Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  30.8. Własne klasy kanału i wpisu

  Ostatecznie możesz rozszerzyć klasę Zend_Feed jeśli chcesz stworzyć swój własny format lub zapewnić automatyczną obsługę elementów, które działają w innej przestrzeni nazw.

  Oto przykład własnej klasy wpisu Atom która obsługuje własną przestrzeń nazw myns: wpisów. Zauważ, że ona także wywołuje za Ciebie metodę registerNamespace(), dzięki czemu użytkownik końcowy nie musi w ogóle martwić się o przestrzenie nazw.

  Przykład 30.7. Rozszerzanie klasy wpisu Atom z własnymi przestrzeniami nazw

  /**
   * Własna klasa wpisu może automatycznie nadawać adres URI (opcjonalnie)
   * oraz automatycznie dodawać dodatkowe przestrzenie nazw.
   */
  class MyEntry extends Zend_Feed_Entry_Atom
  {

      public function 
  __construct($uri 'http://www.example.com/myfeed/',
                                  
  $xml null)
      {
          
  parent::__construct($uri$xml);

          
  Zend_Feed::registerNamespace('myns',
                                       
  'http://www.example.com/myns/1.0');
      }

      public function 
  __get($var)
      {
          switch (
  $var) {
              case 
  'myUpdated':
                  
  // Tłumaczy myUpdated na myns:updated.
                  
  return parent::__get('myns:updated');

              default:
                  return 
  parent::__get($var);
              }
      }

      public function 
  __set($var$value)
      {
          switch (
  $var) {
              case 
  'myUpdated':
                  
  // Tłumaczy myUpdated na myns:updated.
                  
  parent::__set('myns:updated'$value);
                  break;

              default:
                  
  parent::__set($var$value);
          }
      }

      public function 
  __call($var$unused)
      {
          switch (
  $var) {
              case 
  'myUpdated':
                  
  // Tłumaczy myUpdated na myns:updated.
                  
  return parent::__call('myns:updated'$unused);

              default:
                  return 
  parent::__call($var$unused);
          }
      }

  }

  Teraz aby użyć tej klasy, musisz po prostu bezpośrednio utworzyć jej instancję i przypisać wartość właściwości myUpdated:

  $entry = new MyEntry();
  $entry->myUpdated '2005-04-19T15:30';

  // wywołanie w stylu metody jest obsługiwane przez funkcję __call
  $entry->myUpdated();
  // wywołanie w stylu właściwości jest obsługiwane przez funkcję __get
  $entry->myUpdated;

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...