Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 57. Zend_Rest

  57.1. Wprowadzenie

  Webserwisy REST używają formatów XML specyficznych dla każdego z webserwisów. Te w locie definiowane standardy oznaczają, że sposób dostępu do każdego z webserwisów REST może być inny. Webserwisy REST zazwyczaj używają parametrów URL (danych GET) lub nazw ścieżek do wskazywania danych do pobrania i danych POST do przesyłania danych.

  Zend Framework daje możliwość użycia zarówno funkcjonaności klienta jak i serwera, które razem użyte pozwalają na otrzymanie bardziej "lokalnego" interfejsu za pośrednictwem wirtualnego dostępu do obiektów. Komponent serwera umożliwia automatyczne udostępnianie funkcji i klas za pomocą prostego formatu XML. Kiedy uzyskujemy dostęp do tych webserwisów za pomocą klienta, możliwe jest łatwe pobranie i zwrócenie danych otrzymanych po wywołaniu. Jeśli chcesz użyć klienta z serwerem webserwisów nie opartym na klasie Zend_Rest_Server, dostęp wciąż będzie łatwy.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...