Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 25. Zend_Db

  Spis treści

  25.1. Zend_Db_Adapter
  25.1.1. Połączenie z bazą danych za pomocą adaptera
  25.1.1.1. Użycie konstruktora adaptera Zend_Db
  25.1.1.2. Użycie fabryki Zend_Db
  25.1.1.3. Użycie Zend_Config z fabryką Zend_Db
  25.1.1.4. Parametry adaptera
  25.1.1.5. Zarządzanie leniwymi połączeniami
  25.1.2. Przykładowa baza danych
  25.1.3. Pobranie rezultatów zapytania
  25.1.3.1. Pobranie całego zbioru rezultatów
  25.1.3.2. Zmiana trybu zwracania danych
  25.1.3.3. Pobranie rezultatów jako tablicy asocjacyjnej
  25.1.3.4. Zwrócenie pojedynczej kolumny ze zbioru wynikowego
  25.1.3.5. Zwrócenie ze zbioru wynikowego par klucz-wartość
  25.1.3.6. Zwrócenie pojedynczego wiersza ze zbioru wynikowego
  25.1.3.7. Zwrócenie pojedynczej wartości ze zbioru wynikowego
  25.1.4. Zapisywanie zmian do bazy danych
  25.1.4.1. Dodawanie danych
  25.1.4.2. Pobranie wygenerowanej wartości
  25.1.4.3. Aktualizacja danych
  25.1.4.4. Usuwanie danych
  25.1.5. Umieszczanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowie
  25.1.5.1. Użycie quote()
  25.1.5.2. Użycie quoteInto()
  25.1.5.3. Użycie quoteIdentifier()
  25.1.6. Kontrolowanie transakcji bazy danych
  25.1.7. Uzyskiwanie listy i opisu tabel
  25.1.8. Zamykanie połączenia
  25.1.9. Wykonywanie innych poleceń na bazie danych
  25.1.10. Pobranie wersji serwera
  25.1.11. Informacje o konkretnych adapterach
  25.1.11.1. IBM DB2
  25.1.11.2. MySQLi
  25.1.11.3. Oracle
  25.1.11.4. Microsoft SQL Server
  25.1.11.5. PDO dla IBM DB2 oraz Informix Dynamic Server (IDS)
  25.1.11.6. PDO Microsoft SQL Server
  25.1.11.7. PDO MySQL
  25.1.11.8. PDO Oracle
  25.1.11.9. PDO PostgreSQL
  25.1.11.10. PDO SQLite
  25.1.11.11. Firebird/Interbase
  25.2. Zend_Db_Statement
  25.2.1. Utworzenie obiektu polecenia
  25.2.2. Wykonanie polecenia
  25.2.3. Pobieranie rezultatów zapytania SELECT
  25.2.3.1. Pobranie pojedynczego wiersza ze zbioru wynikowego
  25.2.3.2. Zwrócenie całego zbioru wynikowego
  25.2.3.3. Zmiana trybu pobierania danych
  25.2.3.4. Pobranie pojedynczej kolumny ze zbioru wynikowego
  25.2.3.5. Pobranie wiersza jako obiektu
  25.3. Zend_Db_Profiler
  25.3.1. Wprowadzenie
  25.3.2. Użycie profilera
  25.3.3. Zaawansowane użycie profilera
  25.3.3.1. Filtrowanie ze względu na czas trwania zapytania
  25.3.3.2. Filtrowanie ze względu na typ zapytania
  25.3.3.3. Pobieranie profili na podstawie typów zapytań
  25.3.4. Wyspecjalizowane profilery
  25.3.4.1. Profilowanie z Firebugiem
  25.4. Zend_Db_Select
  25.4.1. Wprowadzenie
  25.4.2. Tworzenie obiektu Select
  25.4.3. Tworzenie poleceń Select
  25.4.3.1. Dodawanie klauzuli FROM
  25.4.3.2. Dodawanie kolumn
  25.4.3.3. Dodawanie kolumn z wyrażeniami
  25.4.3.4. Dodawanie kolumn do wcześniej utworzonej klauzuli FROM lub JOIN
  25.4.3.5. Dodawanie tabeli do zapytania za pomocą JOIN
  25.4.3.6. Dodawanie klauzuli WHERE
  25.4.3.7. Dodanie klauzuli GROUP BY
  25.4.3.8. Dodanie klauzuli HAVING
  25.4.3.9. Dodanie klauzuli ORDER BY
  25.4.3.10. Dodanie klauzuli LIMIT
  25.4.3.11. Dodanie słowa kluczowego DISTINCT do zapytania
  25.4.3.12. Dodanie słowa kluczowego FOR UPDATE do zapytania
  25.4.3.13. Tworzenie zapytania z UNION
  25.4.4. Wykonywanie zapytań Select
  25.4.4.1. Wykonywanie zapytań Select z poziomu adaptera bazy danych
  25.4.4.2. Wykonywanie zapytań Select z samego obiektu
  25.4.4.3. Zamiana obiektu Select w łańcuch polecenia SQL
  25.4.5. Inne metody
  25.4.5.1. Uzyskanie części obiektu Select
  25.4.5.2. Czyszczenie części obiektu Select
  25.5. Zend_Db_Table
  25.5.1. Introduction
  25.5.2. Using Zend_Db_Table as a concrete class
  25.5.3. Defining a Table Class
  25.5.3.1. Defining the Table Name and Schema
  25.5.3.2. Defining the Table Primary Key
  25.5.3.3. Overriding Table Setup Methods
  25.5.3.4. Table initialization
  25.5.4. Creating an Instance of a Table
  25.5.4.1. Specifying a Database Adapter
  25.5.4.2. Setting a Default Database Adapter
  25.5.4.3. Storing a Database Adapter in the Registry
  25.5.5. Inserting Rows to a Table
  25.5.5.1. Using a Table with an Auto-incrementing Key
  25.5.5.2. Using a Table with a Sequence
  25.5.5.3. Using a Table with a Natural Key
  25.5.6. Updating Rows in a Table
  25.5.7. Deleting Rows from a Table
  25.5.8. Finding Rows by Primary Key
  25.5.9. Querying for a Set of Rows
  25.5.9.1. Select API
  25.5.9.2. Fetching a rowset
  25.5.9.3. Advanced usage
  25.5.10. Querying for a Single Row
  25.5.11. Retrieving Table Metadata Information
  25.5.12. Caching Table Metadata
  25.5.12.1. Hardcoding Table Metadata
  25.5.13. Customizing and Extending a Table Class
  25.5.13.1. Using Custom Row or Rowset Classes
  25.5.13.2. Defining Custom Logic for Insert, Update, and Delete
  25.5.13.3. Define Custom Search Methods in Zend_Db_Table
  25.5.13.4. Define Inflection in Zend_Db_Table
  25.6. Zend_Db_Table_Row
  25.6.1. Introduction
  25.6.2. Fetching a Row
  25.6.2.1. Reading column values from a row
  25.6.2.2. Retrieving Row Data as an Array
  25.6.2.3. Fetching data from related tables
  25.6.3. Writing rows to the database
  25.6.3.1. Changing column values in a row
  25.6.3.2. Inserting a new row
  25.6.3.3. Changing values in multiple columns
  25.6.3.4. Deleting a row
  25.6.4. Serializing and unserializing rows
  25.6.4.1. Serializing a Row
  25.6.4.2. Unserializing Row Data
  25.6.4.3. Reactivating a Row as Live Data
  25.6.5. Extending the Row class
  25.6.5.1. Row initialization
  25.6.5.2. Defining Custom Logic for Insert, Update, and Delete in Zend_Db_Table_Row
  25.6.5.3. Define Inflection in Zend_Db_Table_Row
  25.7. Zend_Db_Table_Rowset
  25.7.1. Introduction
  25.7.2. Fetching a Rowset
  25.7.3. Retrieving Rows from a Rowset
  25.7.4. Retrieving a Rowset as an Array
  25.7.5. Serializing and Unserializing a Rowset
  25.7.6. Extending the Rowset class
  25.8. Zend_Db_Table Relationships
  25.8.1. Introduction
  25.8.2. Defining Relationships
  25.8.3. Fetching a Dependent Rowset
  25.8.4. Fetching a Parent Row
  25.8.5. Fetching a Rowset via a Many-to-many Relationship
  25.8.6. Cascading Write Operations
  25.8.6.1. Notes Regarding Cascading Operations
  25.9. Zend_Db_Table_Definition
  25.9.1. Introduction
  25.9.2. Basic Usage
  25.9.3. Advanced Usage

  25.1. Zend_Db_Adapter

  Zend_Db i powiązane z nim klasy udostępniają prosty interfejs dla baz danych SQL z poziomu Zend Framework. Klasa Zend_Db_Adapter jest podstawowym komponentem potrzebnym by połączyć aplikację PHP z systemem zarządzania bazą danych (RDBMS). Dla każdego rodzaju bazy danych istnieje oddzielna klasa adaptera Zend_Db.

  Adaptery Zend_Db tworzą połączenie pomiędzy rozszerzeniami PHP dla konkretnych rodzajów baz danych a wspólnym interfejsem, dzięki czemu można napisać aplikację raz i w nieskomplikowany sposób uruchamiać ją z wieloma rodzajami RDBMS

  Interfejs klasy adaptera jest podobny do interfejsu rozszerzenia PHP Data Objects. Zend_Db zawiera klasy adapterów dla sterowników PDO następujących rodzajów baz danych:

  • IBM DB2 oraz Informix Dynamic Server (IDS), poprzez rozszerzenie PHP pdo_ibm.

  • MySQL, poprzez rozszerzenie PHP pdo_mysql

  • Microsoft SQL Server, używając rozszerzenia PHP pdo_dblib

  • Oracle, poprzez rozszerzenie PHP pdo_oci

  • PostgreSQL, poprzez rozszerzenie PHP pdo_pgsql

  • SQLite, używając rozszerzenia PHP pdo_sqlite

  Dodatkowo Zend_Db dostarcza klas adapterów korzystających z rozszerzeń PHP dla następujących rodzajów baz danych:

  • MySQL, poprzez rozszerzenie PHP mysqli

  • Oracle, poprzez rozszerzenie PHP oci8

  • IBM DB2 oraz DB2/i5, poprzez rozszerzenie PHP ibm_db2

  • Firebird/Interbase, poprzez rozszerzenie PHP php_interbase

  [Notatka] Notatka

  Każdy adapter Zend_Db używa określonego rozszerzenia PHP. Aby użyć adaptera należy mieć zainstalowane i włączone odpowiadające mu rozszerzenie PHP. Np. aby użyć dowolnego adaptera PDO Zend_Db, wymagane jest posiadanie włączonego rozszerzenia PDO oraz sterownika dla danego rodzaju RDBMS.

  25.1.1. Połączenie z bazą danych za pomocą adaptera

  Ta część opisuje jak tworzy się instancję adaptera bazy danych. Jest to odpowiednik połączenia z bazą danych w aplikacji PHP.

  25.1.1.1. Użycie konstruktora adaptera Zend_Db

  Można utworzyć instancję adaptera za pomocą konstruktora. Przyjmuje on pojedynczy argument - tablicę parametrów używanych do deklaracji połączenia.

  Przykład 25.1. Użycie konstruktora adaptera

  $db = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql(array(
      
  'host'     => '127.0.0.1',
      
  'username' => 'webuser',
      
  'password' => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'   => 'test'
  ));

  25.1.1.2. Użycie fabryki Zend_Db

  Alternatywą w stosunku do bezpośredniego używania konstruktora jest utworzenie instancji adaptera za pomocą statycznej metody Zend_Db::factory(). Ta metoda dynamicznie ładuje plik klasy adaptera używając Zend_Loader::loadClass().

  Pierwszy argument metody to łańcuch znaków, który wyznacza nazwę bazową klasy adaptera. Np. string 'Pdo_Mysql' odpowiada klasie Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql. Drugi argument to ta sama tablica parametrów, którą należało podać adapterowi konstruktora.

  Przykład 25.2. Użycie metody fabryki adaptera

  // Poniższa instrukcja jest zbędna ponieważ plik z klasą
  // Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql zostanie załadowany przez fabrykę
  // Zend_Db

  // require_once 'Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php';

  // Załaduj klasę Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql automatycznie
  // i utwórz jej instancję
  $db Zend_Db::factory('Pdo_Mysql', array(
      
  'host'     => '127.0.0.1',
      
  'username' => 'webuser',
      
  'password' => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'   => 'test'
  ));

  Jeśli jest zdefiniowana własna klasa dziedzicząca po Zend_Db_Adapter_Abstract ale jej nazwa nie zawiera "Zend_Db_Adapter", można użyć metody factory() do załadowania adaptera jedynie jeśli poda się swój prefiks nazwy adaptera z kluczem 'adapterNamespace' do argumentu zawierającego parametry połączenia.

  Przykład 25.3. Użycie metody fabryki dla własnej klasy adaptera

  // Nie trzeba ładować pliku klasy adaptera
  // bo robi to metoda fabryki Zend_Db

  // Załadowanie klasy MyProject_Db_Adapter_Pdo_Mysql automatycznie
  // i utworzenie jej instancji
  $db Zend_Db::factory('Pdo_Mysql', array(
      
  'host'             => '127.0.0.1',
      
  'username'         => 'webuser',
      
  'password'         => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'           => 'test',
      
  'adapterNamespace' => 'MyProject_Db_Adapter'
  ));

  25.1.1.3. Użycie Zend_Config z fabryką Zend_Db

  Każdy z argumentów metody factory() może również zostać podany w formie obiektu klasy Zend_Config.

  Jeśli pierwszy argument jest obiektem Zend_Config to wymagane jest aby posiadał właściwość o nazwie adapter, w której będzie zapisany łańcuch znaków określający nazwę bazową klasy adaptera. Opcjonalnie, obiekt ten może zawierać właściwość 'params' z właściwościami potomnymi odpowiadającymi nazwom parametrów adaptera. Będą one użyte jedynie w przypadku braku drugiego argumentu metody factory().

  Przykład 25.4. Użycie metody fabryki adaptera z obiektem Zend_Config

  W poniższym przykładzie, obiekt Zend_Config jest utworzony z tablicy. Można również załadować dane z pliku zewnętrznego poprzez klasy Zend_Config_Ini oraz Zend_Config_Xml.

  $config = new Zend_Config(
      array(
          
  'database' => array(
              
  'adapter' => 'Mysqli',
              
  'params'  => array(
                  
  'host'     => '127.0.0.1',
                  
  'dbname'   => 'test',
                  
  'username' => 'webuser',
                  
  'password' => 'secret',
              )
          )
      )
  );

  $db Zend_Db::factory($config->database);

  Drugi argument metody factory() może stanowić tablicę asocjacyjną zawierającą wartości odpowiadające parametrom adaptera. Ten argument jest opcjonalny. Jeśli pierwszy argument jest obiektem klasy Zend_Config to powinien zawierać wszystkie parametry a drugi argument jest ignorowany.

  25.1.1.4. Parametry adaptera

  Poniższa lista opisuje parametry wspólne dla klas adapterów Zend_Db.

  • host: łańcuch znaków zawierający nazwę hosta lub adres IP serwera bazy danych. Jeśli baza danych jest uruchomiona na tej samej maszynie co aplikacja to można tu umieścić 'localhost' lub '127.0.0.1'.

  • username: identyfikator użytkownika używany do autoryzacji połączenia z serwerem bazy danych.

  • password: hasło użytkownika używane do autoryzacji połączenia z serwerem bazy danych.

  • dbname: nazwa instancji bazy danych na serwerze.

  • port: niektóre serwery bazy danych używają do komunikacji numeru portu określonego przez administratora. Ten parametr pozwala na ustawienie numeru portu przez który aplikacja PHP się łączy tak aby zgadzał się z tym ustawionym na serwerze bazy danych.

  • charset: określenie zestawu znaków używanego podczas połączenia.

  • options: ten parametr to tablica asocjacyjna opcji obsługiwanych przez wszystkie klasy Zend_Db_Adapter.

  • driver_options: ten parametr to tablica asocjacyjna zawierająca dodatkowe opcje specyficzne dla każdego rozszerzenia bazy danych. Typowym przykładem użycia tego parametru jest zbiór atrybutów sterownika PDO.

  • adapterNamespace: początkowa część nazwy klasy używanego adaptera, używana zamiast 'Zend_Db_Adapter'. Przydatna w przypadku użycia metody factory() do załadowana własnej klasy adaptera.

  Przykład 25.5. Przekazanie do fabryki opcji zmiany wielkości znaków

  Opcję tą można podać za pomocą stałej Zend_Db::CASE_FOLDING. Odpowiada ona atrybutowi ATTR_CASE w PDO oraz rozszerzeniu IBM DB2, który zmienia wielkość znaków w nazwach kolumn zwracanych w rezultacie zapytania. Opcja przybiera wartości Zend_Db::CASE_NATURAL (bez zmiany - domyślnie), Zend_Db::CASE_UPPER (zmiana na wielkie znaki) oraz Zend_Db::CASE_LOWER (zmiana na małe znaki).

  $options = array(
      
  Zend_Db::CASE_FOLDING => Zend_Db::CASE_UPPER
  );

  $params = array(
      
  'host'           => '127.0.0.1',
      
  'username'       => 'webuser',
      
  'password'       => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'         => 'test',
      
  'options'        => $options
  );

  $db Zend_Db::factory('Db2'$params);

  Przykład 25.6. Przekazanie do fabryki opcji automatycznego umieszczania w cudzysłowie

  Tą opcję można podać za pomocą stałej Zend_Db::AUTO_QUOTE_IDENTIFIERS. Jeśli jej wartość wynosi TRUE (domyślnie) to identyfikatory takie jak nazwy tabel, kolumn oraz aliasy w składni każdego polecenia SQL generowanego za pomocą danego adaptera będą umieszczane w cudzysłowie. Takie podejście upraszcza używanie identyfikatorów zawierających słowa kluczowe SQL lub znaki specjalne. Jeśli wartość opcji wynosi FALSE to identyfikatory nie są umieszczane w cudzysłowie. Jeśli zachodzi potrzeba owinięcia identyfikatorów cudzysłowami należy to zrobić samodzielnie za pomocą metody quoteIdentifier().

  $options = array(
      
  Zend_Db::AUTO_QUOTE_IDENTIFIERS => false
  );

  $params = array(
      
  'host'           => '127.0.0.1',
      
  'username'       => 'webuser',
      
  'password'       => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'         => 'test',
      
  'options'        => $options
  );

  $db Zend_Db::factory('Pdo_Mysql'$params);

  Przykład 25.7. Przekazanie do fabryki opcji sterownika PDO

  $pdoParams = array(
      
  PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY => true
  );

  $params = array(
      
  'host'           => '127.0.0.1',
      
  'username'       => 'webuser',
      
  'password'       => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'         => 'test',
      
  'driver_options' => $pdoParams
  );

  $db Zend_Db::factory('Pdo_Mysql'$params);

  echo 
  $db->getConnection()
          ->
  getAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY);

  Przykład 25.8. Przekazanie do fabryki opcji serializacji

  $options = array(
      
  Zend_Db::ALLOW_SERIALIZATION => false
  );

  $params = array(
      
  'host'           => '127.0.0.1',
      
  'username'       => 'webuser',
      
  'password'       => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'         => 'test',
      
  'options'        => $options
  );

  $db Zend_Db::factory('Pdo_Mysql'$params);

  25.1.1.5. Zarządzanie leniwymi połączeniami

  Utworzenie instancji klasy adaptera nie powoduje natychmiastowego połączenia z serwerem bazy danych. Adapter zachowuje parametry połączenia ale łączy się na żądanie - w momencie pierwszego wywołania zapytania. Dzięki temu zainicjowanie adaptera jest szybkie i tanie. Można utworzyć adapter nawet jeśli nie jest się pewnym czy wykonanie jakiegokolwiek zapytania przy danym połączeniu będzie niezbędne.

  Jeśli zajdzie potrzeba zmuszenia adaptera do połączenia z bazą danych, należy wówczas wywołać metodę getConnection(). Zwraca ona obiekt połączenia odpowiednio do rozszerzenia PHP używanego do połączenia. Jeśli używa się adaptera korzystającego z PDO, to metoda getConnection(), po zainicjowaniu połączenia z serwerem bazy danych, zwróci obiekt PDO.

  Możliwość wymuszenia połączenia z bazą danych może być przydatna gdy chce się złapać wyjątki rzucane przez adapter powstałe w rezultacie podania złych danych uwierzytelniających lub innych błędów połączenia. Te wyjątki nie są rzucane dopóki nie jest ustanowiona próba połączenia, więc można uprościć kod aplikacji i obsłużyć je w jednym miejscu. W przeciwnym razie należałoby je przechwycać w momencie wywołania pierwszego zapytania do bazy danych.

  Dodatkowo adapter może zostać poddany serializacji i przechowany np. w zmiennej sesyjnej. Może to być pomocne nie tylko dla adaptera ale również z punktu widzenia obiektów, które z niego korzystają, takich jak Zend_Db_Select. Domyślnie serializacja adapterów jest dozwolona ale jeśli jest taka potrzeba - można ją wyłączyć poprzez podanie opcji Zend_Db::ALLOW_SERIALIZATION z wartością FALSE (przykład niżej). Aby pozostać w zgodzie z zasadą leniwego połączenia, adapter nie połączy się automatycznie po odserializowaniu. Należy zatem wywołać metodę getConnection(). Można również zmusić adapter aby po odserializowaniu łączył się z bazą danych automatycznie poprzez podanie opcji Zend_Db::AUTO_RECONNECT_ON_UNSERIALIZE z wartością TRUE.

  Przykład 25.9. Obsługa wyjątków połączenia

  try {
      
  $db Zend_Db::factory('Pdo_Mysql'$parameters);
      
  $db->getConnection();
  } catch (
  Zend_Db_Adapter_Exception $e) {
      
  // przyczyną problemów mogą być złe dane uwierzytelniające lub np. baza danych
      // nie jest uruchomiona
  } catch (Zend_Exception $e) {
      
  // przyczyną może być np. problem z załadowaniem odpowiedniej klasy adaptera
  }

  25.1.2. Przykładowa baza danych

  W dokumentacji klas Zend_Db używany jest prosty zestaw tabel w celu zilustrowania użycia klas i metod. Te tabele mogą przechowywać dane związane z przechowywaniem błędów (bugs) powstałych podczas rozwijania projektu informatycznego. Baza danych zawiera cztery tabele:

  • accounts przechowuje informacje o każdym użytkowniku bazy danych błędów.

  • products przechowuje informacje o każdym produkcie, dla którego można zapisać wystąpienie usterki.

  • bugs przechowuje informacje o błędach, włączając jego obecny stan, osobę zgłaszającą, osobę przypisaną do rozwiązania problemu oraz osobę przeznaczoną do zweryfikowania poprawności zastosowanego rozwiązania.

  • bugs_products przechowuje relację pomiędzy usterkami a produktami. To odzwierciedla połączenie wiele-do-wielu, ponieważ dany błąd może się odnosić do wielu produktów a jeden produkt może posiadać wiele usterek.

  Poniższy pseudokod definicji danych SQL opisuje tabele z tego przykładu. Te tabele są bardzo często używane w testach jednostkowych Zend_Db.

  CREATE TABLE accounts (
    
  account_name      VARCHAR(100NOT NULL PRIMARY KEY
  );

  CREATE TABLE products (
    
  product_id        INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    
  product_name      VARCHAR(100)
  );

  CREATE TABLE bugs (
    
  bug_id            INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    
  bug_description   VARCHAR(100),
    
  bug_status        VARCHAR(20),
    
  reported_by       VARCHAR(100REFERENCES accounts(account_name),
    
  assigned_to       VARCHAR(100REFERENCES accounts(account_name),
    
  verified_by       VARCHAR(100REFERENCES accounts(account_name)
  );

  CREATE TABLE bugs_products (
    
  bug_id            INTEGER NOT NULL REFERENCES bugs,
    
  product_id        INTEGER NOT NULL REFERENCES products,
    
  PRIMARY KEY       (bug_idproduct_id)
  );

  Należy zwrócić uwagę, iż tabela 'bugs' zawiera wiele kluczy obcych odnoszących się do tabeli 'accounts'. Każdy z nich może prowadzić do innego wiersza tabeli 'accounts' w ramach jednego bugu.

  Poniższy diagram ilustruje fizyczny model danych przykładowej bazy danych

  25.1.3. Pobranie rezultatów zapytania

  Ta część opisuje metody klasy adaptera za pomocą których można wywołać zapytania SELECT oraz pobrać ich rezultaty.

  25.1.3.1. Pobranie całego zbioru rezultatów

  Za pomocą metody fetchAll() można wywołać zapytanie SQL SELECT oraz pobrać jego rezultaty w jednym kroku.

  Pierwszym argumentem metody jest łańcuch znaków zawierający polecenie SELECT. Alternatywnie, w pierwszym argumencie można umieścić obiekt klasy Zend_Db_Select. Adapter automatycznie dokonuje konwersji tego obiektu do łańcucha znaków zawierającego zapytanie SELECT.

  Drugi argument metody fetchAll() to tablica wartości używanych do zastąpienia parametrów wiązanych w zapytaniu SQL.

  Przykład 25.10. Użycie metody fetchAll()

  $sql 'SELECT * FROM bugs WHERE bug_id = ?';

  $result $db->fetchAll($sql2);

  25.1.3.2. Zmiana trybu zwracania danych

  Domyślnie fetchAll() zwraca tablicę wierszy, z których każdy jest tablicą asocjacyjną. Kluczami tablicy asocjacyjnej są kolumny lub ich aliasy podane w zapytaniu SELECT.

  Można ustawić inny tryb zwracania rezultatów poprzez metodę setFetchMode(). Dopuszczalne tryby są identyfikowane przez stałe:

  • Zend_Db::FETCH_ASSOC: zwraca dane w postaci tablicy tablic asocjacyjnych. Klucze tablicy asocjacyjnej to nazwy kolumn. To jest domyślny tryb zwrotu danych w klasach Zend_Db_Adapter.

   Należy zwrócić uwagę na fakt iż jeśli lista kolumn do zwrotu zawiera więcej niż jedną kolumnę o określonej nazwie, np. jeśli pochodzą one z różnych tabel połączonych klauzulą JOIN, to w asocjacyjnej tablicy wynikowej może być tylko jeden klucz o podanej nazwie. Jeśli używany jest tryb FETCH_ASSOC, należy upewnić się, że kolumny w zapytaniu SELECT posiadają aliasy, dzięki czemu rezultat zapytania będzie zawierał unikatowe nazwy kolumn.

   Domyślnie, łańcuchy znaków z nazwami kolumn są zwracane w taki sposób w jaki zostały otrzymane przez sterownik bazy danych. Przeważnie jest odpowiada to stylowi nazw kolumn używanego rodzaju bazy danych. Dzięki opcji Zend_Db::CASE_FOLDING można określić wielkość zwracanych znaków. Opcji tej można użyć podczas inicjowania adaptera. Przykład: Przykład 25.5, „Przekazanie do fabryki opcji zmiany wielkości znaków”.

  • Zend_Db::FETCH_NUM: zwraca dane jako tablicę tablic. Indeksami tablicy są liczby całkowite odpowiadające pozycji danej kolumny w liście SELECT zapytania.

  • Zend_Db::FETCH_BOTH: zwraca dane jako tablicę tablic. Kluczami tablicy są zarówno łańcuchy znaków (tak jak w trybie FETCH_ASSOC) oraz liczby całkowite (tak jak w trybie FETCH_NUM). Należy zwrócić uwagę na fakt iż liczba elementów tablicy wynikowej będzie dwukrotnie większa niż w przypadku użycia trybów FETCH_ASSOC lub FETCH_NUM.

  • Zend_Db::FETCH_COLUMN: zwraca dane jako tablicę wartości. Wartości odpowiadają rezultatom zapytania przypisanym jednej kolumnie zbioru wynikowego. Domyślnie, jest to pierwsza kolumna, indeksy rozpoczynają się od 0.

  • Zend_Db::FETCH_OBJ: zwraca dane jako tablicę obiektów. Domyślną klasą jest wbudowana w PHP klasa stdClass. Kolumny rezultatu zapytania stają się właściwościami powstałego obiektu.

  Przykład 25.11. Użycie metody setFetchMode()

  $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ);

  $result $db->fetchAll('SELECT * FROM bugs WHERE bug_id = ?'2);

  // $result jest tablicą obiektów 
  echo $result[0]->bug_description;

  25.1.3.3. Pobranie rezultatów jako tablicy asocjacyjnej

  Metoda fetchAssoc() zwraca dane w formie tablicy tablic asocjacyjnych, niezależnie od wartości ustalonej jako tryb zwracania rezultatów zapytania.

  Przykład 25.12. Użycie fetchAssoc()

  $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ);

  $result $db->fetchAssoc('SELECT * FROM bugs WHERE bug_id = ?'2);

  // $result staje się tablicą tablic asocjacyjnych, mimo ustawionego
  // trybu zwracania rezultatów zapytania
  echo $result[0]['bug_description'];

  25.1.3.4. Zwrócenie pojedynczej kolumny ze zbioru wynikowego

  Metoda fetchCol() zwraca dane w postaci tablicy wartości niezależnie od wartości ustalonej jako tryb zwrcania rezultatów zapytania. Ta metoda zwraca pierwszą kolumnę ze zbioru powstałego na skutek wywołania zapytania. Inne kolumny znajdujące się w tym zbiorze są ignorowane. Aby zwrócić inną niż pierwsza kolumnę należy skorzystać z przykładu Sekcja 25.2.3.4, „Pobranie pojedynczej kolumny ze zbioru wynikowego”.

  Przykład 25.13. Użycie fetchCol()

  $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ);

  $result $db->fetchCol(
      
  'SELECT bug_description, bug_id FROM bugs WHERE bug_id = ?'2);

  // zawiera bug_description; bug_id nie zostanie zwrócona
  echo $result[0];

  25.1.3.5. Zwrócenie ze zbioru wynikowego par klucz-wartość

  Metoda fetchPairs() zwraca dane w postaci tablicy par klucz-wartość. Zwracana jest to tablica asocjacyjna z pojedynczą wartością w każdym polu. Wartości z pierwszej kolumny zapytania SELECT stają się kluczami tablicy wynikowej zaś wartości drugiej zostają umieszczone jako wartości tablicy. Pozostałe kolumny zwracane przez zapytanie są ignorowane.

  Należy konstruować zapytanie SELECT w taki sposób aby pierwsza kolumna posiadała unikalne wartości. W przeciwnym wypadku wartości tablicy asocjacyjnej zostaną nadpisane.

  Przykład 25.14. Użycie fetchPairs()

  $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ);

  $result $db->fetchPairs('SELECT bug_id, bug_status FROM bugs');

  echo 
  $result[2];

  25.1.3.6. Zwrócenie pojedynczego wiersza ze zbioru wynikowego

  Metoda fetchRow() pobiera dane używając bieżącego trybu zwracania rezultatów ale zwraca jedynie pierwszy wiersz ze zbioru wynikowego.

  Przykład 25.15. Using fetchRow()

  $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ);

  $result $db->fetchRow('SELECT * FROM bugs WHERE bug_id = 2');

  // $result to pojedynczy obiekt a nie tablica obiektów
  echo $result->bug_description;

  25.1.3.7. Zwrócenie pojedynczej wartości ze zbioru wynikowego

  Metoda fetchOne() można opisać jako kombinacja fetchRow() oraz fetchCol() bo zwraca dane pochodzące z pierwszego wiersza zbioru wynikowego ograniczając kolumny do pierwszej w wierszu. Ostatecznie zostaje zwrócona pojedyncza wartość skalarna a nie tablica czy obiekt

  Przykład 25.16. Using fetchOne()

  $result $db->fetchOne('SELECT bug_status FROM bugs WHERE bug_id = 2');

  // pojedyncza wartość string
  echo $result;

  25.1.4. Zapisywanie zmian do bazy danych

  Adaptera klasy można użyć również do zapisania nowych, bądź do zmiany istniejących danych w bazie. Ta część opisuje metody włąściwe dla tych operacji.

  25.1.4.1. Dodawanie danych

  Za pomocą metody insert() można dodać nowe wiersze do tabeli bazy danych. Jej pierwszym argumentem jest łańcuch znaków oznaczający nazwę tabeli. Drugim - tablica asocjacyjna z odwzorowaniem nazw kolumn i wartości jakie mają zostać w nich zapisane.

  Przykład 25.17. Dodawanie danych do tabeli

  $data = array(
      
  'created_on'      => '2007-03-22',
      
  'bug_description' => 'Something wrong',
      
  'bug_status'      => 'NEW'
  );

  $db->insert('bugs'$data);

  Kolumny, które nie zostały podane w tablicy z danymi nie będą umieszczone w zapytaniu na zasadzie analogicznej do użycia polecenia SQL INSERT: Jeśli kolumna ma podaną wartość domyślną (DEFAULT) to ta wartość zostanie zapisana w nowym wierszu. W przeciwnym przypadku kolumna nie będzie miała żadnej wartości (NULL).

  Domyślnym sposobem zapisu danych jest użycie parametrów wiązanych. Dzięki temu ryzyko wystąpienia niektórych form zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji jest ograniczone. W tablicy z danymi nie trzeba używać unikania lub umieszczania wartości w cudzysłowiu.

  Może wystąpić potrzeba potraktowania wartości w tablicy danych jako wyrażeń SQL. W takim wypadku nie powinno się stosować umieszczania w cudzysłowiu. Domyślnie wszystkie podane wartości string są traktowane jak literały. Aby upewnić się, że wartość jest wyrażeniem SQL i nie powinna zostać umieszczona w cudzysłowie, należy ją podać jako obiekt klasy Zend_Db_Expr zamiast prostego łańcucha znaków.

  Przykład 25.18. Umieszczanie wyrażeń w tabeli

  $data = array(
      
  'created_on'      => new Zend_Db_Expr('CURDATE()'),
      
  'bug_description' => 'Something wrong',
      
  'bug_status'      => 'NEW'
  );

  $db->insert('bugs'$data);

  25.1.4.2. Pobranie wygenerowanej wartości

  Niektóre systemy zarządzania bazą danych wspierają klucze pierwotne o automatycznie zwiększanych wartościach. Tabela zdefiniowana w ten sposób generuje wartość klucza pierwotnego automatycznie przy każdym poleceniu INSERT. Wartością zwracaną przez metodę insert() nie jest ostatni zapisany identyfikator, ponieważ tabela mogła nie posiadać automatycznie inkrementowanej kolumny. Zamiast tego wartością zwrotną jest ilość zapisanych wierszy (przeważnie 1).

  Jeśli tabela jest zdefiniowana za pomocą automatycznego klucza pierwotnego to można użyć metody lastInsertId(). Po udanym dodaniu wiersza metoda ta zwraca ostatnią wartość klucza wygenerowaną w ramach bieżącego połączenia.

  Przykład 25.19. Użycie lastInsertId() dla automatycznego klucza pierwotnego

  $db->insert('bugs'$data);

  // zwrócenie ostatniej wartości wygenerowanej przez automatyczną kolumnę
  $id $db->lastInsertId();

  Niektóre systemy zarządzania bazą danych wspierają obiekt sekwencji, który służy do generowania unikalnych wartości, które mogą posłużyć jako klucz pierwotny. Aby obsługiwać również sekwencje metoda lastInsertId() akceptuje dodatkowe dwa argumenty. Pierwszym z nich jest nazwa tabeli zaś drugim - nazwa kolumny. Założona jest konwencja według której sekwencja ma nazwę składającą się z nazwy tabeli oraz kolumny do której generuje wartości z dodatkowym sufiksem "_seq". Podstawą tego założenia są domyślne ustawienia PostgreSQL. Przykładowo tabela "bugs" z kluczem pierwotnym w kolumnie "bug_id" będzie używała sekwencji o nazwie "bugs_bug_id_seq".

  Przykład 25.20. Użycie lastInsertId() dla sekwencji

  $db->insert('bugs'$data);

  // zwrócenie ostatniej wartości wygenerowanej przez sekwencję 'bugs_bug_id_seq'
  $id $db->lastInsertId('bugs''bug_id');

  // zwrócenie ostatniej wartości wygenerowanej przez sekwencję 'bugs_seq'
  $id $db->lastInsertId('bugs');

  Jeśli nazwa obiektu sekwencji nie podąża za tą konwencją można użyć metody lastSequenceId(), która przyjmuje pojedynczy łańcuch znaków - nazwę sekwencji - jako argument.

  Przykład 25.21. Użycie lastSequenceId()

  $db->insert('bugs'$data);

  // zwrócenie ostatniej wartości wygenerowanej przez sekwencję 'bugs_id_gen'
  $id $db->lastSequenceId('bugs_id_gen');

  Dla systemów zarządzania bazą danych które nie wspierają sekwencji, włączając MySQL, Microsoft SQL Server, oraz SQLite dodatkowe argumenty podane do metody lastInsertId() są ignorowane a zwrócona jest ostatnia wartość wygenerowana dla dowolnej tabeli poprzez polecenie INSERT podczas bieżącego połączenia. Dla tych RDBMS metoda lastSequenceId() zawsze zwraca NULL.

  [Notatka] Dlaczego nie należy używać "SELECT MAX(id) FROM table"?

  Powyższe zapytanie często zwraca ostatni klucz pierwotny, jaki został zapisany w wierszu tabeli. Ten sposób nie jest jednak bezpieczny w przypadku, gdy wiele klientów zapisuje rekordy do bazy danych. Jest możliwe, że w momencie pomiędzy zapisaniem jednego rekordu a zapytaniem o MAX(id), do tabeli zostanie zapisany kolejny rekord, wprowadzony przez innego użytkownika. Przez to zwrócona wartość nie będzie identyfikowała pierwszego wprowadzonego wiersza tylko drugi - wprowadzony przez inne połączenie. Nie ma pewnego sposobu na wykrycie, że do takiego zdarzenia doszło.

  Zastosowanie mocnej izolacji transakcji, tak jak przy trybie "repeatable read" może pomóc w ograniczeniu ryzyka wystąpienia takiej sytuacji ale niektóre systemy zarządzania bazą danych nie wspierają izolacji transakcji w wystarczającym stopniu lub aplikacja może intencjonalnie korzystać jedynie z niskiego trybu izolacji transakcji.

  Dodatkowo, używanie wyrażeń takich jak "MAX(id)+1" do generowania nowych wartości klucza głównego nie jest bezpieczne bo dwa połączenia mogą wykonać to zapytanie praktycznie jednocześnie i w rezultacie próbować użyć jednakowej wartości dla kolejnego polecenia INSERT.

  Wszystkie systemy zarządzania bazą danych udostępniają mechanizmy służące generowaniu unikalnych wartości oraz zwracaniu ostatniej z nich. Mechanizmy te intencjonalnie działają poza zasięgiem izolacji transakcji więc nie jest możliwe aby wartość wygenerowana dla jednego klienta pojawiła się jako ostatnia wygenerowana dla innego połączenia.

  25.1.4.3. Aktualizacja danych

  Aktualizacji wierszy tabeli w bazie danych można dokonać poprzez metodę adaptera update() . Metoda przyjmuje trzy argumenty: pierwszym jest nazwa tabeli; drugim - tablica asocjacyjna mapująca kolumny, które mają ulec zmianie oraz wartości jakie kolumny przybiorą; trzecim - warunek wyznaczający wiersze do zmiany.

  Wartości w tablicy z danymi są traktowane jak literały znakowe. Należy zapoznać się z akapitem Sekcja 25.1.4.1, „Dodawanie danych” aby uzyskać więcej informacji na temat użyci w niej wyrażeń SQL.

  Trzecim argumentem metody jest string zawierający wyrażenie SQL będące kryterium wyznaczającym wiersze do zmiany. Wartości i identyfikatory w tym argumencie nie są umieszczane w cudzysłowie ani unikane. Należy, więc, zadbać o to samemu. Należy zapoznać się z akapitem Sekcja 25.1.5, „Umieszczanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowie” aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

  Wartością zwracaną jest ilość wierszy zmienionych przez operację aktualizacji.

  Przykład 25.22. Aktualizacja wierszy

  $data = array(
      
  'updated_on'      => '2007-03-23',
      
  'bug_status'      => 'FIXED'
  );

  $n $db->update('bugs'$data'bug_id = 2');

  Jeśli trzeci argument nie zostanie podany to wszystkie wiersze w tabeli zostaną zaktualizowane zgodnie z kolumnami i wartościami podanymi w drugim argumencie.

  Jeśli trzeci argument zostanie podany jako tablica łańcuchów znakowych to w zapytaniu łańcuchy zostaną połączone za pomocą operatorów AND.

  Przy podaniu trzeciego argumentu jako tablicy tablic, ich wartości zostaną automatycznie otoczone cudzysłowami i umieszczone w kluczach tych tablic. Po czym zostaną połączone za pomocą operatorów AND.

  Przykład 25.23. Aktualizacja wierszy tablicy za pomocą tablicy wyrażeń

  $data = array(
      
  'updated_on'      => '2007-03-23',
      
  'bug_status'      => 'FIXED'
  );

  $where[] = "reported_by = 'goofy'";
  $where[] = "bug_status = 'OPEN'";

  $n $db->update('bugs'$data$where);

  // Powstałe wyrażenie SQL to:
  //  UPDATE "bugs" SET "update_on" = '2007-03-23', "bug_status" = 'FIXED'
  //  WHERE ("reported_by" = 'goofy') AND ("bug_status" = 'OPEN')

  Przykład 25.24. Aktualizacja wierszy tablicy za pomocą tablicy tablic

  $data = array(
      
  'updated_on'      => '2007-03-23',
      
  'bug_status'      => 'FIXED'
  );

  $where['reported_by = ?'] = 'goofy';
  $where['bug_status = ?']  = 'OPEN';

  $n $db->update('bugs'$data$where);

  // Powstałe wyrażenie SQL to:
  //  UPDATE "bugs" SET "update_on" = '2007-03-23', "bug_status" = 'FIXED'
  //  WHERE ("reported_by" = 'goofy') AND ("bug_status" = 'OPEN')

  25.1.4.4. Usuwanie danych

  Usuwania danych można dokonać używając metody delete(). Przyjmuje ona dwa argumenty: pierwszym z nich jest łańcuch znaków z nazwą tabeli; Drugim - warunek określający wiersze do usunięcia.

  Drugi argument to string zawierający wyrażenie SQL użyte jako kryterium wyznaczania usuwanych wierszy. Wartości i identyfikatory nie są unikane ani umieszczane w cudzysłowie - należy zatroszczyć się o to samemu. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat można skorzystać z akapitu Sekcja 25.1.5, „Umieszczanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowie”.

  Wartość zwrotna to ilość wierszy, jakie uległy zmianie w wyniku zadziałania operacji usuwania.

  Przykład 25.25. Usuwanie wierszy

  $n $db->delete('bugs''bug_id = 3');

  Jeśli drugi argument nie zostanie podany to wszystkie wiersze z tabeli ulegną usunięciu.

  Jeśli drugi argument zostanie podany jako tablica łańcuchów znaków to te łańcuchy ulegną konkatenacji jako wyrażenia logiczne połączone operatorem AND.

  Jeśli trzeci argument będzie tablicą tablic to jej wartości zostaną automatycznie otoczone cudzysłowami i umieszczona w kluczach tablic. Potem zostaną połączone razem za pomocą operatora AND.

  25.1.5. Umieszczanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowie

  Podczas tworzenia zapytań SQL często dochodzi do sytuacji, w której niezbędne jest umieszczenie wartości zmiennych PHP w wyrażeniach SQL. Stanowi to zagrożenie, ponieważ jeśli wartość łańcuchowej zmiennej PHP zawiera określone znaki, takie jak symbol cudzysłowu, to mogą one spowodować błąd w poleceniu SQL. Poniżej znajduje się przykład zapytania zawierającego niespójną liczbę symboli cudzysłowu:

  $name "O'Reilly";
  $sql "SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = '$name'";

  echo 
  $sql;
  // SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = 'O'Reilly'

  Zagrożenie potęguje fakt iż podobne błędy mogą zostać wykorzystane przez osobę próbującą zmanipulować działanie funkcji aplikacji. Jeśli takiej osobie uda się wpłynąć na wartość zmiennej PHP poprzez parametr HTTP (bądź inny mechanizm), to będzie mogła zmienić zapytanie SQL tak by dokonywało operacji zupełnie niezamierzonych przez twórców, takich jak zwrócenie danych, do których osoba nie powinna mieć dostępu. To jest poważny i szeroko rozpowszechniony sposób łamania zabezpieczeń aplikacji znany pod nazwą "SQL Injection" (wstrzyknięcie SQL - http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Injection).

  Adaptery klasy Zend_Db udostępniają funkcje przydatne do zredukowania zagrożenia atakiem SQL Injection w kodzie PHP. Przyjętym rozwiązaniem jest unikanie znaków specjalnych takich jak cudzysłów w wartościach zmiennych PHP przed umieszczeniem ich w poleceniu SQL. Takie podejście zapewnia ochronę przed przypadkową jak i intencjonalną zmianą znaczenia poleceń SQL przez zmienne PHP zawierające znaki specjalne.

  25.1.5.1. Użycie quote()

  Metoda quote() przyjmuje pojedynczy argument - łańcuch znaków. Na wyjściu zwraca podany argument ze wszystkimi znakami specjalnymi poddanymi uniknięciu w sposób właściwy dla używanego RDBMS i otoczony znakami ograniczającymi łańcuchy znakowe. Standardowym znakiem ograniczającym stringi w SQL jest pojedynczy cudzysłów (').

  Przykład 25.26. Użycie quote()

  $name $db->quote("O'Reilly");
  echo 
  $name;
  // 'O\'Reilly'

  $sql "SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = $name";

  echo 
  $sql;
  // SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = 'O\'Reilly'

  Należy zwrócić uwagę, że wartość zwrotna metody quote() zawiera znaki ograniczające stringi. Jest to zachowanie różne od niektórych funkcji które unikają specjalne znaki ale nie ujmują całego łańcucha w znaki ograniczające, tak jak mysql_real_escape_string().

  Wartości mogą wymagać umieszczenia w cudzysłowach lub nie, zgodnie z kontekstem używanego typu danych SQL. W przypadku niektórych rodzajów systemów zarządzania bazą danych liczby całkowite nie mogą być ograniczane cudzysłowami jeśli są porównywane z kolumną lub wyrażeniem zwracającym inną liczbę całkowitą. Innymi słowy, poniższy zapis może wywołać błąd w niektórych implementacjach SQL zakładając, że intColumn jest określona typem danych INTEGER.

  SELECT FROM atable WHERE intColumn '123'

  Można użyć opcjonalnego, drugiego argumentu metody quote() aby określić typ danych SQL i ograniczyć stosowanie cudzysłowu.

  Przykład 25.27. Użycie quote() z podanym typem danych SQL

  $value '1234';
  $sql 'SELECT * FROM atable WHERE intColumn = '
       
  $db->quote($value'INTEGER');

  Każda klasa Zend_Db_Adapter ma zapisane nazwy numerycznych typów danych SQL odpowiednio do swojego rodzaju RDBMS. Zamiast tego można w tym miejscu również korzystać ze stałych Zend_Db::INT_TYPE, Zend_Db::BIGINT_TYPE oraz Zend_Db::FLOAT_TYPE aby uniezależnić kod od rodzaju bazy danych.

  Zend_Db_Table automatycznie określa typy danych SQL dla metody quote() podczas generowania zapytań SQL odnoszących się do klucza pierwotnego tabeli.

  25.1.5.2. Użycie quoteInto()

  Najbardziej typowym przypadkiem użycia cudzysłowu do ograniczania zmiennych jest umieszczenie zmiennej PHP w zapytaniu SQL. Aby to osiągnąć można użyć metody quoteInto(). Przyjmuje ona dwa argumenty: pierwszym jest łańcuch znaków zawierający symbol "?", który zostanie zastąpiony; drugim jest zmienna PHP, która ma trafić na miejsce "?".

  Zastępowany symbol jest używany przez wielu producentów baz danych do oznaczenia pozycyjnych parametrów wiązanych ale metoda quoteInto() jedynie emuluje takie parametry. W wyniku jej działania wartość zmiennej jest zwyczajnie umieszczana w łańcuchu z zapytaniem, po wstępnym uniknięciu specjalnych znaków i umieszczeniu w cudzysłowie. Prawdziwa implementacja parametrów wiązanych zakłada separację łańcucha znaków polecenia SQL od samych parametrów oraz wstępne parsowanie polecenia na serwerze bazy danych.

  Przykład 25.28. Użycie quoteInto()

  $sql $db->quoteInto("SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = ?""O'Reilly");

  echo 
  $sql;
  // SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = 'O\'Reilly'

  Można użyć opcjonalnego, trzeciego parametru metody quoteInto() aby określić typ danych SQL. Numeryczne typy danych (w przeciwieństwie do innych typów) nie podlegają umieszczaniu w cudzysłowie.

  Przykład 25.29. Użycie quoteInto() z podaniem typu danych SQL

  $sql $db
      
  ->quoteInto("SELECT * FROM bugs WHERE bug_id = ?"'1234''INTEGER');

  echo 
  $sql;
  // SELECT * FROM bugs WHERE reported_by = 1234

  25.1.5.3. Użycie quoteIdentifier()

  Wartości nie są jedyną częścią składni polecenia SQL, która może być zmienna. W przypadku użycia zmiennych PHP do określenia tabel, kolumn lub innych identyfikatorów zapytania SQL, może zajść potrzeba umieszczenia również tych elementów w cudzysłowie. Domyślnie identyfikatory SQL muszą przestrzegać określonych reguł - podobnie jak w PHP oraz większości innych języków programowania. Przykładem takiej reguły jest zakaz używania spacji lub określonych znaków interpunkcyjnych, specjalnych ani też znaków spoza ASCII. Poza tym istnieje lista określonych słów, które służą do tworzenia zapytań - ich też nie powinno się używać jako identyfikatorów.

  Mimo to SQL posiada ograniczone identyfikatory (delimited identifiers), dzięki którym można skorzystać z większego wachlarza znaków do nazywania obiektów. Jeśli określony identyfikator zostanie ograniczony odpowiednim rodzajem cudzysłowu to będzie można użyć znaków, które bez tego ograniczenia spowodowałyby błąd. Identyfikatory ograniczone mogą zawierać spacje, znaki interpunkcyjne czy lokalne litery. Można nawet używać zarezerwowanych słów SQL jeśli zostaną otoczone odpowiednimi znakami ograniczającymi.

  Metoda quoteIdentifier() zachowuje się podobnie jak quote() ale otacza podany łańcuch znaków za pomocą znaków ograniczających zgodnie z rodzajem używanego adaptera. Standardowy SQL używa podwójnego cudzysłowu (") jako znaku ograniczającego a większość systemów zarządzania bazą danych podąża za tym przykładem. MySQL domyślnie używa znaków back-tick (`). Metoda quoteIdentifier() dokonuje również unikania znaków specjalnych znajdujących się w przekazanym argumencie.

  Przykład 25.30. Użycie quoteIdentifier()

  // można użyć tabeli o nazwie takiej samej jak słowo zarezerwowane SQL
  $tableName $db->quoteIdentifier("order");

  $sql "SELECT * FROM $tableName";

  echo 
  $sql
  // SELECT * FROM "order"

  W SQL identyfikatory ograniczone są wrażliwe na wielkość liter, w przeciwieństwie do zwykłych identyfikatorów. Przez to, należy upewnić się, że pisownia identyfikatora w 100% odpowiada pisowni zapisanej w schemacie, włącznie z wielkością liter.

  W większości przypadków gdzie polecenie SQL jest generowane wewnątrz klas Zend_Db, domyślnym zachowaniem jest automatyczne ograniczanie identyfikatorów. Można to zmienić poprzez opcję Zend_Db::AUTO_QUOTE_IDENTIFIERS wywoływaną podczas inicjalizacji adaptera. Więcej informacji: Przykład 25.6, „Przekazanie do fabryki opcji automatycznego umieszczania w cudzysłowie”.

  25.1.6. Kontrolowanie transakcji bazy danych

  W świecie baz danych transakcja to zbiór operacji, który może zostać zapisany bądź cofnięty za pomocą jednej instrukcji, nawet jeśli zmiany wynikające z tych operacji dotyczyły wielu tabel. Wszystkie zapytania do bazy danych są przeprowadzane w kontekście transakcji. Jeśli nie są zarządzane jawnie to sterownik bazy danych używa ich w sposób przezroczysty dla użytkownika. Takie podejście nazywa się trybem auto-commit - sterownik bazy danych tworzy transakcje dla każdego tworzonego polecenia i zapisuje efekty jego działania po każdym wywołaniu polecenia SQL. Domyślnie wszystkie adaptery Zend_Db działają w trybie auto-commit.

  Można również bezpośrednio wskazać początek i koniec transakcji i w ten sposób kontrolować ilość zapytań SQL jakie trafiają do zapisania (bądź cofnięcia) jako pojedyncza operacja. Aby rozpocząć transakcję należy wywołać metodę beginTransaction(). Następujące po niej polecenia SQL są wykonywane w kontekście wspólnej transakcji do momentu zasygnalizowania jej końca.

  Aby zakończyć transakcję należy użyć metody commit() lub rollBack(). Pierwsza z nich powoduje zapisanie zmian wynikających z operacji przeprowadzonych w czasie transakcji. Oznacza to, że efekty tych zmian będą widoczne w wynikach zapytań wywołanych w ramach innych transakcji.

  Metoda rollBack() dokonuje odwrotnej operacji: cofa zmiany dokonane podczas transakcji. W efekcie wszystkie dane zmienione podczas transakcji zostają cofnięte do wartości z momentu przed jej rozpoczęciem. Cofnięcie zmian jednej transakcji nie ma wpływu na zmiany dokonane przez inną transakcję trwającą nawet w tym samym czasie.

  Po skończonej transakcji Zend_Db_Adapter wraca do trybu auto-commit do momentu ponownego wywołania metody beginTransaction() i ręcznego rozpoczęcia nowej transakcji.

  Przykład 25.31. Kontrolowanie transakcjami dla zachowania spójności

  // Ręczne rozpoczęcie transakcji
  $db->beginTransaction();

  try {
      
  // Próba wywołania jednego bądź wielu zapytań:
      
  $db->query(...);
      
  $db->query(...);
      
  $db->query(...);

      
  // Jeśli wszystkie odniosły sukces - zapisanie transakcji, dzięki czemu wszystkie rezultaty
      // zostaną zapisane za jednym razem.
      
  $db->commit();

  } catch (
  Exception $e) {
      
  // Jeśli któreś z zapytań zakończyło się niepowodzeniem i został wyrzucony wyjątek, należy
      // cofnąć całą transakcję odwracając zmiany w niej dokonane (nawet te które zakończyły się
      // sukcesem). Przez to albo wszystkie zmiany zostają zapisane albo żadna.
      
  $db->rollBack();
      echo 
  $e->getMessage();
  }

  25.1.7. Uzyskiwanie listy i opisu tabel

  Metoda listTables() zwraca tablicę łańcuchów znakowych, zawierającą wszystkie tabele w bieżącej bazie danych.

  Metoda describeTable() zwraca tablicę asocjacyjną metadanych tabeli. Jako argument należy podać nazwę tabeli. Drugi argument jest opcjonalny - wskazuje nazwę schematu w którym tabela się znajduje.

  Kluczami zwracanej tablicy asocjacyjnej są nazwy kolumn tabeli. Wartość przy każdej kolumnie to następna tablica asocjacyjna z następującymi kluczami i wartościami:

  Tabela 25.1. Metadane zwracane przez describeTable()

  Klucz Typ Opis
  SCHEMA_NAME (string) Nazwa schematu bazy danych, w którym tabela się znajduje.
  TABLE_NAME (string) Nazwa tabeli zawierającej daną kolumnę.
  COLUMN_NAME (string) Nazwa kolumny.
  COLUMN_POSITION (integer) Liczba porządkowa wskazująca na miejsce kolumny w tabeli.
  DATA_TYPE (string) Nazwa typu danych dozwolonych w kolumnie.
  DEFAULT (string) Domyślna wartość kolumny (jeśli istnieje).
  NULLABLE (boolean) TRUE jeśli columna dopuszcza wartości SQL NULL, FALSE jeśli kolumna zawiera ograniczenie NOT NULL.
  LENGTH (integer) Dopuszczalny rozmiar kolumny, w formie zgłoszonej przez serwer bazy danych.
  SCALE (integer) Skala typów SQL NUMERIC lub DECIMAL.
  PRECISION (integer) Precyzja typów SQL NUMERIC lub DECIMAL.
  UNSIGNED (boolean) TRUE jeśli typ danych liczbowych ma klauzulę UNSIGNED.
  PRIMARY (boolean) TRUE jeśli kolumna jest częścią klucza pierwotnego tabeli.
  PRIMARY_POSITION (integer) Liczba porządkowa (min. 1) oznaczająca pozycję kolumny w kluczu pierwotnym.
  IDENTITY (boolean) TRUE jeśli kolumna korzysta z wartości automatycznie generowanych.

  [Notatka] Pole metadanych IDENTITY w różnych systemach zarządzania bazą danych

  Pole metadanych IDENTITY zostało wybrane jako ogólny termin określający relację do klucza tabeli. Może być znany pod następującymi nazwami:

  • IDENTITY - DB2, MSSQL

  • AUTO_INCREMENT - MySQL

  • SERIAL - PostgreSQL

  • SEQUENCE - Oracle

  Jeśli w bazie danych nie istnieje tabela i schemat o podanych nazwach to describeTable() zwraca pustą tablicę.

  25.1.8. Zamykanie połączenia

  Najczęściej nie ma potrzeby zamykać połączenia z bazą danych. PHP automatycznie czyści wszystkie zasoby pod koniec działania. Rozszerzenia bazy danych są zaprojektowane w taki sposób aby połączenie zostało zamknięte w momencie usunięcia referencji do obiektu zasobu.

  Jednak w przypadku skryptu PHP, którego czas wykonania jest znaczący, który inicjuje wiele połączeń z bazą danych, może zajść potrzeba ręcznego zamknięcia połączenia aby ograniczyć wykorzystanie zasobów serwera bazy danych. Aby wymusić zamknięcie połączenia z bazą danych należy użyć metody adaptera closeConnection().

  Od wersji 1.7.2 istnieje możliwość sprawdzenia czy w obecnej chwili połączenie z serwerem bazy danych występuje za pomocą metody isConnected(). Jej rezultat oznacza czy zasób połączenia został ustanowiony i nie został zamknięty. Ta metoda nie jest zdolna sprawdzić zamknięcia połączenia od strony serwera bazy danych. Dzięki użyciu jej w wewnętrznych metodach zamykających połączenie można dokonywać wielokrotnego zamknięcia połączenia bez ryzyka wystąpienia błędów. Przed wersją 1.7.2 było to możliwe jedynie w przypadku adapterów PDO.

  Przykład 25.32. Zamknięcie połączenia z bazą danych

  $db->closeConnection();

  [Notatka] Czy Zend_Db wspiera połączenia trwałe (Persistent Connections)?

  Tak, trwałe połączenia są wspierane poprzez flagę persistent ustawioną na wartość TRUE w konfiguracji adaptera Zend_Db (a nie sterownika bazy danych).

  Przykład 25.33. Użycie flagi stałego połączenia z adapterem Oracle

  $db Zend_Db::factory('Oracle', array(
      
  'host'       => '127.0.0.1',
      
  'username'   => 'webuser',
      
  'password'   => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'     => 'test',
      
  'persistent' => true
  ));

  Należy zwrócić uwagę, że używanie połączeń stałych może zwiększyć ilość nieużywanych połączeń na serwerze bazy danych. Przez to, korzyści w wydajności (wynikające z wykluczenia potrzeby nawiązywania połączenia przy każdym żądaniu) mogą zostać skutecznie przeważone przez problemy spowodowane przez tą technikę.

  Połączenia z bazą danych mają stany. Oznacza to, że pewne obiekty na serwerze bazy danych istnieją w kontekście sesji. Chodzi o blokady, zmienne użytkownika, tabele tymczasowe, informacje o ostatnio wykonanym zapytaniu - takie jak ilość pobranych wierszy, ostatnia wygenerowana wartość identyfikatora. W przypadku użycia połączeń stałych istnieje ryzyko, że aplikacja uzyska dostęp do niepoprawnych bądź zastrzeżonych danych, które zostały utworzone podczas poprzedniego żądania.

  W obecnym stanie jedynie adaptery Oracle, DB2 oraz PDO (zgodnie z dokumentacją PHP) wspierają połączenia stałe w Zend_Db.

  25.1.9. Wykonywanie innych poleceń na bazie danych

  Podczas tworzenia kodu może zajść potrzeba uzyskania dostępu bezpośrednio do obiektu połączenia tak jak udostępnia to używane rozszerzenie bazy danych PHP. Niektóre rozszerzenia mogą oferować funkcje nieodzwierciedlone w metodach klasy Zend_Db_Adapter_Abstract.

  Wszystkie polecenia SQL w Zend_Db są wywoływane poprzez instrukcje preparowane (prepared statement). Jednak niektóre funkcje bazy danych są z nimi niekompatybilne. Polecenia DDL takie jak CREATE czy ALTER nie mogą być wywoływane w ten sposób w MySQL. Dodatkowo polecenia SQL nie korzystają z cache'u zapytań MySQL (MySQL Query Cache) dla wersji wcześniejszej niż MySQL 5.1.17.

  Większość rozszerzeń baz danych PHP umożliwia wywoływanie poleceń SQL bez preparowania. W przypadku PDO jest to możliwe poprzez metodę exec(). Aby uzyskać dostęp do obiektu połączenia odpowiedniego rozszerzenia PHP należy wywołać metodę getConnection().

  Przykład 25.34. Wywołanie polecenia niepreparowanego dla adaptera PDO

  $result $db->getConnection()->exec('DROP TABLE bugs');

  W podobny sposób można korzystać z innych metod szczególnych dla konkretnego rozszerzenia PHP. Należy jednak mieć w pamięci, iż w ten sposób ogranicza się tworzoną aplikację do współpracy z interfejsem oferowanym jedynie przez konkretne rozszerzenie konkretnej bazy danych.

  W przyszłych wersjach Zend_Db planowane jest umieszczanie dodatkowych metod służących do obejmowania funkcjonalności wspólnych dla wielu rozszerzeń baz danych PHP ale wsteczna kompatybilność zostanie zachowana.

  25.1.10. Pobranie wersji serwera

  Począwszy od wersji 1.7.2 można pobrać wersję serwera bazy danych w formie podobnej do numeru wersji PHP tak aby można było skorzystać z funkcji version_compare(). Jeśli taka informacja nie jest dostępna to zostanie zwrócona wartość NULL.

  Przykład 25.35. Weryfikacja wersji serwera przed wywołaniem zapytania

  $version $db->getServerVersion();
  if (!
  is_null($version)) {
      if (
  version_compare($version'5.0.0''>=')) {
          
  // wykonanie zapytania
      
  } else {
          
  // wykonanie innego zapytania
      
  }
  } else {
      
  // wersja serwera niedostępna
  }

  25.1.11. Informacje o konkretnych adapterach

  Ten akapit wymienia różnice pomiędzy klasami adapterów, z istnienia których należy sobie zdawać sprawę.

  25.1.11.1. IBM DB2

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Db2'.

  • Ten adapter używa rozszerzenia PHP ibm_db2.

  • IBM DB2 wspiera sekwencje oraz klucze automatycznie zwiększające. Przez to argumenty dla lastInsertId() są opcjonalne. Jeśli nie poda się argumentów adapter zwróci ostatnią wartość wygenerowaną dla klucza automatycznego. Jeśli argumenty zostaną podane to adapter zwróci ostatnią wartość wygenerowaną przez sekwencję o nazwie zgodnej z konwencją 'tabela_kolumna_seq'.

  25.1.11.2. MySQLi

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Mysqli'.

  • Ten adapter używa rozszerzenia PHP mysqli.

  • MySQL nie wspiera sekwencji więc lastInsertId() ignoruje argumenty i zwraca ostatnią wartość wygenerowaną dla klucza automatycznego. Metoda lastSequenceId() zwraca NULL.

  25.1.11.3. Oracle

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Oracle'.

  • Ten adapter używa rozszerzenia PHP oci8.

  • Oracle nie wspiera kluczy automatycznych więc należy podać nazwę sekwencji w metodzie lastInsertId() lub lastSequenceId().

  • Rozszerzenie Oracle nie wspiera parametrów pozycyjnych. Należy używać nazwanych parametrów.

  • Obecnie, opcja Zend_Db::CASE_FOLDING nie jest zaimplementowana w tym adapterze. Aby użyć tej opcji z Oracle zalecane jest korzystanie z adaptera PDO OCI.

  • Domyślnie pola LOB są zwracane jako obiekty OCI-Lob. Można ustawić pobieranie ich w formie łańcuchów znakowych dla wszystkich żądań poprzez opcję sterownika 'lob_as_string'. Aby jednorazowo pobrać obiekt Lob jako string należy użyć metody setLobAsString(boolean) na adapterze lub na obiekcie zapytania.

  25.1.11.4. Microsoft SQL Server

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Sqlsrv'.

  • Ten adapter używa rozszerzenia PHP sqlsrv.

  • Microsoft SQL Server nie wspiera sekwencji więc lastInsertId() ignoruje argument określający klucz pierwotny i zwraca ostatnią wartość wygenerowaną przez automatyczny klucz (jeśli jest podana nazwa tabeli) lub identyfikator zwrócony przez ostatnie polecenie INSERT. Metoda lastSequenceId() zwraca NULL.

  • Zend_Db_Adapter_Sqlsrv ustawia opcję QUOTED_IDENTIFIER ON bezpośrednio po połączeniu się z bazą danych SQL Server. To powoduje, że sterownik zaczyna używać standardowego znaku cudzysłowu (") jako ograniczenia identyfikatorów zamiast - charakterystycznych dla produktu Microsoftu - nawiasów kwadratowych.

  • Jednym z kluczy podawanych do tablicy opcji może być driver_options dzięki czemu można skorzystać z wartości podanych w dokumentacji SQL Server http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296161(SQL.90).aspx.

  • Dzięki metodzie setTransactionIsolationLevel() można ustawić poziom izolacji transakcji dla bieżącego połączenia. Rozpoznawane wartości to SQLSRV_TXN_READ_UNCOMMITTED, SQLSRV_TXN_READ_COMMITTED, SQLSRV_TXN_REPEATABLE_READ, SQLSRV_TXN_SNAPSHOT or SQLSRV_TXN_SERIALIZABLE.

  • Począwszy od Zend Framework 1.9 minimalną wspieraną wersją rozszerzenia PHP Microsoft SQL Server jest 1.0.1924.0. a dla MSSQL Server Native Client - wersja 9.00.3042.00.

  25.1.11.5. PDO dla IBM DB2 oraz Informix Dynamic Server (IDS)

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Pdo_Ibm'.

  • Ten adapter używa rozszerzeń PHP pdo and pdo_ibm.

  • Należy używać wersji 1.2.2 lub wyższej rozszerzenia PDO_IBM. Zaleca się uaktualnienie wcześniejszych wersji poprzez PECL.

  25.1.11.6. PDO Microsoft SQL Server

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Pdo_Mssql'.

  • Ten adapter używa rozszerzeń PHP pdo and pdo_dblib.

  • Microsoft SQL Server nie wspiera sekwencji więc lastInsertId() ignoruje argument określający klucz pierwotny i zwraca ostatnią wartość wygenerowaną przez automatyczny klucz (jeśli jest podana nazwa tabeli) lub identyfikator zwrócony przez ostatnie polecenie INSERT. Metoda lastSequenceId() zwraca NULL.

  • W przypadku pracy z łańcuchami znaków unicode zakodowanych w sposób inny niż UCS-2 (czyli również w formie UTF-8), może zajść potrzeba dokonania konwersji w kodzie aplikacji lub przechowywania danych w kolumnach binarnych. Aby uzyskać więcej informacji można skorzystać z Microsoft's Knowledge Base.

  • Zend_Db_Adapter_Pdo_Mssql ustawia opcję QUOTED_IDENTIFIER ON bezpośrednio po połączeniu się z bazą danych SQL Server. To powoduje, że sterownik zaczyna używać standardowego znaku cudzysłowu (") jako ograniczenia identyfikatorów zamiast - charakterystycznych dla produktu Microsoftu - nawiasów kwadratowych.

  • Adapter rozpoznaje klucz pdoType w tablicy opcji. Jego wartość może wynosić "mssql" (domyślnie), "dblib", "freetds", lub "sybase". To wpływa na prefiks DSN używany przez adapter do utworzenia łańcucha połączenia. Wartości "freetds" oraz "sybase" powodują utworzenie prefiksu "sybase:" używanego przez biblioteki FreeTDS. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi prefiksów DSN używanymi przez ten sterownik pod adresem http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-dblib.connection.php

  25.1.11.7. PDO MySQL

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Pdo_Mysql'.

  • Ten adapter używa rozszerzeń PHP pdo and pdo_mysql.

  • MySQL nie wspiera sekwencji więc lastInsertId() ignoruje argumenty i zwraca ostatnią wartość wygenerowaną dla klucza automatycznego. Metoda lastSequenceId() zwraca NULL.

  25.1.11.8. PDO Oracle

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Pdo_Oci'.

  • Ten adapter używa rozszerzeń PHP pdo and pdo_oci.

  • Oracle nie wspiera kluczy automatycznych więc należy podać nazwę sekwencji w metodzie lastInsertId() lub lastSequenceId().

  25.1.11.9. PDO PostgreSQL

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Pdo_Pgsql'.

  • Ten adapter używa rozszerzeń PHP pdo and pdo_pgsql.

  • PostgreSQL wspiera sekwencje oraz klucze automatyczne. Przez to podawanie argumentów w lastInsertId() jest opcjonalne. Jeśli nie poda się argumentów adapter zwróci ostatnią wartość wygenerowaną dla klucza automatycznego. Jeśli argumenty zostaną podane to adapter zwróci ostatnią wartość wygenerowaną przez sekwencję o nazwie zgodnej z konwencją 'tabela_kolumna_seq'.

  25.1.11.10. PDO SQLite

  • Aby uzyskać ten adapter poprzez metodę factory() należy użyć nazwy 'Pdo_Sqlite'.

  • Ten adapter używa rozszerzeń PHP pdo and pdo_sqlite.

  • SQLite nie wspiera sekwencji więc lastInsertId() ignoruje argumenty i zwraca ostatnią wartość wygenerowaną dla klucza automatycznego. Metoda lastSequenceId() zwraca NULL.

  • Aby połączyć się z bazą danych SQLite2 należy podać 'sqlite2' => true jako jeden z elementów tablicy parametrów podczas tworzenia instancji adaptera Pdo_Sqlite.

  • Aby połączyć się z bazą danych SQLite rezydującą w pamięci należy podać 'dbname' => ':memory:' jako jeden z elementów tablicy parametrów podczas tworzenia instancji adaptera Pdo_Sqlite.

  • Starsze wersje sterownika PHP SQLite nie wspierają poleceń PRAGMA niezbędnych dla zachowania krótkich nazw kolumn w wynikach zapytania. W przypadku wystąpienia problemów z zapytaniami JOIN polegających na zwracaniu wyników z nazwami kolumn w postaci "tabela.kolumna" zaleca się aktualizację PHP do najnowszej wersji.

  25.1.11.11. Firebird/Interbase

  • Ten adapter używa rozszerzenia PHP php_interbase.

  • Firebird/Interbase nie wspiera kluczy automatycznych więc należy podać nazwę sekwencji w metodzie lastInsertId() lub lastSequenceId().

  • Obecnie, opcja Zend_Db::CASE_FOLDING nie jest zaimplementowana w tym adapterze. Identyfikatory bez znaków ograniczających są zwracane w postaci wielkich liter.

  • Nazwa adaptera to ZendX_Db_Adapter_Firebird.

   Należy pamiętać o użyciu parametru adapterNamespace z wartością ZendX_Db_Adapter.

   Zaleca się aktualizację pliku gds32.dll (lub odpowiednika wersji linux) dostarczanym z PHP do wersji odpowiadającej serwerowi bazy danych. Dla Firebird odpowiednikiem gds32.dll jest fbclient.dll.

   Domyślnie wszystkie identyfikatory (nazwy tabel, kolumn) są zwracane wielkimi literami.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...