Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 33. Zend_Form

  Spis treści

  33.1. Zend_Form
  33.2. Szybki start z Zend_Form
  33.2.1. Tworzenie obiektu formularza
  33.2.2. Dodawanie elementów do formularza
  33.2.3. Renderowanie formularza
  33.2.4. Sprawdzanie poprawności formularza
  33.2.5. Pobieranie informacji o błędach
  33.2.6. Złożenie w całość
  33.2.7. Użycie obiektu Zend_Config
  33.2.8. Podsumowanie
  33.3. Tworzenie elementów formularza za pomocą klasy Zend_Form_Element
  33.3.1. Ładowanie wtyczek
  33.3.2. Filtry
  33.3.3. Weryfikatory
  33.3.3.1. Custom Error Messages
  33.3.4. Dekoratory
  33.3.5. Dane meta i atrybuty
  33.3.6. Standardowe elementy
  33.3.7. Metody klasy Zend_Form_Element
  33.3.8. Konfiguracja
  33.3.9. Własne elementy
  33.4. Creating Forms Using Zend_Form
  33.4.1. Plugin Loaders
  33.4.2. Elements
  33.4.2.1. Populating and Retrieving Values
  33.4.2.2. Global Operations
  33.4.2.3. Methods For Interacting With Elements
  33.4.3. Display Groups
  33.4.3.1. Global Operations
  33.4.3.2. Using Custom Display Group Classes
  33.4.3.3. Methods for Interacting With Display Groups
  33.4.3.4. Zend_Form_DisplayGroup Methods
  33.4.4. Sub Forms
  33.4.4.1. Global Operations
  33.4.4.2. Methods for Interacting With Sub Forms
  33.4.5. Metadata and Attributes
  33.4.6. Decorators
  33.4.7. Validation
  33.4.7.1. Custom Error Messages
  33.4.7.2. Retrieving Valid Values Only
  33.4.8. Methods
  33.4.9. Configuration
  33.4.10. Custom forms
  33.5. Creating Custom Form Markup Using Zend_Form_Decorator
  33.5.1. Operation
  33.5.2. Standard Decorators
  33.5.3. Custom Decorators
  33.5.4. Rendering Individual Decorators
  33.6. Standard Form Elements Shipped With Zend Framework
  33.6.1. Zend_Form_Element_Button
  33.6.2. Zend_Form_Element_Captcha
  33.6.3. Zend_Form_Element_Checkbox
  33.6.4. Zend_Form_Element_File
  33.6.5. Zend_Form_Element_Hidden
  33.6.6. Zend_Form_Element_Hash
  33.6.7. Zend_Form_Element_Image
  33.6.8. Zend_Form_Element_MultiCheckbox
  33.6.9. Zend_Form_Element_Multiselect
  33.6.10. Zend_Form_Element_Password
  33.6.11. Zend_Form_Element_Radio
  33.6.12. Zend_Form_Element_Reset
  33.6.13. Zend_Form_Element_Select
  33.6.14. Zend_Form_Element_Submit
  33.6.15. Zend_Form_Element_Text
  33.6.16. Zend_Form_Element_Textarea
  33.7. Standard Form Decorators Shipped With Zend Framework
  33.7.1. Zend_Form_Decorator_Callback
  33.7.2. Zend_Form_Decorator_Captcha
  33.7.3. Zend_Form_Decorator_Description
  33.7.4. Zend_Form_Decorator_DtDdWrapper
  33.7.5. Zend_Form_Decorator_Errors
  33.7.6. Zend_Form_Decorator_Fieldset
  33.7.7. Zend_Form_Decorator_File
  33.7.8. Zend_Form_Decorator_Form
  33.7.9. Zend_Form_Decorator_FormElements
  33.7.10. Zend_Form_Decorator_FormErrors
  33.7.11. Zend_Form_Decorator_HtmlTag
  33.7.12. Zend_Form_Decorator_Image
  33.7.13. Zend_Form_Decorator_Label
  33.7.14. Zend_Form_Decorator_PrepareElements
  33.7.15. Zend_Form_Decorator_ViewHelper
  33.7.16. Zend_Form_Decorator_ViewScript
  33.8. Internationalization of Zend_Form
  33.8.1. Initializing I18n in Forms
  33.8.2. Standard I18n Targets
  33.9. Advanced Zend_Form Usage
  33.9.1. Array Notation
  33.9.2. Multi-Page Forms

  33.1. Zend_Form

  Komponent Zend_Form upraszcza tworzenie i obsługę formularzy w aplikacji. Zapewnia realizację następujących zadań:

  • Filtrowanie i weryfikacja wprowadzonych informacji

  • Ustalanie kolejności elementów

  • Renderowanie elementów i formularzy

  • Grupowanie elementów i formularzy

  • Konfiguracja elementów i formularzy

  Komponent jest w dużym stopniu oparty o inne komponenty Zend Framework takie jak Zend_Config, Zend_Validate, Zend_Filter, Zend_Loader_PluginLoader oraz opcjonalnie Zend_View.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...