Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 19. Zend_Config

  19.1. Wprowadzenie

  Klasa Zend_Config została stworzona aby uprościć użycie danych konfiguracyjnych w aplikacjach. Dostarcza ona interfejs bazujący na właściwościach obiektów służący do odczytywania danych konfiguracyjnych wewnątrz kodu aplikacji. Dane konfiguracyjne mogą  pochodzić z różnego rodzaju źródeł, w których dane konfiguracyjne są przechowywane hierarchiczne. Obecnie Zend_Config dostarcza klasy obsługujące dane konfiguracyjne przechowywane w plikach tekstowych: Zend_Config_Ini, oraz Zend_Config_Xml.

  Przykład 19.1. Użycie Zend_Config

  Normalnie jest tak, że użytkownicy użyliby jednej z klas adaptera, takiej jak Zend_Config_Ini czy Zend_Config_Xml, ale dane konfiguracyjne mogą być też dostępne w tablicy PHP. Można w prosty sposób przekazać tablicę do konstruktora Zend_Config w celu uzyskania obiektu zawierającego dane konfiguracyjne:

  // Tablica danych konfiguracyjnych
  $configArray = array(
      
  'webhost'  => 'www.example.com',
      
  'database' => array(
          
  'adapter' => 'pdo_mysql',
          
  'params'  => array(
              
  'host'     => 'db.example.com',
              
  'username' => 'dbuser',
              
  'password' => 'secret',
              
  'dbname'   => 'mydatabase'
          
  )
      )
  );

  // Tworzy obiekt konfiguracji na podstawie danych konfiguracyjnych
  $config = new Zend_Config($configArray);

  // Wyświetlenie wpisu z konfiguracji (wynikiem jest 'www.example.com')
  echo $config->webhost;

  // Użycie danych konfiguracyjnych w celu połączenia się z bazą danych
  $db Zend_Db::factory($config->database->adapter,
                         
  $config->database->params->toArray());

  // Alternartywne użycie: przekazanie obiektu Zend_Config.
  // Metoda kklasy Zend_Db wie jak zinterpretować dane.
  $db Zend_Db::factory($config->database);

  Jak zostało pokazane w powyższym przykładzie, klasa Zend_Config zapewnia składnię zagnieżdżonych właściwości obiektów w celu uzyskania dostępu do danych konfiguracyjnych przekazanych do konstruktora.

  Oprócz zorientowanego obiektowo dostępu do wartości klasa Zend_Config posiada także metodę get() umożliwiającą zwrócenie podanej domyślnej wartości jeśli element nie istnieje. Na przykład:

  $host $config->database->get('host''localhost');

  Przykład 19.2. Użycie Zend_Config z plikiem konfiguracyjnym PHP

  Często wskazane może być użycie do konfiguracji zwykłego pliku PHP. Poniższy kod pokazuje w jak łatwy sposób można to zrobić:

  return array(
      
  'webhost'  => 'www.example.com',
      
  'database' => array(
          
  'adapter' => 'pdo_mysql',
          
  'params'  => array(
              
  'host'     => 'db.example.com',
              
  'username' => 'dbuser',
              
  'password' => 'secret',
              
  'dbname'   => 'mydatabase'
          
  )
      )
  );
  // Załadowanie konfiguracji
  $config = new Zend_Config(require 'config.php');

  // Wyświetlenie danych konfiguracyjnych (powoduje wyświetlenie 'www.example.com')
  echo $config->webhost;

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...