Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  30.4. Odbieranie danych z kanału informacyjnego RSS

  Odczytywanie kanału RSS jest tak proste jak utworzenie obiektu Zend_Feed_Rss z adresem URL kanału przekazanym do konstruktora:

  $channel = new Zend_Feed_Rss('http://rss.example.com/channelName');

  Jeśli wystąpi jakiś błąd podczas obróbki danych pochodzących z kanału, zostanie wyrzucony wyjątek Zend_Feed_Exception.

  Kiedy już masz obiekt kanału informacyjnego, możesz łatwo uzyskać dostęp do standardowych właściwości kanału RSS bezpośrednio na obiekcie:

  echo $channel->title();

  Zwróć uwagę na składnie funkcji. Zend_Feed używa konwencji traktującej właściwości jak obiekt XML gdy próbujemy uzyskać do nich dostęp za pomocą składni "getter" ($obj->property) i jako łańcuch znaków gdy próbujemy uzyskać dostęp jak do metody ($obj->property()). To pozwala na pełny dostęp do danych tekstowych przy jednoczesnym dostępie do wszystkich niższych składników.

  Jeśli właściwości kanału mają atrybuty, są one dostępne przy użyciu składni tablic PHP:

  echo $channel->category['domain'];

  Since XML attributes cannot have children, method syntax is not necessary for accessing attribute values.

  Najczęściej będziesz chciał przejść pętlą po danych kanału i zrobić coś z jego wpisami. Klasa Zend_Feed_Abstract implementuje wbudowany w PHP interfejs Iterator, więc wyświetlenie wszystkich tytułów artykułów z kanału jest bardzo proste:

  foreach ($channel as $item) {
      echo 
  $item->title() . "\n";
  }

  Jeśli nie jesteś obeznany z RSS, poniżej znajdziesz opis podstawowych składników, które możesz znaleść w kanale RSS i w jego indywidualnych elementach (wpisach).

  Wymagane składniki kanału:

  • title - Nazwa kanału

  • link - Adres URL strony internetowej odpowiadającej kanałowi

  • description - Opis kanału

  Opcjonalne składniki kanału:

  • pubDate - Data publikacji zawartości, format RFC 822 format

  • language - Język kanału

  • category - Jedna lub więcej kategorii do których należy kanał

  Elementy RSS <item> nie mają wymaganych składników, jednak albo składnik title albo description musi istnieć w elemencie.

  Składniki elementu kanału:

  • title - Tytuł elementu

  • link - Adres URL elementu

  • description - Opis elementu

  • author - Adres email autora elementu

  • category - Jedna lub więcej kategorii do których należy element

  • comments - Adres URL komentarzy do tego elementu

  • pubDate - Data publikacji elementu, w formacie RFC 822

  W twoim kodzie zawsze możesz sprawdzić czy element nie jest pusty za pomocą:

  if ($item->propname()) {
      
  // ... kontynuuj.
  }

  Jeśli zamiast tego użyjesz $item->propname, zawsze dostaniesz pusty obiekt który zostanie skonwertowany do wartości TRUE, więc test zawiedzie.

  Więcej informacji dostępnych jest w oficjalnej specyfikacji RSS 2.0: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...