Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  43.3. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP

  Domyślnie, połączenie SMTP jest tworzone jeden raz i używane przez cały czas działania skryptu. Możesz wysłać wiele wiadomości używając tego samego połączenia. Aby upewnić się że połączenie SMTP jest utrzymane, przed każdym dostarczeniem widomości wysyłana jest komenda RSET.

  Przykład 43.4. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP

  // Tworzenie transportu
  $transport = new Zend_Mail_Transport_Smtp('localhost');

  // Pętla wysyłająca wiadomości
  for ($i 0$i 5$i++) {
      
  $mail = new Zend_Mail();
      
  $mail->addTo('studio@peptolab.com''Test');
      
  $mail->setFrom('studio@peptolab.com''Test');
      
  $mail->setSubject(
          
  'Demonstration - Sending Multiple Mails per SMTP Connection'
      
  );
      
  $mail->setBodyText('...Your message here...');
      
  $mail->send($transport);
  }

  Jeśli potrzebujesz oddzielnego połączenia do każdego wysłania wiadomości, musisz tworzyć i niszczyć transport przed i po każdym wywołaniu metody send(). Alternatywnie możesz manipulować połączeniem między każdym wysyłaniem, poprzez dostęp do obiektu protokołu transportu.

  Przykład 43.5. Ręczna obsługa połączenia

  // Tworzenie transportu
  $transport = new Zend_Mail_Transport_Smtp();

  require_once 
  'Zend/Mail/Protocol/Smtp.php';
  $protocol = new Zend_Mail_Protocol_Smtp('localhost');
  $protocol->connect();
  $protocol->helo('localhost');

  $transport->setConnection($protocol);

  // Pętla wysyłająca wiadomości
  for ($i 0$i 5$i++) {
      
  $mail = new Zend_Mail();
      
  $mail->addTo('studio@peptolab.com''Test');
      
  $mail->setFrom('studio@peptolab.com''Test');
      
  $mail->setSubject(
          
  'Demonstration - Sending Multiple Mails per SMTP Connection'
      
  );
      
  $mail->setBodyText('...Your message here...');

      
  // Ręczna obsługa połączenia
      
  $protocol->rset();
      
  $mail->send($transport);
  }

  $protocol->quit();
  $protocol->disconnect();

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...