Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 26. Zend_Debug

  26.1. Wyświetlanie informacji o zmiennych

  Statyczna metoda Zend_Debug::dump() wyświetla lub zwraca informacje o wyrażeniu. Ta prosta technika usuwania błędów jest często używana, ponieważ jest łatwa w użyciu, nie wymaga inicjowania, użycia specjalnych narzędzi czy środowiska testowego.

  Przykład 26.1. Przykład użycia metody dump()

  Zend_Debug::dump($var$label=null$echo=true);

  Argument $var określa wyrażenie lub zmienną, na temat której metoda Zend_Debug::dump() ma wyświetlić informacje.

  Argument $label jest łańcuchem znaków, który zostanie dołączony na początku wyniku użycia metody Zend_Debug::dump(). Użycie takich etykiet może być użyteczne na przykład wtedy, gdy wyświetlasz informacje o wielu zmiennych na jednym ekranie.

  Wartość logiczna argumentu $echo określa czy wynik użycia metody Zend_Debug::dump() ma być wyświetlony, czy nie. Jeśli ma wartość true, wynik jest wyświetlony. Niezależnie od wartości tego argumentu, metoda na koniec zwraca wynik.

  Użyteczna może być informacja o tym, że metoda Zend_Debug::dump() używa funkcji PHP var_dump(). Jeśli dane wyjsciowe mają być wyświetlone w przeglądarce, to w wyniku zwróconym przez wywołanie metody var_dump() znaki specjalne cytowane są za pomocą funkcji htmlspecialchars(), a cały wynik zostaje objęty znacznikami (X)HTML <pre>.

  [Podpowiedź] Usuwanie błędów za pomocą Zend_Log

  Użycie metody Zend_Debug::dump() jest najlepsze do doraźnego usuwania błędów podczas tworzenia oprogramowania. Możesz dodać kod, aby wyświetlić informacje o zmiennej, a potem szybko go usunąć.

  Zapoznaj się także z komponentem Zend_Log jeśli chcesz aby kod służący do usuwania błędów był umieszczony w aplikacji na stałe. Na przykład, możesz użyć poziomu raportowania błędów DEBUG i obiektu Zend_Log_Writer_Stream, aby wyświetlać łańcuchy znaków zwracane przez metodę Zend_Debug::dump().

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...