Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  47.3. Zend_Mime_Part

  47.3.1. Wprowadzenie

  Ta klasa reprezentuje pojedynczą część wiadomości MIME. Zawiera ona aktualną zawartość części wiadomości oraz informacje o jej kodowaniu, typie oraz o oryginalej nazwie pliku. Dostarcza ona metody do generowania łańcuchów znaków z przechowywanych danych. Obiekty Zend_Mime_Part mogą być dodane do Zend_Mime_Message aby zebrać kompletną wieloczęściową wiadomość.

  47.3.2. Tworzenie instancji

  Obiekt Zend_Mime_Part jest tworzony z łańcuchem znaków zawierającym część wiadomości podanym jako parametr konstruktora. Domyślny typ to OCTET-STREAM, a kodowanie to 8Bit. Po utworzeniu obiektu Zend_Mime_Part, jego podstawowe atrybuty mogą być zmienione bezpośrednio:

  public $type ZMime::TYPE_OCTETSTREAM;
  public 
  $encoding ZMime::ENCODING_8BIT;
  public 
  $id;
  public 
  $disposition;
  public 
  $filename;
  public 
  $description;
  public 
  $charset;

  47.3.3. Metody do renderowania części wiadomości do łańcucha znaków

  getContent() zwraca zawartość MimePart zakodowaną jako łańcuch znaków przy użyciu kodowania określonego w atrybucie $encoding. Poprawne wartości to ZMime::ENCODING_*. Konwersje zestawów znaków nie są przeprowadzane.

  getHeaders() zwraca nagłówki Mime dla zawartości MimePart wygenerowane na podstawie informacji zawartych w publicznie dostępnych atrybutach. Przed wywołaniem tej metody, atrybuty obiektu muszą być poprawnie zdefiniowane.

  • $charset musi określać aktualny zestaw znaków zawartości, jeśli jest ona typu tekstowego (Text lub HTML).

  • $id może być ustawiony aby identyfikować obrazy wstawione bezpośrfednio w kodzie wiadomości HTML.

  • $filename zawiera nazwę pliku która będzie mu nadana gdy będzie on ściągany.

  • $disposition określa czy plik powinien być traktowany jako załącznik, czy powinien być użyty bezpośrednio w wiadomości HTML.

  • $description jest używane jedynie dla celów informacyjnych.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...