Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 47. Zend_Mime

  47.1. Zend_Mime

  47.1.1. Wprowadzenie

  Zend_Mime jest klasą wspierającą obsługę wielczęściowych wiadomości MIME. Jest ona używana przez klasy Zend_Mail oraz Zend_Mime_Message i może być używana przez aplikacje wymagające wsparcia MIME.

  47.1.2. Metody statyczne i stałe

  Zend_Mime zapewnia zbiór prostych statycznych metod do pracy z MIME:

  • Zend_Mime::isPrintable(): Zwraca TRUE jeśli podany łańcuch znaków nie zawiera niedrukowalnych znaków. W przeciwnym razie zwraca FALSE.

  • Zend_Mime::encodeBase64(): Koduje łańcuch znaków używając kodowania base64.

  • Zend_Mime::encodeQuotedPrintable(): Koduje łańcuch znaków używając mechanizmu quoted-printable.

  Zend_Mime definiuje zbiór stałych używanych z wiadomościami MIME:

  • Zend_Mime::TYPE_OCTETSTREAM: 'application/octet-stream'

  • Zend_Mime::TYPE_TEXT: 'text/plain'

  • Zend_Mime::TYPE_HTML: 'text/html'

  • Zend_Mime::ENCODING_7BIT: '7bit'

  • Zend_Mime::ENCODING_8BIT: '8bit';

  • Zend_Mime::ENCODING_QUOTEDPRINTABLE: 'quoted-printable'

  • Zend_Mime::ENCODING_BASE64: 'base64'

  • Zend_Mime::DISPOSITION_ATTACHMENT: 'attachment'

  • Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE: 'inline'

  47.1.3. Tworzenie instancji Zend_Mime

  Kiedy tworzony jest obiekt Zend_Mime, zapisywane jest pole rozgraniczające MIME (MIME boundary) i jest ono używane we wszystkich następnych wywołaniach metod tego obiektu. Jeśli konstruktor jest wywołany z łańcuchem znaków w parametrze, to ta wartość jest używana jako pole rozgraniczające MIME. W przeciwnym razie generowane jest losowe pole rozgraniczające.

  Obiekt Zend_Mime ma takie metody:

  • boundary(): Zwraca wartość pola rozgraniczającego MIME.

  • boundaryLine(): Zwraca kompletną linię z polem rozgraniczającym MIME.

  • mimeEnd(): Zwraca końcową linię z polem rozgraniczającym MIME.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...