Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  52.4. Strony dokumentu.

  52.4.1. Tworzenie strony.

  Strona dokumentu PDF jest reprezentowana przez klasę Zend_Pdf_Page.

  Strony PDF mogą być tworzone lub ładowane z istniejącego dokumentu PDF.

  Nowa strona może być dodana przez utworzenie obiektu Zend_Pdf_Page lub wywołanie metody Zend_Pdf::newPage(), która zwraca obiekt Zend_Pdf_Page. Różnicą jest to, że metoda Zend_Pdf::newPage() tworzy stronę dołączoną do dokumentu. W przeciwieństwie to luźnych stron, niepołączonych z żadnym dokumentem, nie może ona być użyta z kilkoma dokumentami PDF, ale ma ona trochę lepszą wydajność. [10]. Do ciebie należy wybor sposobu, którego użyjesz.

  Metoda Zend_Pdf::newPage() oraz konstruktor klasy Zend_Pdf_Page przyjmują ten sam zestaw parametrów. W obydwóch jest to rozmiar strony ($x, $y) w punktach (1/72 cala), lub definiowana stała, która jest traktowana jako typ strony:

  • Zend_Pdf_Page::SIZE_A4

  • Zend_Pdf_Page::SIZE_A4_LANDSCAPE

  • Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER

  • Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE

  Strony dokumentu są przechowywane w tablicy $pages będącej publiczną właściwością klasy Zend_Pdf. Jest to tablica obiektów Zend_Pdf_Page. Kompletnie definiuje ona zbiór oraz kolejność stron dokumentu, a także możemy nią manipulować jak zwykłą tablicą:

  Przykład 52.4. Zarządzanie stronami dokumentu PDF.

  ...
  // Odwróć kolejność stron
  $pdf->pages array_reverse($pdf->pages);
  ...
  // Dodaj nową stronę
  $pdf->pages[] = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_A4);
  // Dodaj nową stronę
  $pdf->pages[] = $pdf->newPage(Zend_Pdf_Page::SIZE_A4);

  // Usuń określoną stronę.
  unset($pdf->pages[$id]);

  ...

  52.4.2. Klonowanie stron.

  Istniejące strony PDF mogą być klonowane przez tworzenie nowego obiektu Zend_Pdf_Page z istniejącą stroną w parametrze.

  Przykład 52.5. Klonowanie istniejącej strony.

  ...
  // Przechowaj szablon strony w osobnej zmiennej
  $template $pdf->pages[$templatePageIndex];
  ...
  // Dodaj nową stronę
  $page1 = new Zend_Pdf_Page($template);
  $pdf->pages[] = $page1;
  ...

  // Dodaj kolejną stronę
  $page2 = new Zend_Pdf_Page($template);
  $pdf->pages[] = $page2;
  ...

  // Usuń źródłowy szablon strony z dokumentów
  unset($pdf->pages[$templatePageIndex]);

  ...

  Jest to przydatne gdy chcesz utworzyć wiele stron używając jednego szablonu.

  [Uwaga!] Uwaga!

  Ważne! Klonowane strony korzystają z tych samych zasobów co szablon strony, więc mogą być one użyte tylko w tym samym dokumencie co szablon. Zmodyfkowany dokument może być zapisany jako nowy dokument.  [10] Jest to limitacja wersji V1.0 modułu Zend_Pdf. Będzie to wyeliminowane w przyszłych wersjach. Jednak luźne strony zawsze będą dawały lepsze (bardziej optymalne) wyniki przy używaniu stron w kilku dokumentach.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...