Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  30.2. Importowanie kanałów informacyjnych

  Zend_Feed pozwala programistom bardzo łatwo odbierać wiadomości z kanałów informacyjnych. Jeśli znasz adres URI kanału, w prosty sposób użyj metody Zend_Feed::import():

  $feed Zend_Feed::import('http://feeds.example.com/feedName');

  Możesz także użyć Zend_Feed do pobrania zawartości kanału z pliku lub z łańcucha znaków PHP:

  // importowanie kanału z pliku tekstowego
  $feedFromFile Zend_Feed::importFile('feed.xml');

  // importowanie kanału z łańcucha znaków PHP
  $feedFromPHP Zend_Feed::importString($feedString);

  We wszystkich powyższych przykładach w razie powodzenia operacji zwracany jest obiekt klasy rozszerzającej Zend_Feed_Abstract, zależenie od typu kanału. Jeśli zostały odebrane dane RSS za pomocą jednej z powyższych metod importu, wtedy będzie zwrócony obiekt Zend_Feed_Rss. Z drugiej strony, gdy będą importowane dane kanału Atom, zwrócony zostanie obiekt Zend_Feed_Atom. Metody importu w razie niepowodzenia wyrzucają wyjątek Zend_Feed_Exception, czyli na przykład wtedy gdy nie jest możliwe odczytanie kanału lub gdy dane są błędne.

  30.2.1. Własne kanały

  Zend_Feed pozwala programistom na bardzo łatwe tworzenie własnych kanałów. Musisz jedynie utworzyć tablicę i zaimportować ją za pomocą Zend_Feed. Ta tablica może być zaimportowana za pomocą metody Zend_Feed::importArray() lub Zend_Feed::importBuilder(). W tym drugim przypadku tablica zostanie utworzona w locie, przez własne źródło danych implementujące interfejs Zend_Feed_Builder_Interface.

  30.2.1.1. Importowanie własnej tablicy

  // importowanie kanału z tablicy
  $atomFeedFromArray Zend_Feed::importArray($array);

  // poniższy kod odpowiada kodowi powyżej;
  // domyślnie zwracana jest instancja Zend_Feed_Atom
  $atomFeedFromArray Zend_Feed::importArray($array'atom');

  // importowanie kanału rss z tablicy
  $rssFeedFromArray Zend_Feed::importArray($array'rss');

  Format tablicy musi zgadzać się z taką strukturą:

  array(
        
  'title'       => 'tytuł kanału'//wymagane
        
  'link'        => 'adres url kanału'//wymagane
        
  'lastUpdate'  => 'data aktualizacji w postaci uniksowego znacznika czasu'// opcjonalne
        
  'published'   => 'data publikacji w postaci uniksowego znacznika czasu'//opcjonalne
        
  'charset'     => 'zestaw znaków dla danych tekstowych'// wymagane
        
  'description' => 'krótki opis kanału'//opcjonalne
        
  'author'      => 'autor kanału'//opcjonalne
        
  'email'       => 'adres email autora'//opcjonalne
        
  'webmaster'   =>     // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
                         
  'adres osoby odpowiedzialnej' .
                         
  'za sprawy techniczne'
        'copyright'   
  => 'informacje o prawach autorskich'//opcjonalne
        
  'image'       => 'adres obrazka'//opcjonalne
        
  'generator'   => 'generator'// opcjonalne
        
  'language'    => 'język w jakim publikowany jest kanał'// opcjonalne
        
  'ttl'         =>     // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
                         
  'na jak długo, w minutach, kanał może' .
                         
  'być buforowany przed odświeżeniem',
        
  'rating'      =>     // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
                         
  'Ocena PICS dla kanału.',
        
  'cloud'       => array(
                               
  'domain'            => 'domena usługi cloud, np. rpc.sys.com' // wymagane
                               
  'port'              => 'port usługi to' // opcjonalne, domyślnie wartość 80
                               
  'path'              => 'ścieżka usługi cloud, np. /RPC2' //wymagane
                               
  'registerProcedure' => 'procedura do wywołania, np. myCloud.rssPleaseNotify' // wymagane
                               
  'protocol'          => 'protokół do użycia, np. soap lub xml-rpc' // wymagane
                               
  ), // dane usługi cloud umożliwiającej powiadamianie użytkowników o zmianach // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
        
  'textInput'   => array(
                               
  'title'       => 'etykieta przycisku wysyłającego treść pola tekstowego' // wymagane,
                               
  'description' => 'wyjaśnienie przeznaczenia pola tekstowego' // wymagane
                               
  'name'        => 'nazwa obiektu pola tekstowego' // wymagane
                               
  'link'        => 'adres URL skryptu CGI który przetwarza wysłaną treść' // wymagane
                               
  // pole tekstowe które może być wyświetlone wraz z kanałem // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
        
  'skipHours'   => array(
                               
  'godzina do pominięcia w formacie 24 godzinnym'// np. 13 (1pm)
                               // do 24 wierszy których wartościami mogą być numery między 0 a 23
                               
  // Wskazówka mówiąca agregatorom które godziny mogą pominąć // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
        
  'skipDays '   => array(
                               
  'dzień do pominięcia'// np. Monday
                               // do 7 wierszy, których wartościami mogą być Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday lub Sunday
                               
  // Wskazówka mówiąca agregatorom które dni mogą pominąć // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
        
  'itunes'      => array(
                               
  'author'       => 'nazwa artysty' // opcjonalne, domyślnie wartość z pola author
                               
  'owner'        => array(
                                                       
  'name' => 'nazwa właściciela' // opcjonalne, domyślnie wartość z głównego pola author
                                                       
  'email' => 'adres email właściciela' // opcjonalne, domyślnie wartość z głównego pola email
                                                       
  // właściciel podcasta // opcjonalne
                               
  'image'        => 'obrazek albumu/podcasta' // opcjonalne, domyślnie wartość z głownego pola image
                               
  'subtitle'     => 'krótki opis' // opcjonalne, domyślnie wartość z głownego pola description
                               
  'summary'      => 'dłuższy opis' // opcjonalne, domyślnie wartość z głownego pola description
                               
  'block'        => 'zapobiega przed pojawieniem się epizodu (yes|no)' // opcjonalne
                               
  'category'     => array(
                                                       array(
  'main' => 'głowna kategoria'// wymagane
                                                             
  'sub'  => 'podkategoria' // opcjonalne
                                                             
  ),
                                                       
  // do 3 wierszy
                                                       
  // 'Dane kategorii w iTunes Music Store Browse' // wymagane
                               
  'explicit'     => 'znaczek kontroli rodzicielskiej (yes|no|clean)' // opcjonalne
                               
  'keywords'     => 'lista maksymalnie 12 słów kluczowych oddzielonych przecinkami' // opcjonalne
                               
  'new-feed-url' => 'używane aby poinformować iTunes o nowym adresie URL kanału' // opcjonalne
                               
  // Dane rozszerzenia Itunes // opcjonalne, ignorowane jeśli używany jest atom
        
  'entries'     => array(
                               array(
                                     
  'title'        => 'tytuł wpisu z kanału'//wymagane
                                     
  'link'         => 'adres do wpisu z kanału'//wymagane
                                     
  'description'  => 'krótka wersja wpisu z kanału'// jedynie tekst, bez html, wymagane
                                     
  'guid'         => 'identyfikator artykułu, jeśli nie podany, zostanie użyta wartość z pola link'//opcjonalne
                                     
  'content'      => 'długa wersja'// może zawierać html, opcjonalne
                                     
  'lastUpdate'   => 'data publikacji w postaci uniksowego znacznika czasu'// opcjonalne
                                     
  'comments'     => 'strona komentarzy powiązanych z wpisem w kanale'// opcjonalne
                                     
  'commentRss'   => 'adres kanału z powiązanymi komentarzami'// opcjonalne
                                     
  'source'       => array(
                                                             
  'title' => 'tytuł oryginalnego źródła' // wymagane,
                                                             
  'url' => 'adres oryginalnego źródła' // wymagane
                                                             
  // oryginalne źródło wpisu z kanału // opcjonalne
                                     
  'category'     => array(
                                                             array(
                                                                   
  'term' => 'etykieta pierwszej kategorii' // wymagane,
                                                                   
  'scheme' => 'adres identyfikujący schemat kategoryzowania' // opcjonalne
                                                                   
  ),
                                                             array(
                                                                   
  // dane dla kolejnej kategorii itd.
                                                                   
  )
                                                             ) 
  // lista powiązanych kategorii // opcjonalne
                                     
  'enclosure'    => array(
                                                             array(
                                                                   
  'url' => 'adres powiązanego załącznika' // wymagane
                                                                   
  'type' => 'typ mime załącznika' // opcjonalne
                                                                   
  'length' => 'długość załącznika w bajtach' // opcjonalne
                                                                   
  ),
                                                             array(
                                                                   
  // dane drugiego załącznika itd.
                                                                   
  )
                                                             ) 
  // lista załączników dla wpisu kanału // opcjonalne
                                     
  ),
                               array(
                                     
  // dane dla drugiego wpisu itd.
                                     
  )
                               )
         );

  Odnośniki:

  30.2.1.2. Importowanie własnego źródła danych

  Możesz utworzyć instancję Zend_Feed z dowolnego źródła danych implementując interfejs Zend_Feed_Builder_Interface. Aby użyć swojego obiektu za pomocą metody Zend_Feed::importBuilder() musisz po prostu zaimplementować metody getHeader() oraz getEntries(). Jako przykład implementacji możesz użyć klasy Zend_Feed_Builder, która przyjmuje tablicę jako argument konstruktora, przeprowadza pewną weryfikację, a następnie może być użyta za pomocą metody importBuilder(). Metoda getHeader() musi zwracać instancję klasy Zend_Feed_Builder_Header, a metoda getEntries() musi zwracać tablicę instancji klasy Zend_Feed_Builder_Entry.

  [Notatka] Notatka

  Zend_Feed_Builder jest konkretną implementacją pokazującą sposób użycia. Namawiamy użytkownika do napisania własnej klasy, implementującej interfejs Zend_Feed_Builder_Interface.

  Oto przykład użycia metody Zend_Feed::importBuilder():

  // importowanie kanału z własnego źródła
  $atomFeedFromArray =
      
  Zend_Feed::importBuilder(new Zend_Feed_Builder($array));

  // poniższy kod odpowiada kodowi powyżej;
  // domyślnie zwracana jest instancja Zend_Feed_Atom
  $atomFeedFromArray =
      
  Zend_Feed::importArray(new Zend_Feed_Builder($array), 'atom');

  // importowanie kanału rss z własnego źródła
  $rssFeedFromArray =
      
  Zend_Feed::importArray(new Zend_Feed_Builder($array), 'rss');

  30.2.1.3. Zrzucanie zawartości kanału

  Aby zrzucić zawartość instancji Zend_Feed_Abstract, możesz użyć metody send() lub saveXml().


  assert
  ($feed instanceof Zend_Feed_Abstract);

  // zrzuca kanał do standardowego wyjścia
  print $feed->saveXML();

  // wysyła nagłówki oraz zrzuca zawartość kanału
  $feed->send();
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...