Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  43.6. Załączniki

  Pliki mogą być dołączone do e-maila za pomocą metody createAttachment(). Domyślnie Zend_Mail założy, że załącznik jest obiektem binarnym (application/octet-stream), który będzie zakodowany w base64. Te założenie może być nadpisane przez przekazanie opcjonalnych parametrów do metody createAttachment():

  Przykład 43.8. Wiadomości e-mail z załącznikami

  $mail = new Zend_Mail();
  // tworzymy wiadomość
  $mail->createAttachment($someBinaryString);
  $mail->createAttachment($myImage,
                          
  'image/gif',
                          
  Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE,
                          
  Zend_Mime::ENCODING_8BIT);

  Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad częścią MIME wygenerowaną dla tego załącznika możesz użyć wartości zwróconej przez createAttachment() aby zmodyfikować jej atrybuty. Metoda createAttachment() zwraca obiekt Zend_Mime_Part:

  $mail = new Zend_Mail();

  $at $mail->createAttachment($myImage);
  $at->type        'image/gif';
  $at->disposition Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE;
  $at->encoding    Zend_Mime::ENCODING_8BIT;
  $at->filename    'test.gif';

  $mail->send();

  Alternatywą jest utworzenie instancji klasy Zend_Mime_Part i dodanie jej za pomocą metody createAttachment():

  $mail = new Zend_Mail();

  $at = new Zend_Mime_Part($myImage);
  $at->type        'image/gif';
  $at->disposition Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE;
  $at->encoding    Zend_Mime::ENCODING_8BIT;
  $at->filename    'test.gif';

  $mail->createAttachment($at);

  $mail->send();
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...