Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  32.3. Łańcuchy filtrów

  Często do pewnej wartości potrzebujemy zastosować wiele filtrów w określonej kolejności. Przykładem może być formularz logowania akceptujący jedynie małe znaki alfabetu. Zend_Filter zapewnia prostą metodę dzięki której filtry mogą być wywoływane łańcuchowo. Poniższy kod ilustruje łańcuchowe wywołanie dwóch filtrów dla wysłanej nazwy użytkownika:

  // Tworzymy łańcuch filtrów i dodajemy filtry do łańcucha
  $filterChain = new Zend_Filter();
  $filterChain->addFilter(new Zend_Filter_Alpha())
              ->
  addFilter(new Zend_Filter_StringToLower());

  // Filtrujemy nazwę użytkownika
  $username $filterChain->filter($_POST['username']);

  Filtry są uruchamiane w takiej kolejności, w jakiej zostają dodane do Zend_Filter. W powyższym przykładzie z nazwy użytkownika wpierw są usuwane wszystkie niealfabetyczne znaki, a następnie wszystkie wielkie litery są zamieniane na małe.

  W łańcuchu filtrów może być użyty dowolny obiekt, który implementuje interfejs Zend_Filter_Interface.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...