documentation
  61.24.4. Features
  61.24.5. Getting Started
  61.24.6. Understanding the Proxy
  61.24.7. Examining Results
  61.24.8. Handling Errors
  61.25. Zend_Service_ReCaptcha
  61.25.1. Wprowadzenie
  61.25.2. Najprostsze użycie
  61.26. Zend_Service_ShortUrl
  61.26.1. Overview
  61.26.2. Quick Start
  61.26.3. Available Methods
  61.27. Zend_Service_Simpy
  61.27.1. Introduction
  61.27.2. Links
  61.27.3. Tags
  61.27.4. Notes
  61.27.5. Watchlists
  61.28. Zend_Service_SlideShare
  61.28.1. Getting Started with Zend_Service_SlideShare
  61.28.2. The SlideShow object
  61.28.3. Retrieving a single slide show
  61.28.4. Retrieving Groups of Slide Shows
  61.28.5. Zend_Service_SlideShare Caching policies
  61.28.6. Changing the behavior of the HTTP Client
  61.29. Zend_Service_StrikeIron
  61.29.1. Overview
  61.29.2. Registering with StrikeIron
  61.29.3. Getting Started
  61.29.4. Making Your First Query
  61.29.5. Examining Results
  61.29.6. Handling Errors
  61.29.7. Checking Your Subscription
  61.30. Zend_Service_StrikeIron: Bundled Services
  61.30.1. ZIP Code Information
  61.30.2. U.S. Address Verification
  61.30.3. Sales & Use Tax Basic
  61.31. Zend_Service_StrikeIron: Advanced Uses
  61.31.1. Using Services by WSDL
  61.31.2. Viewing SOAP Transactions
  61.32. Zend_Service_Technorati
  61.32.1. Introduction
  61.32.2. Getting Started
  61.32.3. Making Your First Query
  61.32.4. Consuming Results
  61.32.5. Handling Errors
  61.32.6. Checking Your API Key Daily Usage
  61.32.7. Available Technorati Queries
  61.32.7.1. Technorati Cosmos
  61.32.7.2. Technorati Search
  61.32.7.3. Technorati Tag
  61.32.7.4. Technorati DailyCounts
  61.32.7.5. Technorati TopTags
  61.32.7.6. Technorati BlogInfo
  61.32.7.7. Technorati BlogPostTags
  61.32.7.8. Technorati GetInfo
  61.32.7.9. Technorati KeyInfo
  61.32.8. Zend_Service_Technorati Classes
  61.32.8.1. Zend_Service_Technorati_ResultSet
  61.32.8.2. Zend_Service_Technorati_CosmosResultSet
  61.32.8.3. Zend_Service_Technorati_SearchResultSet
  61.32.8.4. Zend_Service_Technorati_TagResultSet
  61.32.8.5. Zend_Service_Technorati_DailyCountsResultSet
  61.32.8.6. Zend_Service_Technorati_TagsResultSet
  61.32.8.7. Zend_Service_Technorati_Result
  61.32.8.8. Zend_Service_Technorati_CosmosResult
  61.32.8.9. Zend_Service_Technorati_SearchResult
  61.32.8.10. Zend_Service_Technorati_TagResult
  61.32.8.11. Zend_Service_Technorati_DailyCountsResult
  61.32.8.12. Zend_Service_Technorati_TagsResult
  61.32.8.13. Zend_Service_Technorati_GetInfoResult
  61.32.8.14. Zend_Service_Technorati_BlogInfoResult
  61.32.8.15. Zend_Service_Technorati_KeyInfoResult
  61.33. Zend_Service_Twitter
  61.33.1. Introduction
  61.33.2. Authentication
  61.33.3. Account Methods
  61.33.4. Status Methods
  61.33.5. User Methods
  61.33.6. Direct Message Methods
  61.33.7. Friendship Methods
  61.33.8. Favorite Methods
  61.33.9. Block Methods
  61.33.10. Zend_Service_Twitter_Search
  61.33.10.1. Introduction
  61.33.10.2. Twitter Trends
  61.33.10.3. Searching Twitter
  61.33.10.4. Zend-specific Accessor Methods
  61.34. Zend_Service_WindowsAzure
  61.34.1. Introduction
  61.34.2. Installing the Windows Azure SDK
  61.34.3. API Documentation
  61.34.4. Features
  61.34.5. Architecture
  61.35. Zend_Service_WindowsAzure_Storage_Blob
  61.35.1. API Examples
  61.35.1.1. Creating a storage container
  61.35.1.2. Deleting a storage container
  61.35.1.3. Storing a blob
  61.35.1.4. Copying a blob
  61.35.1.5. Downloading a blob
  61.35.1.6. Making a blob publicly available
  61.35.2. Root container
  61.35.3. Blob storage stream wrapper
  61.35.4. Shared Access Signature
  61.35.4.1. Generating a Shared Access Signature
  61.35.4.2. Working with Shared Access Signatures from others
  61.36. Zend_Service_WindowsAzure_Diagnostics_Manager
  61.36.1. API Examples
  61.36.1.1. Checking if a diagnostics configuration for the current role instance exists
  61.36.1.2. Loading the current role instance diagnostics configuration
  61.36.1.3. Storing the current role instance diagnostics configuration
  61.36.1.4. Subscribing to a performance counter
  61.36.1.5. Getting the current role instance id
  61.37. Zend_Service_WindowsAzure_Storage_Queue
  61.37.1. API Examples
  61.37.1.1. Creating a queue
  61.37.1.2. Deleting a queue
  61.37.1.3. Adding a message to a queue
  61.37.1.4. Reading a message from a queue
  61.37.1.5. Check if there are messages in a queue
  61.38. Zend_Service_WindowsAzure_Storage_Table
  61.38.1. Operations on tables
  61.38.1.1. Creating a table
  61.38.1.2. Listing all tables
  61.38.2. Operations on entities
  61.38.2.1. Enforced schema entities
  61.38.2.2. No enforced schema entities (a.k.a. DynamicEntity)
  61.38.2.3. Entities API examples
  61.38.2.3.1. Inserting an entity
  61.38.2.3.2. Retrieving an entity by partition key and row key
  61.38.2.3.3. Updating an entity
  61.38.2.3.4. Deleting an entity
  61.38.2.4. Performing queries
  61.38.2.5. Batch operations
  61.38.3. Table storage session handler
  61.39. Zend_Service_Yahoo
  61.39.1. Wprowadzenie
  61.39.2. Wyszukiwanie w sieci Web z Yahoo!
  61.39.3. Wyszukiwanie obrazków z Yahoo!
  61.39.4. Wyszukiwanie filmów video za pomocą Yahoo!
  61.39.5. Wyszukiwanie lokalnych firm i usług za pomocą Yahoo!
  61.39.6. Wyszukiwanie Yahoo! News
  61.39.7. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer Inbound Links
  61.39.8. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer PageData
  61.39.9. Klasy Zend_Service_Yahoo
  61.39.9.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet
  61.39.9.1.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet::totalResults()
  61.39.9.1.2. Właściwości
  61.39.9.2. Zend_Service_Yahoo_WebResultSet
  61.39.9.3. Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet
  61.39.9.4. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet
  61.39.9.5. Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet
  61.39.9.6. Zend_Service_Yahoo_InlinkDataResultSet
  61.39.9.7. Zend_Service_Yahoo_PageDataResultSet
  61.39.9.8. Zend_Service_Yahoo_Result
  61.39.9.8.1. Właściwości
  61.39.9.9. Zend_Service_Yahoo_WebResult
  61.39.9.9.1. Właściwości
  61.39.9.10. Zend_Service_Yahoo_ImageResult
  61.39.9.10.1. Właściwości
  61.39.9.11. Zend_Service_Yahoo_LocalResult
  61.39.9.11.1. Właściwości
  61.39.9.12. Zend_Service_Yahoo_NewsResult
  61.39.9.12.1. Właściwości
  61.39.9.13. Zend_Service_Yahoo_Image
  61.39.9.13.1. Właściwości

  61.1. Wprowadzenie

  Zend_Service jest klasą abstrakcyjną, która zapewnia wsparcie dla implementacji web serwisów, takich jak SOAP albo REST.

  Jeśli potrzebujesz obsługi dla zwykłych, opartych na XML serwisów REST, możesz sprawdzić Zend_Rest_Client.

  Oprócz tego, że możesz rozszerzyć klasę Zend_Service oraz użyć klasy Zend_Rest_Client dla serwisów opartych o REST, Zend zapewnia także obsługę popularnych serwisów. Przejrzyj poniższe rozdziały aby uzyskać szczegółowe informacje o każdym obsługiwanym serwisie.

  Dodatkowe serwisy zostaną dodane w przyszłości.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...