Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  61.22. Zend_Service_Flickr

  61.22.1. Wprowadzenie do przeszukiwania Flickr

  Zend_Service_Flickr jest prostym API do użycia z serwisem Flickr REST Web Service. W celu użycia web serwisów Flickr, musisz posiadać klucz API. Aby zdoby klucz i uzyskać więcej informacji o Flickr REST Web Service, odwiedź dokumentację Flickr API.

  W poniższym przykladzie, używamy metody tagSearch() do wyszukiwania zdjęć zawierających etykietę "php".

  Przykład 61.112. Proste wyszukiwanie zdjęć Flickr

  $flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

  $results $flickr->tagSearch("php");

  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->title '<br />';
  }

  [Notatka] Opcjonalny parametr

  Metoda tagSearch() akceptuje tablicę opcji jako opcjonalny drugi parametr.

  61.22.2. Wyszukiwanie zdjęć użytkowników Flickr i informacji o nich

  Klasa Zend_Service_Flickr zapewnia kilka możliwości pobierania informacji o użytkownikach serwisu Flickr:

  • userSearch(): akceptuje w parametrze treść zapytania w postaci etykiet oddzielonych spacją oraz tablicę opcji wyszukiwania jako opcjonalny drugi parametr, a zwraca zestaw zdjęć jako obiekt Zend_Service_Flickr_ResultSet.

  • getIdByUsername(): Zwraca ID użytkownika powiązane z podaną nazwą użytkownika.

  • getIdByEmail():Zwraca ID użytkownika powiązane z podanym adresem email.

  Przykład 61.113. Wyszukiwanie publicznych zdjęć użytkownika serwisu Flickr na podstawie adresu e-mail

  W tym przykładzie, posiadamy adres e-mail użytkownika serwisu Flickr i szukamy publicznych zdjęć użytkownika używając metody userSearch():

  $flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

  $results $flickr->userSearch($userEmail);

  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->title '<br />';
  }

  61.22.3. Wyszukiwanie zdjęć w Group Pool

  Klasa Zend_Service_Flickr pozwala na pobieranie zdjęć grupy w oparciu o jej ID. Użyj metody groupPoolGetPhotos():

  Przykład 61.114. Pobieranie zdjęć z Group Pool na podstawie ID grupy:

  $flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

  $results $flickr->groupPoolGetPhotos($groupId);

  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->title '<br />';
  }

  [Notatka] Opcjonalny parametr

  Metoda groupPoolGetPhotos() akceptuje opcjonalny drugi parametr będący tablicą opcji.

  61.22.4. Pobieranie szczegółów zdjęcia Flickr

  Zend_Service_Flickr ułatwia pobieranie informacji o zdjęciu na podstawie podanego ID zdjęcia. Po prostu użyj metody getImageDetails(), tak jak w poniższym przykładzie:

  Przykład 61.115. Pobieranie szczegółów zdjęcia Flickr

  Jeśli posiadasz ID zdjęcia Flickr, pobranie informacji o zdjęciu jest bardzo proste:

  $flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

  $image $flickr->getImageDetails($imageId);

  echo 
  "Obrazek o ID $imageId ma rozmiar $image->width x $image->height pikseli.<br />\n";
  echo 
  "<a href=\"$image->clickUri\">Click for Image</a>\n";

  61.22.5. Klasy wyników Zend_Service_Flickr

  Poniższe klasy są zwracane przez metody tagSearch() oraz userSearch():

  61.22.5.1. Zend_Service_Flickr_ResultSet

  Reprezentuje zestaw wyników wysuzkiwania Flickr.

  [Notatka] Notatka

  Implementuje interfejs SeekableIterator dla łatwej iteracji (np., używając foreach), tak samo jak i dla bezpośredniego dostępu do specyficznego wyniku używając metody seek().

  61.22.5.1.1. Właściwości

  Tabela 61.16. Właściwości Zend_Service_Flickr_ResultSet

  Nazwa Typ Opis
  totalResultsAvailable int Całkowita ilość dostępnych wyników wyszukiwania
  totalResultsReturned int Całkowita ilość zwróconych wyników wyszukiwania
  firstResultPosition int Pozycja obecnego zestawu wyników we wszystkich wynikach

  61.22.5.1.2. Zend_Service_Flickr_ResultSet::totalResults()

  int totalResults();

  Zwraca całkowitą ilość wyników w tym zestawie wyników wyszukiwania.

  Powrót do listy klas

  61.22.5.2. Zend_Service_Flickr_Result

  Pojedynczy wynik wyszukiwania zdjęcia w serwisie Flickr

  61.22.5.2.1. Właściwości

  Tabela 61.17. Właściwości Zend_Service_Flickr_Result

  Nazwa Typ Opis
  id string ID zdjęcia
  owner string Identyfikator NSID właściciela zdjęcia.
  secret string Klucz używany w konstrukcji URL.
  server string Nazwa serwera używana w konstrukcji URL.
  title string Tytuł zdjęcia.
  ispublic string Czy zdjęcie jest publiczne.
  isfriend string Czy zdjęcie jest dla Ciebie widoczne ponieważ jesteś przyjacielem właściciela.
  isfamily string Czy zdjęcie jest dla Ciebie widoczne ponieważ jesteś rodziną właściciela.
  license string Licencja pod jaką dostępne jest zdjęcie.
  dateupload string Data wgrania zdjęcia.
  datetaken string Data zrobienia zdjęcia.
  ownername string Wyświetlana nazwa użytkownika.
  iconserver string Serwer używany przy dołączaniu adresów URL ikon.
  Square Zend_Service_Flickr_Image Miniaturka zdjęcia o wielkości 75x75.
  Thumbnail Zend_Service_Flickr_Image Miniaturka zdjęcia o wielkości 100 pikseli.
  Small Zend_Service_Flickr_Image Wersja zdjęcia o wielkości 240 pikseli.
  Medium Zend_Service_Flickr_Image Wersja zdjęcia o wielkości 500 pikseli.
  Large Zend_Service_Flickr_Image Wersja zdjęcia o wielkości 640 pikseli.
  Original Zend_Service_Flickr_Image Oryginalne zdjęcie.

  Powrót do listy klas

  61.22.5.3. Zend_Service_Flickr_Image

  Reprezentuje zdjęcie zwrócone przez wyszukiwanie Flickr.

  61.22.5.3.1. Właściwości

  Tabela 61.18. Właściwości Zend_Service_Flickr_Image

  Nazwa Typ Opis
  uri string Adres URI oryginalnego zdjęcia
  clickUri string Klikalny adres URI (np. strony Flickr) dla zdjęcia
  width int Szerokość zdjęcia
  height int Wysokość zdjęcia

  Powrót do listy klas

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...