Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  30.3. Odbieranie kanałów informacyjnych ze stron internetowych

  Strony internetowe często zawierają tagi <link>, które odwołują się do kanałów informacyjnych odpowiadających danej stronie. Zend_Feed pozwala odebrać wszystkie kanały informacyjne do których odwołuje się dana strona za pomocą wywołania prostej metody:

  $feedArray Zend_Feed::findFeeds('http://www.example.com/news.html');

  Tutaj metoda findFeeds() zwraca tablicę obiektów Zend_Feed_Abstract do których na stronie news.html są odniesienia w postaci <link>. Zależenie od typu każdego z kanałów, każdy z wpisów w tablicy $feedArray może być instancją obiektu Zend_Feed_Rss lub Zend_Feed_Atom. Zend_Feed wyrzucu wyjątek Zend_Feed_Exception w razie niepowodzenia, na przykład gdy otrzyma w odpowiedzi kod HTTP 404 lub gdy dane kanału będą nieprawidłowe.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...