Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  47.2. Zend_Mime_Message

  47.2.1. Wprowadzenie

  Zend_Mime_Message reprezetuje wiadomość zgodną z MIME, która zawiera jedną lub więcej odrębnych części (Reprezentowanych przez obiekty Zend_Mime_Part). Klasa Zend_Mime_Message, może wygenerować wieloczęściowe wiadomości zgodne z MIME z obiektów Zend_Mime_Part. Kodowanie i obsługa pól rozgraniczających są obsługiwane przez samą klasę. Obiekty Zend_Mime_Message mogą być także zrekonstruowane z podanych łańcuchów znaków (eksperymentalne). Klasa używana jest przez Zend_Mail.

  47.2.2. Tworzenie instancji

  Zend_Mime_Message nie posiada konstruktora.

  47.2.3. Dodawanie części MIME

  Obiekty Zend_Mime_Part mogą być dodane poprzez ich przekazanie do obiektu Zend_Mime_Message za pomocą metody ->addPart($part)

  Tablica z wszystkimi obiektami Zend_Mime_Part z wiadomości Zend_Mime_Message jest zwraca za pomocą metody ->getParts(). Obiekty Zend_Mime_Part mogą być wtedy zmienione ponieważ są one przechowywane w tablicy jako referencje. Jeśli jakieś części są dodane do tablicy lub zmieniona jest ich kolejność, konieczne jest przekazanie tablicy spowrotem do Zend_Mime_Part poprzez wywolanie ->setParts($partsArray).

  Funkcja ->isMultiPart() zwróci wartość true jeśli w obiekcie Zend_Mime_Message zarejestrowanych jest więcej części niż jedna. Wtedy gdy obiekt będzie generował wyjściową wiadomość, wygeneruje ją jako wieloczęściową wiadomość MIME.

  47.2.4. Obsługa pola rozgraniczającego (boundary)

  Zend_Mime_Message zazwyczaj tworzy obiekt Zend_Mime i używa go do tworzenia pola rozgraniczającego. Jeśli chcesz zdefiniować pole samodzielnie lub chcesz zmienić zachowanie obiektu Zend_Mime używanego przez Zend_Mime_Message, możesz utworzyć instancję obiektu Zend_Mime samodzielnie i potem zarejestrować ją do obiekcie Zend_Mime_Message. Zazwyczaj jednak nie jest to potrzebne. ->setMime(Zend_Mime $mime) ustawia specjalną instancję Zend_Mime która ma być używana przez obiekt Zend_Mime_Message

  ->getMime() zwraca instancję Zend_Mime która będzie użyta do renderowania wiadomości przez wywołanie metody generateMessage().

  ->generateMessage() renderuje wiadomość Zend_Mime_Message do postaci łańcuchu znaków.

  47.2.5. Tworzenie obiektu Zend_Mime_Message z łańcucha znaków. (eksperymentalne)

  Wiadomość zgodna z MIME zapisana w postaci łańcucha znaków może być użyta do zrekonstruowania obiektu Zend_Mime_Message. Zend_Mime_Message ma statyczną fabrykę przetwarzającą podany łańcuch znaków i następnie zwracającą obiekt Zend_Mime_Message.

  Zend_Mime_Message::createFromMessage($str, $boundary) dekoduje podany łańcuch znaków i zwraca obiekt Zend_Mime_Message. Jego poprawność może być następnie sprawdzona przez użycie metody ->getParts()

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...