Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 30. Zend_Feed

  30.1. Wprowadzenie

  Zend_Feed zapewnia funkcjonalność umożliwiającą przetwarzanie kanałów informacyjnych RSS oraz Atom. Zapewnia ona naturalną składnię umożliwiającą dostęp do elementów kanałów informacyjnych, ich atrybutów oraz atrybutów samych wpisów. Zend_Feed daje także obszerne wsparcie w modyfikowaniu kanałów i struktury wpisów w ten sam naturalny sposób i umożliwia zapisanie rezultatów jako XML. W przyszłości klasa ma zapewnić obsługę protokołu publikowania Atom (Atom Publishing Protocol).

  Programowo Zend_Feed składa się z bazowej klasy Zend_Feed, abstrakcyjnych klas Zend_Feed_Abstract oraz Zend_Feed_Entry_Abstract reprezentujących kanały informacyjne i ich wpisy, specyficznych implementacji kanałów i wpisów dla RSS i Atom, oraz z pomocników odpowiedzialnych za naturalną składnię.

  W przykładzie poniżej pokazujemy prosty przykład odbierania danych RSS i zapisywania potrzebnych części danych kanału do prostej tablicy PHP, która może być potem użyta do wyświetlenia danych, zapisania ich do bazy danych itp.

  [Notatka] Bądż ostrożny

  Wiele kanałów RSS ma dostępne różne właściwości samego kanału i jego elementów. Specyfikacja RSS umożliwia użycie wielu opcjonalnych parametrów, więc bądź ostrożny gdy będziesz pisał kod pracujący z RSS.

  Przykład 30.1. Użycie Zend_Feed do pobierania danych RSS

  // Ściągamy najnowsze nagłówki ze Slashdot
  try {
      
  $slashdotRss =
          
  Zend_Feed::import('http://rss.slashdot.org/Slashdot/slashdot');
  } catch (
  Zend_Feed_Exception $e) {
      
  // importowanie danych nie udało się
      
  echo "Exception caught importing feed: {$e->getMessage()}\n";
      exit;
  }

  // inicjalizacja tablicy z danymi kanału
  $channel = array(
      
  'title'       => $slashdotRss->title(),
      
  'link'        => $slashdotRss->link(),
      
  'description' => $slashdotRss->description(),
      
  'items'       => array()
      );

  // Pętla po każdym elemencie kanału i zapisanie potrzebnych danych
  foreach ($slashdotRss as $item) {
      
  $channel['items'][] = array(
          
  'title'       => $item->title(),
          
  'link'        => $item->link(),
          
  'description' => $item->description()
          );
  }

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...