Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  37.3. Obiekty JSON

  Kiedy kodujemy obiekt PHP jako JSON, wszystkie publiczne właściwości tego obiektu zostaną zakodowane w obiekcie JSON.

  JSON nie pozwala na referencje obiektów, więc musisz uważać abyś nie próbował kodować obiektów z rekurencyjnymi referencjami. Jeśli masz problemy z rekurencją, metody Zend_Json::encode() oraz Zend_Json_Encoder::encode() przyjmują opcjonalny drugi parametr, określający czy ma być sprawdzana rekurencja; jeśli obiekt jest kodowany drugi raz, zostanie wyrzucony wyjątek.

  Odkodowanie obiektów JSON sprawia dodatkową trudność, ponieważ obiekty Javascript prawie dokładnie odpowiadają tablicom asocjacyjnym PHP. Jedni proponują aby przekazywać identyfikator klasy, a następnie tworzyć instancję obiektu tej klasy i wypełniać ją parami klucz/wartość obiektu JSON; inni ostrzegają, że mogłoby to być istotną luką w bezpieczeństwie.

  Domyślnie Zend_Json odkoduje obiekty JSON jako tablice asocjacyjne. Jednak jeśli chcesz odebrać obiekt, możesz to określić w ten sposób:

  // Odkoduj obiekty JSON jako obiekty PHP
  $phpNative Zend_Json::decode($encodedValueZend_Json::TYPE_OBJECT);

  Wszystkie dekodowane obiekty są zwracane jako obiekty klasy StdClass z właściwościami odpowiadającymi parom klucz/wartość z obiektu JSON.

  Zalecane jest aby to programista decydował o tym w jaki sposób mają być odkodowane obiekty JSON. Jeśli powinien być utworzony obiekt konkretnego typu, może być on utworzony w kodzie aplikacji, a następnie wypełniony wartościami odkodowanymi za pomocą Zend_Json.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...