Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  61.3. Zend_Service_Amazon

  61.3.1. Wprowadzenie

  Zend_Service_Amazon jest prostym API do użycia z web serwisami Amazon. Zend_Service_Amazon ma dwa API: bardziej tradycyjne, które jest oparte na własnym API serwisu Amazon, oraz prostsze API zapytań do łatwego tworzenia nawet skomplikowanych zapytań wyszukiwania.

  Zend_Service_Amazon pozwala programistom odbierać informacje dostępne na stronach Amazon.com bezpośrednio za pomocą API web serwisów Amazon. Przykłady zawierają:

  • Informacje o przedmiotach, takie jak obrazki, opisy, cenniki i inne

  • Recenzje klientów i redaktorów

  • Podobne produkty i akcesoria

  • Oferty Amazon.com

  • Listy ListMania

  Aby użyć Zend_Service_Amazon, musisz posiadać klucz API programisty Amazon. Aby otrzymać klucz i zdobyć więcej informacji odwiedź stronę Amazon Web Services.

  [Notatka] Uwaga

  Twój klucz do API serwisu Amazon jest połączony z twoją tożsamością w Amazon, więc staraj się przechowywać twój klucz API bezpiecznie.

  Przykład 61.4. Przeszukiwanie Amazon używając tradycyjnego API

  W tym przykładzie, szukamy książek o PHP w Amazon i przechodzimy przez nie w pętli, wyświetlając je.

  $amazon = new Zend_Service_Amazon('AMAZON_API_KEY');
  $results $amazon->itemSearch(array('SearchIndex' => 'Books',
                                       
  'Keywords' => 'php'));
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  Przykład 61.5. Przeszukiwanie Amazon używając API zapytań

  Tutaj także szukamy książek o PHP w Amazon, ale zamiast tradycyjnego API używamy API zapytań, które jest stworzone w oparciu o projektowy wzorzec płynnych interfejsów.

  $query = new Zend_Service_Amazon_Query('AMAZON_API_KEY');
  $query->category('Books')->Keywords('PHP');
  $results $query->search();
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title '<br />';
  }

  61.3.2. Kody państw

  Domyślnie, Zend_Service_Amazon łączy się z web serwisem Amazon w Stanach Zjednoczonych ("US"). Aby połączyć się z innym krajem, w prosty sposób podaj kod odpowiedniego państwa jako drugi parametr konstruktora:

  Przykład 61.6. Wybierania państwa web serwisu Amazon

  // Łączenie się z Amazon w Japonii
  $amazon = new Zend_Service_Amazon('AMAZON_API_KEY''JP');

  [Notatka] Kody państw

  Poprawne kody państw: CA, DE, FR, JP, UK, oraz US.

  61.3.3. Szukanie specyficznego przedmiotu w Amazon na podstawie ASIN

  Metoda itemLookup() zapewnia możliwość pobrania informacji o konkretnym przedmiocie, którego ASIN jest znany.

  Przykład 61.7. Szukanie specyficznego przedmiotu w Amazon na podstawie ASIN

  $amazon = new Zend_Service_Amazon('AMAZON_API_KEY');
  $item $amazon->itemLookup('B0000A432X');

  Metoda itemLookup() także akceptuje opcjonalny drugi parametr do obsługi opcji wyszukiwania. Aby poznać pełne informacje, włączając w to listę dostępnych opcji odwiedź dokumentację Amazon.

  [Notatka] Informacje o zdjęciach

  Aby odebrać informacje o zdjęciach dla twoich wyników wyszukiwania, musisz ustawić opcję ResponseGroup na Medium lub Large.

  61.3.4. Wykonywanie wyszukiwań przedmiotów Amazon

  Wyszukiwanie przedmiotów oparte na różnych dostępnych kryteriach jest przeprowadzane za pomocą metody itemSearch(), tak jak w poniższym przykładzie:

  Przykład 61.8. Wykonywanie wyszukiwań przedmiotów Amazon

  $amazon = new Zend_Service_Amazon('AMAZON_API_KEY');
  $results $amazon->itemSearch(array('SearchIndex' => 'Books',
                                       
  'Keywords' => 'php'));
  foreach(
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  Przykład 61.9. Użycie opcji ResponseGroup

  Opcja ResponseGroup używana jest do konfigurowania informacji jakie mają być zwracane w odpowiedzi.

  $amazon = new Zend_Service_Amazon('AMAZON_API_KEY');
  $results $amazon->itemSearch(array(
      
  'SearchIndex'   => 'Books',
      
  'Keywords'      => 'php',
      
  'ResponseGroup' => 'Small,ItemAttributes,Images,SalesRank,Reviews,' .
                         
  'EditorialReview,Similarities,ListmaniaLists'
      
  ));
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title '<br />';
  }

  Metoda itemSearch() akceptuje jeden parametr w postaci tablicy do obsługi opcji wyszukiwania. Aby poznać wszystkie szczegóły włączając w to listę dostępnych opcji, proszę zobacz dokumentację Amazon

  [Podpowiedź] Podpowiedź

  Klasa Zend_Service_Amazon_Query jest nakładką na tę metodę ułatwiającą tworzenie zapytań wyszukiwania.

  61.3.5. Użycie alternatywnego API zapytań

  61.3.5.1. Wprowadzenie

  Zend_Service_Amazon_Query zapewnia alternatywne API do użycia z web serwisami Amazon. Alternatywne API używa wzorca projektowego płynnych interfejsów. Oznacza to, że wszystkie wywołania mogą być przeprowadzone przez łańcuchowe wywołania metod. (np. $obj->method()->method2($arg))

  API Zend_Service_Amazon_Query używa przeładowania w celu łatwego ustawiania wyszukiwania przedmiotów i pozwala na wyszukiwanie na podstawie określonych kryteriów. Każda z opcji jest udostępniana jako wywołanie metody, a każdy argument metody odpowiada wartości opcji o tej nazwie:

  Przykład 61.10. Przeszukiwanie serwisu Amazon używając alternatywnego API zapytań

  W tym przykładzie alternatywne API zapytań używane jest jako płynny interfejs służący do określania opcji i odpowiadającym im wartościom:

  require_once 'Zend/Service/Amazon/Query.php';
  $query = new Zend_Service_Amazon_Query('MY_API_KEY');
  $query->Category('Books')->Keywords('PHP');
  $results $query->search();
  foreach (
  $results as $result) {
      echo 
  $result->Title .'<br />';
  }

  To ustawia opcję Category na "Books" oraz Keywords na "PHP".

  Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach, proszę odwiedź dokumentację Amazon.


  61.3.6. Klasy Zend_Service_Amazon

  Poniższe klasy są zwracane przez metody Zend_Service_Amazon::itemLookup() oraz Zend_Service_Amazon::itemSearch():

  61.3.6.1. Zend_Service_Amazon_Item

  Zend_Service_Amazon_Item jest typem klasy używanej dp reprezentowania przedmiotu Amazon zwracanego przez web serwis. Zawiera ona wszystkie atrybuty przedmiotu, włączając w to tytuł, opis, recenzje itd.

  61.3.6.1.1. Zend_Service_Amazon_Item::asXML()

  string asXML();

  Zwraca oryginalną treść XML dla przedmiotu

  61.3.6.1.2. Właściwości

  Zend_Service_Amazon_Item posiada właściwości bezpośrednio związane ze standardowymi częściami Amazon API.

  Tabela 61.1. Właściwości Zend_Service_Amazon_Item

  Nazwa Typ Opis
  ASIN string ID przedmiotu w Amazon
  DetailPageURL string Adres URL strony ze szczegółowymi informacjami o przedmiocie
  SalesRank int Ranking sprzedaży dla przedmiotu
  SmallImage Zend_Service_Amazon_Image Małe zdjęcie przedmiotu
  MediumImage Zend_Service_Amazon_Image Średnie zdjęcie przedmiotu
  LargeImage Zend_Service_Amazon_Image Duże zdjęcie przedmiotu
  Subjects array Tematy przedmiotów
  Offers Zend_Service_Amazon_OfferSet Podsumowanie ofert oraz oferty dla przedmiotu
  CustomerReviews array Recenzje klientów reprezentowane jako tablica obiektów Zend_Service_Amazon_CustomerReview
  EditorialReviews array Recenzje redaktorów reprezentowane jako tablica obiektów Zend_Service_Amazon_EditorialReview
  SimilarProducts array Podobne produkty reprezentowane jako tablica obiektów Zend_Service_Amazon_SimilarProduct
  Accessories array Akcesoria dla przedmiotu reprezentowane jako tablica obiektów Zend_Service_Amazon_Accessories
  Tracks array Tablica numerów i nazw utworów dla muzycznych płyt CD oraz DVD
  ListmaniaLists array Listy Listmania powiązane z przedmiotem jako tablica obiektó∑ Zend_Service_Amazon_ListmainList
  PromotionalTag string Etykieta promocyjna przedmiotu

  Powrót do listy klas

  61.3.6.2. Zend_Service_Amazon_Image

  Zend_Service_Amazon_Image reprezentuje zdalny obraz dla produktu.

  61.3.6.2.1. Właściwości

  Tabela 61.2. Właściwości Zend_Service_Amazon_Image

  Nazwa Typ Opis
  Url Zend_Uri Zdalny adres URL obrazka
  Height int Wysokość obrazka w pikselach
  Width int Szerokość obrazka w pikselach

  Powrót do listy klas

  61.3.6.3. Zend_Service_Amazon_ResultSet

  Obiekty Zend_Service_Amazon_ResultSet są zwracane przez metodę Zend_Service_Amazon::itemSearch() i pozwalają ci na łatwą obsługę wielu zwróconych wyników wyszukiwania.

  [Notatka] SeekableIterator

  Implementuje interfejs SeekableIterator dla łatwej iteracji (np. używając foreach), tak samo jak i dla bezpośredniego dostępu do specyficznego wyniku używając metody seek().

  61.3.6.3.1. Zend_Service_Amazon_ResultSet::totalResults()
  int totalResults();

  Zwraca całkowitą ilość wyników zwróconych przez wyszukiwanie

  Powrót do listy klas

  61.3.6.4. Zend_Service_Amazon_OfferSet

  Każdy wynik zwracany przez metody Zend_Service_Amazon::itemSearch() oraz Zend_Service_Amazon::itemLookup() zawiera obiekt Zend_Service_Amazon_OfferSet poprzez który dostępne są informacje o cenach dla przedmiotu.

  61.3.6.4.1. Właściwości

  Tabela 61.3. Właściwości Zend_Service_Amazon_OfferSet

  Nazwa Typ Opis
  LowestNewPrice int Najniższa cena dla nowego przedmiotu (stan "New")
  LowestNewPriceCurrency string Waluta dla LowestNewPrice
  LowestOldPrice int Najniższa cena dla używanego przedmiotu (stan "Used")
  LowestOldPriceCurrency string Waluta dla LowestOldPrice
  TotalNew int Całkowita ilość przedmiotów o stanie "new"
  TotalUsed int Całkowita ilość przedmiotów o stanie "used"
  TotalCollectible int Całkowita ilość przedmiotów o stanie "collectible"
  TotalRefurbished int Całkowita ilość przedmiotów o stanie "refurbished"
  Offers array Tablica obiektów Zend_Service_Amazon_Offer.

  Powrót do listy klas

  61.3.6.5. Zend_Service_Amazon_Offer

  Każda oferta dla przedmiotu jest zwracana jako obiekt Zend_Service_Amazon_Offer.

  61.3.6.5.1. Właściwości Zend_Service_Amazon_Offer

  Tabela 61.4. Właściwości

  Nazwa Typ Opis
  MerchantId string ID handlowca Amazon
  GlancePage string Adres URL strony z podsumowaniem handlowca
  Condition string Stan przedmiotu
  OfferListingId string ID listy ofert
  Price int Cena za przedmiot
  CurrencyCode string Kod waluty dla ceny przedmiotu
  Availability string Dostępność przedmiotu
  IsEligibleForSuperSaverShipping boolean Czy przedmiot jest dostępny w Super Saver Shipping czy nie

  Powrót do listy klas

  61.3.6.6. Zend_Service_Amazon_SimilarProduct

  Kiedy wyszukujemy przedmiotów, Amazon także zwraca listę podobnych produktów, które także mogą odpowiadać szukającemu. Każdy z nich jest zwracany jako obiekt Zend_Service_Amazon_SimilarProduct.

  Każdy obiekt zawiera informacje pozwalające ci na przeprowadzenie kolejnego żądania w celu pobrania pełnych informacji o przedmiocie.

  61.3.6.6.1. Właściwości

  Tabela 61.5. Właściwości Zend_Service_Amazon_SimilarProduct

  Nazwa Typ Opis
  ASIN string Unikalny ID produktu (ASIN)
  Title string Tytuł produktu

  Powrót do listy klas

  61.3.6.7. Zend_Service_Amazon_Accessories

  Akcesoria dla zwróconego przedmiotu są reprezentowane jako obiekty Zend_Service_Amazon_Accessories

  61.3.6.7.1. Właściwości

  Tabela 61.6. Właściwości Zend_Service_Amazon_Accessories

  Nazwa Typ Opis
  ASIN string Unikalny ID produktu Amazon (ASIN)
  Title string Tytuł produktu

  Powrót do listy klas

  61.3.6.8. Zend_Service_Amazon_CustomerReview

  Każda recenzja klienta jest zwracana jako obiekt Zend_Service_Amazon_CustomerReview.

  61.3.6.8.1. Właściwości

  Tabela 61.7. Właściwości Zend_Service_Amazon_CustomerReview

  Nazwa Typ Opis
  Rating string Ocena przedmiotu
  HelpfulVotes string Głosy mówiące o tym jak pomocna jest recenzja
  CustomerId string ID klienta
  TotalVotes string Całkowiita ilość głosów
  Date string Data oceny
  Summary string Podsumowanie oceny
  Content string Zawartość oceny

  Powrót do listy klas

  61.3.6.9. Zend_Service_Amazon_EditorialReview

  Każda recenzja redaktora jest zwracana jako obiekt Zend_Service_Amazon_EditorialReview

  61.3.6.9.1. Właściwości

  Tabela 61.8. Właściwości Zend_Service_Amazon_EditorialReview

  Nazwa Typ Opis
  Source string Źródło recenzji redaktora
  Content string Zawartość oceny

  Powrót do listy klas

  61.3.6.10. Zend_Service_Amazon_Listmania

  Wyniki wyszukiwania elementów List Mania są zwracane jako obiekty Zend_Service_Amazon_Listmania.

  61.3.6.10.1. Właściwości

  Tabela 61.9. Właściwości Zend_Service_Amazon_Listmania

  Nazwa Typ Opis
  ListId string ID listy
  ListName string Nazwa listy

  Powrót do listy klas

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...