Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  52.3. Zapisywanie zmian w dokumencie PDF.

  Dostępne są dwie metody, które zapewniają zapisywanie zmian w dokumencie PDF. Są to metody Zend_Pdf::save() oraz Zend_Pdf::render().

  Metoda Zend_Pdf::save($filename, $updateOnly = false) zapisuje dokument PDF do pliku. Jeśli zmienna $updateOnly ma wartość true, wtedy tylko nowy segement pliku PDF jest dołączany do pliku. W przeciwnym razie plik jest nadpisywany.

  Zend_Pdf::render($newSegmentOnly = false) zwraca dokument PDF jako łańcuch znaków. Jeśli zmienna $newSegmentOnly ma wartość true, wtedy zwracany jest nowy segment pliku PDF.

  Przykład 52.3. Zapisywanie dokumentu PDF.

  ...
  // Załaduj dokument PDF.
  $pdf Zend_Pdf::load($fileName);
  ...
  // Uaktualnij dokument
  $pdf->save($fileNametrue);
  // Zapisz dokument jako nowy plik
  $pdf->save($newFileName);

  // Zwróć dokument PDF jako łańcuch znaków.
  $pdfString $pdf->render();

  ...

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...