Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  52.2. Tworzenie oraz ładowanie dokumentów PDF.

  Klasa Zend_Pdf reprezentuje dokument PDF i zapewnia funkcjonalność na poziomie dokumentu.

  W celu utworzenia nowego dokumentu trzeba utworzyć obiekt Zend_Pdf.

  Klasa Zend_Pdf zapewnia także dwie statyczne metody do ładowania istniejącego dokumentu PDF. Te metody to Zend_Pdf::load() oraz Zend_Pdf::parse(). Obie zwracają obiekt Zend_Pdf lub wyrzucają wyjątek, jeśli wystąpi błąd.

  Przykład 52.1. Tworzenie nowego lub ładowanie istniejącego dokumentu PDF.

  ...
  // Utwórz nowy dokument PDF.
  $pdf1 = new Zend_Pdf();

  // Załaduj dokument PDF z pliku.
  $pdf2 Zend_Pdf::load($fileName);

  // Załaduj dokument PDF z łańcucha znaków.
  $pdf3 Zend_Pdf::parse($pdfString);
  ...

  Format pliku PDF obsługuję inkrementalne uaktualnianie dokumentu. Wtedy za każdym razem gdy dokument jest uaktualniony, tworzona jest nowa wersja dokumentu. Moduł Zend_Pdf umożliwia następnie ładowanie określonej wersji dokumentu.

  Wersja może być określona jako drugi parametr w metodach Zend_Pdf::load() oraz Zend_Pdf::parse() lub za pomocą wywołania Zend_Pdf::rollback() [9]

  Przykład 52.2. Ładowanie określonej wersji dokumentu PDF.

  ...
  // Załaduj poprzednią wersję dokumentu PDF.
  $pdf1 Zend_Pdf::load($fileName1);

  // Załaduj poprzednią wersję dokumentu PDF.
  $pdf2 Zend_Pdf::parse($pdfString1);

  // Załaduj pierwszą wersję dokumentu PDF.
  $pdf3 Zend_Pdf::load($fileName);
  $revisions $pdf3->revisions();
  $pdf3->rollback($revisions 1);
  ...  [9] Metoda Zend_Pdf::rollback() musi być wywołana przed jakimikolwiek zmianami. W przeciwnym wypadku zachowanie nie jest zdefiniowane.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...