Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 27. Zend_Dojo

  Spis treści

  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Zend_Dojo_Data: dojo.data Envelopes
  27.2.1. Zend_Dojo_Data Usage
  27.2.2. Adding metadata to your containers
  27.2.3. Advanced Use Cases
  27.2.3.1. Available Methods
  27.3. Helpery widoków Dojo
  27.3.1. dojo() View Helper
  27.3.1.1. Programmatic and Declarative Usage of Dojo
  27.3.1.2. Themes
  27.3.1.3. Using Layers (Custom Builds)
  27.3.1.4. Methods Available
  27.3.2. Dijit-Specific View Helpers
  27.3.2.1. Dijit Layout Elements
  27.3.2.2. Dijit Form Elements
  27.3.2.3. Custom Dijits
  27.4. Dojo Form Elements and Decorators
  27.4.1. Dijit-Specific Form Decorators
  27.4.1.1. DijitElement Decorator
  27.4.1.2. DijitForm Decorator
  27.4.1.3. DijitContainer-based Decorators
  27.4.2. Dijit-Specific Form Elements
  27.4.2.1. Button
  27.4.2.2. CheckBox
  27.4.2.3. ComboBox and FilteringSelect
  27.4.2.4. CurrencyTextBox
  27.4.2.5. DateTextBox
  27.4.2.6. Editor
  27.4.2.7. HorizontalSlider
  27.4.2.8. NumberSpinner
  27.4.2.9. NumberTextBox
  27.4.2.10. PasswordTextBox
  27.4.2.11. RadioButton
  27.4.2.12. SimpleTextarea
  27.4.2.13. Slider abstract element
  27.4.2.14. SubmitButton
  27.4.2.15. TextBox
  27.4.2.16. Textarea
  27.4.2.17. TimeTextBox
  27.4.2.18. ValidationTextBox
  27.4.2.19. VerticalSlider
  27.4.3. Dojo Form Examples
  27.5. Zend_Dojo build layer support
  27.5.1. Introduction
  27.5.2. Generating Custom Module Layers with Zend_Dojo_BuildLayer
  27.5.2.1. BuildLayer options
  27.5.2.1.1. Setting the view object
  27.5.2.1.2. Setting the layer name
  27.5.2.1.3. Including onLoad events in the generated layer
  27.5.2.1.4. Including captured JavaScript in the generated layer
  27.5.3. Generating Build Profiles with Zend_Dojo_BuildLayer
  27.5.3.1. Build Profile options

  27.1. Wprowadzenie

  Od wersji 1.6.0, Zend Framework zawiera bibliotekę Dojo Toolkit aby umożliwić tworzenie nowoczesnych aplikacji bez konieczności instalowania dodatkowych bibliotek. ZF został zintegrowany z Dojo w następujących zakresach:

  • Obsługa JSON-RPC

  • Kompatybilność z dojo.data

  • Helper widoku do ustawiania Dojo

  • Helpery widoku dla Dijit

  • Elementy i dekoratory formularzy dla Dijit

  Pakiet Dojo został umieszczony w katalogu externals/dojo/ znajdującym się w dystrybucji Zend Framework. Jest to dystrybucja źródłowa, która zawiera pełen kod javascript Dojo, testy jednostkowe, a także narzędzia do kompilacji. Możesz utworzyć symboliczny link do Dojo w swoim katalogu z plikami javascript, skopiować pliki, lub użyć narzędzia do kompilacji w celu stworzenia własnej wersji, którą dołączysz do swojego projektu. Możesz też użyć jednego z systemów CDN (Content Delivery Network), które oferują Dojo (ZF obsługuje zarówno oficjalny AOL CDN jak i Google CDN).

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...