Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  43.13. Bezpieczne połączenie SMTP

  Klasa Zend_Mail obsługuje także użycie bezpiecznego połączenia SMTP za pomocą protokołu TLS lub SSL. Może to być aktywowane przez przekazanie parametru 'ssl' o wartości 'ssl' lub 'tls' w tablicy konfiguracyjnej do konstruktora klasy Zend_Mail_Transport_Smtp. Doodatkowo podany może być numer portu, w przeciwnym wypadku użyta będzie domyślna wartość -- 25 dla TLS oraz 465 dla SSL.

  Przykład 43.12. Aktywowanie bezpiecznego połączenia w klasie Zend_Mail_Transport_Smtp

  $config = array('ssl' => 'tls',
                  
  'port' => 25); // Podany opcjonalny numer portu

  $transport = new Zend_Mail_Transport_Smtp('mail.server.com'$config);

  $mail = new Zend_Mail();
  $mail->setBodyText('To jest treść wiadomości e-mail.');
  $mail->setFrom('sender@test.com''Nadawca');
  $mail->addTo('recipient@test.com''Adresat');
  $mail->setSubject('Testowy temat');
  $mail->send($transport);

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...