Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  60.2. Zend_Server_Reflection

  60.2.1. Wprowadzenie

  Klasa Zend_Server_Reflection zapewnia standardowy mechanizm dla przeprowadzania introspekcji funkcji i klas dla potrzeb klas serwerów. Jest oparta na API Reflection PHP5 i rozszerza je aby zapewnić metody pobierania typów parametrów jakie przyjmuje funkcja, typów zwracanych wartości oraz opisów, pełnej listy prototypów funkcji i metod (np. wszystkie możliwe poprawne kombinacje wywołania), oraz opisów funkcji/metod.

  Typowo ta funkcjonalność będzie używana przez programistów klas serwerów dla frameworka.

  60.2.2. Użycie

  Podstawowe użycie jest proste:

  $class    Zend_Server_Reflection::reflectClass('My_Class');
  $function Zend_Server_Reflection::reflectFunction('my_function');

  // Pobierz prototypy
  $prototypes $reflection->getPrototypes();

  // Przechodzimy pętlą przez wszystkie prototypy funkcji
  foreach ($prototypes as $prototype) {

      
  // Pobierz typ zwracanej wartości prototypu
      
  echo "Zwracany typ: "$prototype->getReturnType(), "\n";

      
  // Pobierz parametry prototypu
      
  $parameters $prototype->getParameters();

      echo 
  "Parametry: \n";
      foreach (
  $parameters as $parameter) {
          
  // Pobierz typ prototypu
          
  echo "    "$parameter->getType(), "\n";
      }
  }

  // Pobierz przestrzeń nazw dla klasy, funkcji lub metody
  // Przestrzenie nazw mogą być ustawione podczas tworzenia instancji
  // lub przez użycie metody setNamespace()
  $reflection->getNamespace();

  reflectFunction() zwraca obiekt Zend_Server_Reflection_Function; reflectClass zwraca obiekt Zend_Server_Reflection_Class. Proszę sprawdź dokumentację API aby dowiedzieć się jakie metody ma każdy z nich.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...