Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  43.2. Wysyłanie przez SMTP

  Aby wysłać mail przez SMTP, obiekt Zend_Mail_Transport_Smtp musi być utworzony i zarejestrowany w obiekcie Zend_Mail zanim zostanie wywołana metoda send(). Dla kolejnych wywołań Zend_Mail::send() w tym skrypcie będzie także użyty transport SMTP:

  Przykład 43.3. Wysyłanie e-maila przez SMTP

  $tr = new Zend_Mail_Transport_Smtp('mail.example.com');
  Zend_Mail::setDefaultTransport($tr);

  Metoda setDefaultTransport() oraz konstruktor Zend_Mail_Transport_Smtp nie są czasochłonne. Te dwie linie mogą być wykonane w czasie przygotowania skryptu (np. w pliku config.inc czy w podobnym) w celu skonfigurowania zachowania klasy Zend_Mail w reszcie skryptu. To utrzymuje informacje konfiguracyjne poza logiką aplikacji - to czy wiadomości mają być wysyłane przez SMTP czy przez funkcję PHP mail(), jaki serwer poczty ma być użyty itp.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...