Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  33.3. Tworzenie elementów formularza za pomocą klasy Zend_Form_Element

  Formularz składa się z elementów, które zazwyczaj odpowiadają elementom formularzy HTML. Klasa Zend_Form_Element obsługuje pojedyncze elementy formularza w takich zakresach:

  • weryfikacja (czy wysłane dane są poprawne?)

   • przechowywanie kodów i komunikatów o błędach jakie wystąpiły podczas weryfikacji

  • filtrowanie (w jaki sposób element jest przygotowany do weryfikacji i wyświetlenia?)

  • renderowanie (jak element jest wyświetlany?)

  • dane meta i atrybuty (jakie dodatkowe informacje opisują element?)

  Klasa bazowa Zend_Form_Element jest domyślnie skonfigurowana dla wielu przypadków użycia, jednak najlepiej jest rozszerzyć tę klasę aby utworzyć najczęściej używane elementy. Dodatkowo Zend Framework zawiera pewną ilość standardowych elementów XHTML; możesz o nich przeczytać w rozdziale Standardowe Elementy.

  33.3.1. Ładowanie wtyczek

  Klasa Zend_Form_Element używa klasy Zend_Loader_PluginLoader aby umożliwić programistom określenie ścieżek, w których znajdują się alternatywne weryfikatory, filtry i dekoratory. Każda z tych wtyczek ma przypisaną własną klasę ładującą je, a do ich modyfikacji używany jest zestaw metod dostępowych.

  W metodach obsługujących ładowanie wtyczek używane są następujące typy: 'validate', 'filter' oraz 'decorator'. Wielkość liter w nazwach typów nie jest istotna.

  Metody używane do obsługi ładowania wtyczek to:

  • setPluginLoader($loader, $type): $loader jest obiektem klasy ładującej wtyczki, a $type jest jednym z typów określonych wyżej. Metoda ustawia obiekt ładujący wtyczki dla danego typu.

  • getPluginLoader($type): zwraca klasę ładującą wtyczkę powiązaną z typem $type.

  • addPrefixPath($prefix, $path, $type = null): adds a prefix/path association to the loader specified by $type. If $type is null, it will attempt to add the path to all loaders, by appending the prefix with each of "_Validate", "_Filter", and "_Decorator"; and appending the path with "Validate/", "Filter/", and "Decorator/". If you have all your extra form element classes under a common hierarchy, this is a convenience method for setting the base prefix for them.

  • addPrefixPaths(array $spec): allows you to add many paths at once to one or more plugin loaders. It expects each array item to be an array with the keys 'path', 'prefix', and 'type'.

  Własne weryfikatory, filtry i dekoratory są łatwym sposobem na użycie pewnej własnej funkcjonalności w wielu formularzach.

  Przykład 33.1. Własna etykieta

  One common use case for plugins is to provide replacements for standard classes. For instance, if you want to provide a different implementation of the 'Label' decorator -- for instance, to always append a colon -- you could create your own 'Label' decorator with your own class prefix, and then add it to your prefix path.

  Spróbujmy stworzyć własny dekorator dla etykiety. Damy jego klasie przedrostek "My_Decorator", a sama klasa będzie znajdować się w pliku "My/Decorator/Label.php".

  class My_Decorator_Label extends Zend_Form_Decorator_Abstract
  {
      protected 
  $_placement 'PREPEND';

      public function 
  render($content)
      {
          if (
  null === ($element $this->getElement())) {
              return 
  $content;
          }
          if (!
  method_exists($element'getLabel')) {
              return 
  $content;
          }

          
  $label $element->getLabel() . ':';

          if (
  null === ($view $element->getView())) {
              return 
  $this->renderLabel($content$label);
          }

          
  $label $view->formLabel($element->getName(), $label);

          return 
  $this->renderLabel($content$label);
      }

      public function 
  renderLabel($content$label)
      {
          
  $placement $this->getPlacement();
          
  $separator $this->getSeparator();

          switch (
  $placement) {
              case 
  'APPEND':
                  return 
  $content $separator $label;
              case 
  'PREPEND':
              default:
                  return 
  $label $separator $content;
          }
      }
  }

  Now we can tell the element to use this plugin path when looking for decorators:

  $element->addPrefixPath('My_Decorator''My/Decorator/''decorator');

  Alternately, we can do that at the form level to ensure all decorators use this path:

  $form->addElementPrefixPath('My_Decorator''My/Decorator/''decorator');

  With this path added, when you add a decorator, the 'My/Decorator/' path will be searched first to see if the decorator exists there. As a result, 'My_Decorator_Label' will now be used when the 'Label' decorator is requested.


  33.3.2. Filtry

  It's often useful and/or necessary to perform some normalization on input prior to validation – for instance, you may want to strip out all HTML, but run your validations on what remains to ensure the submission is valid. Or you may want to trim empty space surrounding input so that a StringLength validator will not return a false positive. These operations may be performed using Zend_Filter, and Zend_Form_Element has support for filter chains, allowing you to specify multiple, sequential filters to utilize. Filtering happens both during validation and when you retrieve the element value via getValue():

  $filtered $element->getValue();

  Filtry mogą być dodane na dwa sposoby:

  • przekazanie konkretnego egzemplarza obiektu filtra

  • przekazanie nazwy filtra – krótkiej lub pełnej nazwy

  Zobaczmy kilka przykładów:

  // Konkretny egzemplarz obiektu filtra:
  $element->addFilter(new Zend_Filter_Alnum());

  // Pełna nazwa filtra:
  $element->addFilter('Zend_Filter_Alnum');

  // Krótka nazwa filtra:
  $element->addFilter('Alnum');
  $element->addFilter('alnum');

  Krótkie nazwy są zazwyczaj nazwą klasy filtra pozbawioną przedrostka. W domyślnym przypadku, będzie to oznaczało że pomijamy przedrostek 'Zend_Filter_'. Nie jest też konieczne aby pierwsza litera była wielka.

  [Notatka] Użycie własnych klas filtrów

  Jeśli posiadasz własny zestaw klas filtrów, możesz przekazać klasie Zend_Form_Element informacje o tym za pomocą metody addPrefixPath(). Na przykład jeśli posiadasz filtry z przedostkiem 'My_Filter' możesz przekazać do klasy Zend_Form_Element informację w taki sposób:

  $element->addPrefixPath('My_Filter''My/Filter/''filter');

  (Zauważ że trzeci argument oznacza typ wtyczek dla którego określamy przedrostek)

  Jęśli w potrzebujesz niefiltrowaną wartość użyj metody getUnfilteredValue():

  $unfiltered $element->getUnfilteredValue();

  Aby uzyskać więcej informacji o filtrach zobacz dokumentację klasy Zend_Filter.

  Metody powiązane z filtrami to:

  • addFilter($nameOfFilter, array $options = null)

  • addFilters(array $filters)

  • setFilters(array $filters) (nadpisuje wszystkie filtry)

  • getFilter($name) (pobiera obiekt filtra)

  • getFilters() (pobiera wszystkie filtry)

  • removeFilter($name) (usuwa filtr)

  • clearFilters() (usuwa wszystkie filtry)

  33.3.3. Weryfikatory

  If you subscribe to the security mantra of "filter input, escape output," you'll want to validate ("filter input") your form input. In Zend_Form, each element includes its own validator chain, consisting of Zend_Validate_* validators.

  Weryfikatory mogą być dodane na dwa sposoby:

  • przekazanie konkretnego egzemplarza obiektu weryfikatora

  • przekazanie nazwy weryfikatora – krótkiej lub pełnej nazwy

  Zobaczmy kilka przykładów:

  // Konkretny egzemplarz obiektu weryfikatora:
  $element->addValidator(new Zend_Validate_Alnum());

  // Pełna nazwa klasy:
  $element->addValidator('Zend_Validate_Alnum');

  // Krótka nazwa weryfikatora:
  $element->addValidator('Alnum');
  $element->addValidator('alnum');

  Krótkie nazwy są zazwyczaj nazwą klasy weryfikatora pozbawioną przedrostka. W domyślnym przypadku, będzie to oznaczało że pomijamy przedrostek 'Zend_Validate_'. Nie jest też konieczne aby pierwsza litera była wielka.

  [Notatka] Użycie własnych klas weryfikatorów

  Jeśli posiadasz własny zestaw klas weryfikatorów, możesz przekazać klasie Zend_Form_Element informacje o tym za pomocą metody addPrefixPath(). Na przykład jeśli posiadasz weryfikatory z przedostkiem 'My_Validator' możesz przekazać do klasy Zend_Form_Element informację w taki sposób:

  $element->addPrefixPath('My_Validator''My/Validator/''validate');

  (Zauważ że trzeci argument oznacza typ wtyczek dla którego określamy przedrostek)

  If failing a particular validation should prevent later validators from firing, pass boolean true as the second parameter:

  $element->addValidator('alnum'true);

  If you are using a string name to add a validator, and the validator class accepts arguments to the constructor, you may pass these to the third parameter of addValidator() as an array:

  $element->addValidator('StringLength'false, array(620));

  Arguments passed in this way should be in the order in which they are defined in the constructor. The above example will instantiate the Zend_Validate_StringLenth class with its $min and $max parameters:

  $validator = new Zend_Validate_StringLength(620);
  [Notatka] Określanie własnych komunikatów o błędach

  Some developers may wish to provide custom error messages for a validator. Zend_Form_Element::addValidator()'s $options argument allows you to do so by providing the key 'messages' and setting it to an array of key/value pairs for setting the message templates. You will need to know the error codes of the various validation error types for the particular validator.

  A better option is to use a Zend_Translate_Adapter with your form. Error codes are automatically passed to the adapter by the default Errors decorator; you can then specify your own error message strings by setting up translations for the various error codes of your validators.

  Możesz także ustawić wiele weryfikatorów na raz, używając metody addValidators(). Podstawowym sposobem użycia jest przekazanie tablicy tablic, gdzie każda z tablic posiada od 1 do 3 wartości, zgodnych z wywołaniem metody addValidator():

  $element->addValidators(array(
      array(
  'NotEmpty'true),
      array(
  'alnum'),
      array(
  'stringLength'false, array(620)),
  ));

  If you want to be more verbose or explicit, you can use the array keys 'validator', 'breakChainOnFailure', and 'options':

  $element->addValidators(array(
      array(
          
  'validator'           => 'NotEmpty',
          
  'breakChainOnFailure' => true),
      array(
  'validator' => 'alnum'),
      array(
          
  'validator' => 'stringLength',
          
  'options'   => array(620)),
  ));

  Ten przykład pokazuje w jaki sposób możesz skonfigurować weryfikatory w pliku konfiguracyjnym:

  element.validators.notempty.validator "NotEmpty"
  element.validators.notempty.breakChainOnFailure true
  element
  .validators.alnum.validator "Alnum"
  element.validators.strlen.validator "StringLength"
  element.validators.strlen.options.min 6
  element
  .validators.strlen.options.max 20

  Notice that every item has a key, whether or not it needs one; this is a limitation of using configuration files -- but it also helps make explicit what the arguments are for. Just remember that any validator options must be specified in order.

  Aby sprawdzić poprawność elementu przekaż wartość do metody: isValid():

  if ($element->isValid($value)) {
      
  // prawidłowy
  } else {
      
  // nieprawidłowy
  }
  [Notatka] Weryfikowane są przefiltrowane wartości

  Zend_Form_Element::isValid() filtruje wartości za pomocą ustawionych filtrów zanim zostanie przeprowadzona weryfikacja. Zobacz rozdział Filtry aby uzyskać więcej informacji.

  [Notatka] Weryfikacja w kontekście

  Zend_Form_Element::isValid() supports an additional argument, $context. Zend_Form::isValid() passes the entire array of data being processed to $context when validating a form, and Zend_Form_Element::isValid(), in turn, passes it to each validator. This means you can write validators that are aware of data passed to other form elements. As an example, consider a standard registration form that has fields for both password and a password confirmation; one validation would be that the two fields match. Such a validator might look like the following:

  class My_Validate_PasswordConfirmation extends Zend_Validate_Abstract
  {
      const 
  NOT_MATCH 'notMatch';

      protected 
  $_messageTemplates = array(
          
  self::NOT_MATCH => 'Password confirmation does not match'
      
  );

      public function 
  isValid($value$context null)
      {
          
  $value = (string) $value;
          
  $this->_setValue($value);

          if (
  is_array($context)) {
              if (isset(
  $context['password_confirm'])
                  &
  amp;& ($value == $context['password_confirm']))
              {
                  return 
  true;
              }
          } elseif (
  is_string($context) && ($value == $context)) {
              return 
  true;
          }

          
  $this->_error(self::NOT_MATCH);
          return 
  false;
      }
  }

  Validators are processed in order. Each validator is processed, unless a validator created with a true breakChainOnFailure value fails its validation. Be sure to specify your validators in a reasonable order.

  Po nieudanej weryfikacji możesz pobrać kody i komunikaty błędów:

  $errors   $element->getErrors();
  $messages $element->getMessages();

  (Uwaga: komunikaty o błędach są zwracane jako asocjacyjna tablica w postaci par kod / komunikat.)

  In addition to validators, you can specify that an element is required, using setRequired(true). By default, this flag is false, meaning that your validator chain will be skipped if no value is passed to isValid(). You can modify this behavior in a number of ways:

  • By default, when an element is required, a flag, 'allowEmpty', is also true. This means that if a value evaluating to empty is passed to isValid(), the validators will be skipped. You can toggle this flag using the accessor setAllowEmpty($flag); when the flag is false, then if a value is passed, the validators will still run.

  • By default, if an element is required, but does not contain a 'NotEmpty' validator, isValid() will add one to the top of the stack, with the breakChainOnFailure flag set. This makes the required flag have semantic meaning: if no value is passed, we immediately invalidate the submission and notify the user, and prevent other validators from running on what we already know is invalid data.

   If you do not want this behavior, you can turn it off by passing a false value to setAutoInsertNotEmptyValidator($flag); this will prevent isValid() from placing the 'NotEmpty' validator in the validator chain.

  Aby uzyskać więcej informacji o weryfikatorach, zobacz dokumentację klasy Zend_Validate.

  [Notatka] Użycie klasy Zend_Form_Elements jako weryfikatora

  Klasa Zend_Form_Element implementuje interfejs Zend_Validate_Interface, co oznacza, że element może być także użyty jako weryfikator, w zastosowaniu nie związanym z formularzami.

  Metody powiązane z weryfikatorami to:

  • setRequired($flag) and isRequired() allow you to set and retrieve the status of the 'required' flag. When set to boolean true, this flag requires that the element be in the data processed by Zend_Form.

  • setAllowEmpty($flag) and getAllowEmpty() allow you to modify the behaviour of optional elements (i.e., elements where the required flag is false). When the 'allow empty' flag is true, empty values will not be passed to the validator chain.

  • setAutoInsertNotEmptyValidator($flag) allows you to specify whether or not a 'NotEmpty' validator will be prepended to the validator chain when the element is required. By default, this flag is true.

  • addValidator($nameOrValidator, $breakChainOnFailure = false, array $options = null)

  • addValidators(array $validators)

  • setValidators(array $validators) (nadpisuje wszystkie weryfikatory)

  • getValidator($name) (pobiera obiekt weryfikatora)

  • getValidators() (pobiera wszystkie obiekty weryfikatorów)

  • removeValidator($name) (usuwa obiekt weryfikatora)

  • clearValidators() (usuwa wszystkie obiekty weryfikatorów)

  33.3.3.1. Custom Error Messages

  At times, you may want to specify one or more specific error messages to use instead of the error messages generated by the validators attached to your element. Additionally, at times you may want to mark the element invalid yourself. As of 1.6.0, this functionality is possible via the following methods.

  • addErrorMessage($message): add an error message to display on form validation errors. You may call this more than once, and new messages are appended to the stack.

  • addErrorMessages(array $messages): add multiple error messages to display on form validation errors.

  • setErrorMessages(array $messages): add multiple error messages to display on form validation errors, overwriting all previously set error messages.

  • getErrorMessages(): retrieve the list of custom error messages that have been defined.

  • clearErrorMessages(): remove all custom error messages that have been defined.

  • markAsError(): mark the element as having failed validation.

  • hasErrors(): determine whether the element has either failed validation or been marked as invalid.

  • addError($message): add a message to the custom error messages stack and flag the element as invalid.

  • addErrors(array $messages): add several messages to the custom error messages stack and flag the element as invalid.

  • setErrors(array $messages): overwrite the custom error messages stack with the provided messages and flag the element as invalid.

  All errors set in this fashion may be translated. Additionally, you may insert the placeholder "%value%" to represent the element value; this current element value will be substituted when the error messages are retrieved.

  33.3.4. Dekoratory

  One particular pain point for many web developers is the creation of the XHTML forms themselves. For each element, the developer needs to create markup for the element itself, typically a label, and, if they're being nice to their users, markup for displaying validation error messages. The more elements on the page, the less trivial this task becomes.

  Zend_Form_Element tries to solve this issue through the use of "decorators". Decorators are simply classes that have access to the element and a method for rendering content. For more information on how decorators work, please see the section on Zend_Form_Decorator.

  Domyśle dekoratory używane przez klasę Zend_Form_Element to:

  • ViewHelper: określą klasę pomocniczą widoku, która ma być użyta do renderowania określonego elementu. Atrybut 'helper' może być użyty aby określić która klasa pomocnicza ma być użyta. Domyślnie klasa Zend_Form_Element określa domyślną klasę pomocniczą jako 'formText', jednak klasy rozszerzające określają inne klasy pomocnicze.

  • Errors: dołączą komunikaty błędów do elementu używając klasy Zend_View_Helper_FormErrors. Jeśli błędów nie ma nic nie zostaje dołączone.

  • HtmlTag: otacza element i błędy znacznikiem HTML <dd>.

  • Label: prepends a label to the element using Zend_View_Helper_FormLabel, and wraps it in a <dt> tag. If no label is provided, just the definition term tag is rendered.

  [Notatka] Domyślne dekoratory nie muszą być ładowane

  Domyślny zestaw dekoratorów jest ładowany podczas inicjowania obiektu. Możesz to zablokować określając opcję 'disableLoadDefaultDecorators' konstruktora:

  $element = new Zend_Form_Element('foo',
                                   array(
  'disableLoadDefaultDecorators' =>
                                        
  true)
                                   );

  Ta opcja może być użyta równolegle wraz z dowolnymi innymi opcjami jakie przekażesz, zarówno w postaci tablicy opcji jak i obiektu Zend_Config.

  Z tego względu, że kolejność w jakiej rejestrowane są dekoratory ma znaczenie -- dekoratory są uruchamiane w takiej kolejności w jakiej zostały zarejestrowane -- musisz się upewnić, że rejestrujesz je w odpowiedniej kolejności lub użyć opcji pozwalającej na zarejestrowanie dekoratora w konkretnej pozycji. Poniżej jako przykład został zamieszczony przykładowy kod, który rejestruje domyślne dekoratory:

  $this->addDecorators(array(
      array(
  'ViewHelper'),
      array(
  'Errors'),
      array(
  'HtmlTag', array('tag' => 'dd')),
      array(
  'Label', array('tag' => 'dt')),
  ));

  The initial content is created by the 'ViewHelper' decorator, which creates the form element itself. Next, the 'Errors' decorator fetches error messages from the element, and, if any are present, passes them to the 'FormErrors' view helper to render. The next decorator, 'HtmlTag', wraps the element and errors in an HTML <dd> tag. Finally, the last decorator, 'label', retrieves the element's label and passes it to the 'FormLabel' view helper, wrapping it in an HTML <dt> tag; the value is prepended to the content by default. The resulting output looks basically like this:

  <dt><label for="foo" class="optional">Foo</label></dt>
  <
  dd>
      <
  input type="text" name="foo" id="foo" value="123" />
      <
  ul class="errors">
          <
  li>"123" is not an alphanumeric value</li>
      </
  ul>
  </
  dd>

  Aby uzyskać więcej informacji o dekoratorach, zobacz dokumentację klasy Zend_Form_Decorator.

  [Notatka] Użycie wielu dekoratorów tego samego typu

  Internally, Zend_Form_Element uses a decorator's class as the lookup mechanism when retrieving decorators. As a result, you cannot register multiple decorators of the same type; subsequent decorators will simply overwrite those that existed before.

  To get around this, you can use aliases. Instead of passing a decorator or decorator name as the first argument to addDecorator(), pass an array with a single element, with the alias pointing to the decorator object or name:

  // Alias dla 'FooBar':
  $element->addDecorator(array('FooBar' => 'HtmlTag'),
                         array(
  'tag' => 'div'));

  // Pobieramy dekorator:
  $decorator $element->getDecorator('FooBar');

  Do metod addDecorators() oraz setDecorators() musisz przekazać opcję 'decorator' znajdującą się w tablicy reprezentującej dekorator.

  // Dodanie dwóch dekoratorów 'HtmlTag', ustawiając nazwę jednego z nich na 'FooBar':
  $element->addDecorators(
      array(
  'HtmlTag', array('tag' => 'div')),
      array(
          
  'decorator' => array('FooBar' => 'HtmlTag'),
          
  'options' => array('tag' => 'dd')
      ),
  );

  // I pobranie ich póżniej:
  $htmlTag $element->getDecorator('HtmlTag');
  $fooBar  $element->getDecorator('FooBar');

  Metody powiązane z dekoratorami to:

  • addDecorator($nameOrDecorator, array $options = null)

  • addDecorators(array $decorators)

  • setDecorators(array $decorators) (nadpisuje wszystkie dekoratory)

  • getDecorator($name) (pobiera obiekt dekoratora)

  • getDecorators() (pobiera wszystkie dekoratory)

  • removeDecorator($name) (usuwa dekorator)

  • clearDecorators() (usuwa wszystkie dekoratory)

  33.3.5. Dane meta i atrybuty

  Zend_Form_Element obsługuje wiele atrybutów i danych meta dla elementów. Te atrybuty to:

  • name: nazwa elementu. Używa metod dostępowych setName() oraz getName().

  • label: etykieta elementu. Używa metod dostępowych setLabel() oraz getLabel().

  • order: pozycja w której element ma być wstawiony w formularzu. Używa metod dostępowych setOrder() oraz getOrder().

  • value: obecna wartość elementu. Używa metod dostępowych setValue() oraz getValue().

  • description: opis elementu; zazwyczaj używane do utworzenia often used to provide tooltip or javascript contextual hinting describing the purpose of the element. Używa metod dostępowych setDescription() oraz getDescription().

  • required: flag indicating whether or not the element is required when performing form validation. Uses the setRequired() and getRequired() accessors. This flag is false by default.

  • allowEmpty: flag indicating whether or not a non-required (optional) element should attempt to validate empty values. When true, and the required flag is false, empty values are not passed to the validator chain, and presumed true. Uses the setAllowEmpty() and getAllowEmpty() accessors. This flag is true by default.

  • autoInsertNotEmptyValidator: flag indicating whether or not to insert a 'NotEmpty' validator when the element is required. By default, this flag is true. Set the flag with setAutoInsertNotEmptyValidator($flag) and determine the value with autoInsertNotEmptyValidator().

  Elementy formularzy mogą wymagać dodatkowych danych meta. Przykładowo dla elementów formularzy XHTML możesz chcieć określić takie atrybuty jak 'class' czy 'id'. Do obsługi tego istnieje kilka metod dostępowych:

  • setAttrib($name, $value): dodaje atrybut

  • setAttribs(array $attribs): tak jak metoda addAttribs(), ale nadpisuje atrybuty

  • getAttrib($name): pobiera wartość jednego atrybutu

  • getAttribs(): pobiera wszystkie atrybuty w postaci par klucz/wartość

  Most of the time, however, you can simply access them as object properties, as Zend_Form_Element utilizes overloading to facilitate access to them:

  // Odpowiednik metody $element->setAttrib('class', 'text'):
  $element->class 'text;

  By default, all attributes are passed to the view helper used by the element during rendering, and rendered as HTML attributes of the element tag.

  33.3.6. Standardowe elementy

  Komponent Zend_Form posiada duży zestaw standardowych elementów; przeczytaj rozdział Standardowe Elementy aby poznać więcej szczegółów.

  33.3.7. Metody klasy Zend_Form_Element

  Klasa Zend_Form_Element posiada bardzo dużo metod. Poniżej zamieszczono podsumowanie ich sygnatur, pogrupowanych na podstawie typu:

  • Konfiguracja:

   • setOptions(array $options)

   • setConfig(Zend_Config $config)

  • I18N:

   • setTranslator(Zend_Translate_Adapter $translator = null)

   • getTranslator()

   • setDisableTranslator($flag)

   • translatorIsDisabled()

  • Właściwości:

   • setName($name)

   • getName()

   • setValue($value)

   • getValue()

   • getUnfilteredValue()

   • setLabel($label)

   • getLabel()

   • setDescription($description)

   • getDescription()

   • setOrder($order)

   • getOrder()

   • setRequired($flag)

   • getRequired()

   • setAllowEmpty($flag)

   • getAllowEmpty()

   • setAutoInsertNotEmptyValidator($flag)

   • autoInsertNotEmptyValidator()

   • setIgnore($flag)

   • getIgnore()

   • getType()

   • setAttrib($name, $value)

   • setAttribs(array $attribs)

   • getAttrib($name)

   • getAttribs()

  • Ładowanie wtyczek i ścieżki:

   • setPluginLoader(Zend_Loader_PluginLoader_Interface $loader, $type)

   • getPluginLoader($type)

   • addPrefixPath($prefix, $path, $type = null)

   • addPrefixPaths(array $spec)

  • Weryfikacja:

   • addValidator($validator, $breakChainOnFailure = false, $options = array())

   • addValidators(array $validators)

   • setValidators(array $validators)

   • getValidator($name)

   • getValidators()

   • removeValidator($name)

   • clearValidators()

   • isValid($value, $context = null)

   • getErrors()

   • getMessages()

  • Filtrowanie:

   • addFilter($filter, $options = array())

   • addFilters(array $filters)

   • setFilters(array $filters)

   • getFilter($name)

   • getFilters()

   • removeFilter($name)

   • clearFilters()

  • Renderowanie:

   • setView(Zend_View_Interface $view = null)

   • getView()

   • addDecorator($decorator, $options = null)

   • addDecorators(array $decorators)

   • setDecorators(array $decorators)

   • getDecorator($name)

   • getDecorators()

   • removeDecorator($name)

   • clearDecorators()

   • render(Zend_View_Interface $view = null)

  33.3.8. Konfiguracja

  Konstruktor klasy Zend_Form_Elementprzyjmuje w parametrze tablicę opcji lub obiekt Zend_Config zawierający pcje. Klasa może być także skonfigurowana za pomocą metod setOptions() oraz setConfig(). Generalnie klucze nazwane są w taki sposób:

  • If 'set' + key refers to a Zend_Form_Element method, then the value provided will be passed to that method.

  • Otherwise, the value will be used to set an attribute.

  Oto wyjątki od tej zasady:

  • prefixPath will be passed to addPrefixPaths()

  • The following setters cannot be set in this way:

   • setAttrib (though setAttribs will work)

   • setConfig

   • setOptions

   • setPluginLoader

   • setTranslator

   • setView

  As an example, here is a config file that passes configuration for every type of configurable data:

  [element]
  name "foo"
  value "foobar"
  label "Foo:"
  order 10
  required 
  true
  allowEmpty 
  false
  autoInsertNotEmptyValidator 
  true
  description 
  "Foo elements are for examples"
  ignore false
  attribs
  .id "foo"
  attribs.class = "element"
  ustawia atrybut 'onclick'
  onclick "autoComplete(this, '/form/autocomplete/element')"
  prefixPaths.decorator.prefix "My_Decorator"
  prefixPaths.decorator.path "My/Decorator/"
  disableTranslator 0
  validators
  .required.validator "NotEmpty"
  validators.required.breakChainOnFailure true
  validators
  .alpha.validator "alpha"
  validators.regex.validator "regex"
  validators.regex.options.pattern "/^[A-F].*/$"
  filters.ucase.filter "StringToUpper"
  decorators.element.decorator "ViewHelper"
  decorators.element.options.helper "FormText"
  decorators.label.decorator "Label"

  33.3.9. Własne elementy

  Możesz tworzyć własne elementy po prostu rozszerzając klasę Zend_Form_Element. Powodami aby to zrobić mogą być:

  • Elements that share common validators and/or filters

  • Elements that have custom decorator functionality

  There are two methods typically used to extend an element: init(), which can be used to add custom initialization logic to your element, and loadDefaultDecorators(), which can be used to set a list of default decorators used by your element.

  As an example, let's say that all text elements in a form you are creating need to be filtered with StringTrim, validated with a common regular expression, and that you want to use a custom decorator you've created for displaying them, 'My_Decorator_TextItem'; additionally, you have a number of standard attributes, including 'size', 'maxLength', and 'class' you wish to specify. You could define such an element as follows:

  class My_Element_Text extends Zend_Form_Element
  {
      public function 
  init()
      {
          
  $this->addPrefixPath('My_Decorator''My/Decorator/''decorator')
               ->
  addFilters('StringTrim')
               ->
  addValidator('Regex'false, array('/^[a-z0-9]{6,}$/i'))
               ->
  addDecorator('TextItem')
               ->
  setAttrib('size'30)
               ->
  setAttrib('maxLength'45)
               ->
  setAttrib('class''text');
      }
  }

  You could then inform your form object about the prefix path for such elements, and start creating elements:

  <?php <?php
  $form
  ->addPrefixPath('My_Element''My/Element/''element')
       ->
  addElement('foo''text');

  The 'foo' element will now be of type My_Element_Text, and exhibit the behaviour you've outlined.

  Another method you may want to override when extending Zend_Form_Element is the loadDefaultDecorators() method. This method conditionally loads a set of default decorators for your element; you may wish to substitute your own decorators in your extending class:

  class My_Element_Text extends Zend_Form_Element
  {
      public function 
  loadDefaultDecorators()
      {
          
  $this->addDecorator('ViewHelper')
               ->
  addDecorator('DisplayError')
               ->
  addDecorator('Label')
               ->
  addDecorator('HtmlTag',
                              array(
  'tag' => 'div''class' => 'element'));
      }
  }

  There are many ways to customize elements; be sure to read the API documentation of Zend_Form_Element to know all the methods available.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...