Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  52.8. Przykład użycia modułu Zend_Pdf

  Ta sekcja pokazuje przykład użycia modułu Zend_Pdf

  Ten przykład można znaleźć w pliku demos/Zend/Pdf/demo.php.

  Jest tam także plik test.pdf, który może być użyty z tym przykładem .

  Przykład 52.18. Przykład użycia modułu Zend_Pdf

  /**
   * @package Zend_Pdf
   * @subpackage demo
   */

  if (!isset($argv[1])) {
      echo 
  "UŻYCIE: php demo.php <pdf_file> [<output_pdf_file>]\n";
      exit;
  }

  try {
      
  $pdf Zend_Pdf::load($argv[1]);
  } catch (
  Zend_Pdf_Exception $e) {
      if (
  $e->getMessage() == 'Can not open \'' $argv[1] .
                              
  '\' file for reading.') {
          
  // Utworzenie nowego pliku PDF jeśli plik nie istnieje
          
  $pdf = new Zend_Pdf();

          if (!isset(
  $argv[2])) {
              
  // Całkowicie nadpisujemy plik (zamiast aktualizować)
              
  $argv[2] = $argv[1];
          }
      } else {
          
  // Wyrzucenie wyjątku jeśli nie był to wyjątek
          // "Can't open file"
          
  throw $e;
      }
  }

  //--------------------------------------------------------------------
  // Odwrócenie kolejności stron
  $pdf->pages array_reverse($pdf->pages);

  // Utworzenie nowego stylu
  $style = new Zend_Pdf_Style();
  $style->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Rgb(000.9));
  $style->setLineColor(new Zend_Pdf_Color_GrayScale(0.2));
  $style->setLineWidth(3);
  $style->setLineDashingPattern(array(3234), 1.6);
  $style->setFont(Zend_Pdf_Font::fontWithName(
                      
  Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA_BOLD), 32
                  
  );

  try {
      
  // Utworzenie obiektu obrazka
      
  $stampImage Zend_Pdf_Image::imageWithPath(dirname(__FILE__) .
                                                  
  '/stamp.jpg');
  } catch (
  Zend_Pdf_Exception $e) {
      
  // Przykład obsłużenia wyjątków podczas ładowania obrazków
      
  if ($e->getMessage() != 'Image extension is not installed.' &amp;&amp;
          
  $e->getMessage() != 'JPG support is not configured properly.') {
          throw 
  $e;
      }
      
  $stampImage null;
  }

  // Oznaczenie stron jako zmodyfikowanych
  foreach ($pdf->pages as $page){
      
  $page->saveGS();
      
  $page->setAlpha(0.25);
      
  $page->setStyle($style);
      
  $page->rotate(00M_PI_2/3);

      
  $page->saveGS();
      
  $page->clipCircle(550, -1050);
      if (
  $stampImage != null) {
          
  $page->drawImage($stampImage500, -6060040);
      }
      
  $page->restoreGS();

      
  $page->drawText('Zmodyfikowane przez Zend Framework!'1500);
      
  $page->restoreGS();
  }

  // Dodanie nowej strony wygenerowanej przez obiekt
  // Zend_Pdf (strona jest dołączona do dokumentu)
  $pdf->pages[] = ($page1 $pdf->newPage('A4'));

  // Dodanie nowej strony wygenerowanej przez obiekt
  // Zend_Pdf_Page (strona nie jest dołączona do dokumentu)
  $pdf->pages[] =
      (
  $page2 = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE));

  // Utworzenie nowej czcionki
  $font Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);

  // Ustawienie czcionki i wypisanie tekstu
  $page1->setFont($font36);
  $page1->drawText('Helvetica 36 text string'60500);

  // Użycie obiektu czcionki dla innej strony
  $page2->setFont($font24);
  $page2->drawText('Helvetica 24 text string'60500);

  // Użycie innej czcionki
  $page2->setFont(
      
  Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_TIMES_ROMAN), 32
  );
  $page2->drawText('Times-Roman 32 text string'60450);

  // Narysowanie prostokąta
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_GrayScale(0.8));
  $page2->setLineColor(new Zend_Pdf_Color_GrayScale(0.2));
  $page2->setLineDashingPattern(array(3234), 1.6);
  $page2->drawRectangle(60400400350);

  // Narysowanie okręgu
  $page2->setLineDashingPattern(Zend_Pdf_Page::LINE_DASHING_SOLID);
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Rgb(100));
  $page2->drawCircle(8537525);

  // Narysowanie sektorów
  $page2->drawCircle(200375252*M_PI/3, -M_PI/6);
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Cmyk(1000));
  $page2->drawCircle(20037525M_PI/62*M_PI/3);
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Rgb(110));
  $page2->drawCircle(20037525, -M_PI/6M_PI/6);

  // Narysowanie elipsy
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Rgb(100));
  $page2->drawEllipse(250400400350);
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Cmyk(1000));
  $page2->drawEllipse(250400400350M_PI/62*M_PI/3);
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Rgb(110));
  $page2->drawEllipse(250400400350, -M_PI/6M_PI/6);

  // Narysowanie i wypełnienie wielokąta
  $page2->setFillColor(new Zend_Pdf_Color_Rgb(101));
  $x = array();
  $y = array();
  for (
  $count 0$count 8$count++) {
      
  $x[] = 140 25*cos(3*M_PI_4*$count);
      
  $y[] = 375 25*sin(3*M_PI_4*$count);
  }
  $page2->drawPolygon($x$y,
                      
  Zend_Pdf_Page::SHAPE_DRAW_FILL_AND_STROKE,
                      
  Zend_Pdf_Page::FILL_METHOD_EVEN_ODD);

  // Narysowanie linii
  $page2->setLineWidth(0.5);
  $page2->drawLine(60375400375);
  //--------------------------------------------------------------------

  if (isset($argv[2])) {
      
  $pdf->save($argv[2]);
  } else {
      
  $pdf->save($argv[1], true /* uaktualniamy */);
  }

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...