Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  43.4. Używanie innych transportów

  W przypadku gdy chcesz wysłać różne e-maile poprzez różne połączenia, możesz także przekazać obiekt transportu bezpośrednio do metody send() bez wcześniejszego wywołania setDefaultTransport(). Przekazany obiekt nadpisze domyślny transport dla aktualnego wywołania send():

  Przykład 43.6. Używanie innych transportów

  $mail = new Zend_Mail();
  // tworzymy wiadomość...
  $tr1 = new Zend_Mail_Transport_Smtp('server@example.com');
  $tr2 = new Zend_Mail_Transport_Smtp('other_server@example.com');
  $mail->send($tr1);
  $mail->send($tr2);
  $mail->send();  // znów używamy domyślnego transportu

  [Notatka] Dodatkowe transporty

  Dodatkowe transporty mogą być napisane poprzez zaimplementowanie interfejsu Zend_Mail_Transport_Interface.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...