Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  19.2. Zasady działania

  Dane konfiguracyjne są przekazywane do konstruktora Zend_Config w postaci asocjacyjnej tablicy, która może być wielowymiarowa, po to, aby obsłużyć dane zorganizowane w różny sposób, od prostych po specyficzne. Konkretny adapter posiada funkcjonalność przystosowującą przechowywane dane konfiguracyjne do wygenerowania tablicy asocjacyjnej dla konstruktora Zend_Config. Skrypt użytkownika może przekazać taką tablicę bezpośrednio do konstruktora Zend_Config, nie używając klasy adaptera, since it may be appropriate to do so in certain situations.

  Each configuration data array value becomes a property of the Zend_Config object. The key is used as the property name. If a value is itself an array, then the resulting object property is created as a new Zend_Config object, loaded with the array data. This occurs recursively, such that a hierarchy of configuration data may be created with any number of levels.

  Klasa Zend_Config implementuje interfejsy Countable oraz Iterator w celu zapewnienia łatwego dostępu do danych konfiguracyjnych. Dzięki temu można użyć funkcji count() oraz składni PHP takiej jak foreach na obiektach Zend_Config.

  Domyślnie dane konfiguracyjne dostępne poprzez Zend_Config są tylko do odczytu, i próba przypisania (np., $config->database->host = 'example.com') spowoduje wyrzucenie wyjątku. Te domyślne zachowanie może być zmienione poprzez konstruktor, aby pozwolić na modyfikację wartości danych konfiguracyjnych. Dodatkowo, jeśli modyfikacje są dozwolone, klasa Zend_Config obsługuje usuwanie wartości danych konfiguracyjnych (np. unset($config->database->host);).

  [Notatka] Notatka

  Jest ważne, aby nie mylić modyfikacji danych konfiguracyjnych w pamięci z zapisywaniem danych konfiguracyjnych do konkretnych środków przechowywania. Narzędzia do tworzenia i modyfikowania danych konfiguracyjnych dla rożnych środków przechowywania są poza zakresem klasy Zend_Config. Są dostępne zewnętrzne rozwiązania open source służące do tworzenia oraz modyfikowania danych konfiguracyjnych dla różnych środków przechowywania.

  Klasy adapterów dziedziczą z klasy Zend_Config więc wykorzystują ich funkconalność.

  Rodzina klas Zend_Config pozwala na zorganizowanie danych konfiguracyjnych w sekcje. Obiekty adapterów Zend_Config mogą załadować jedną określoną sekcję, wiele określonych sekcji lub wszystkie sekcje (gdy żadna nie jest określona).

  Klasy adapterów Zend_Config wspierają model pojedynczego dziedziczenia, w którym jedna sekcja danych konfiguracyjnych może dziedziczyć z innej sekcji. Jest to zapewnione w celu zredukowania lub wyeliminowania potrzeby duplikowania danych konfiguracyjnych z różnych powodów. Sekcja dziedzicząca może nadpisać wartości, które dziedziczy z sekcji rodzica. Tak jak w dziedziczeniu klas PHP, sekcja może dziedziczyć z sekcji rodzica, która może dziedziczyć z innej sekcji rodzica i tak dalej, ale wielokrotne dziedziczenie (np., sekcja C dziedzicząca bezpośrednio z sekcji A oraz B) nie jest obsługiwane.

  Jeśli masz dwa obiekty Zend_Config, możesz je połączyć w jeden pojedynczy obiekt używając metody merge(). Na przykład, mając obiekt $config oraz $localConfig, możesz dołączyć obiekt $localConfig do $config używając metody $config->merge($localConfig);. Dane z obiektu $localConfig nadpiszą dane o tej samej nazwie znajdujące się w obiekcie $config.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...