Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  19.5. Zend_Config_Xml

  Zend_Config_Xml pozwala programistom przechowywać dane konfiguracyjne w prostym formacie XML a następnie odczytywać je w aplikacji używając składni zagnieżdżonych właściwości obiektów. Nazwa głównego elementu pliku XML jest nieistotna i może być dowolna. Pierwsze poziomy elementów XML odpowiadają sekcjom danych konfiguracyjnych. Format XML obsługuje hierarchiczne zorganizowanie za pomocą zagnieżdżania elementów XML wewnątrz elementów poziomu sekcji. Zawartość najbardziej zagnieżdżonego elementu XML odpowiada wartości danej konfiguracyjnej. Dziedziczenie sekcji jest obsługiwane za pomocą specjalnego atrybutu XML nazwanego extends, a wartość tego atrybutu odpowiada nazwie sekcji, której dane mają być odziedziczone przez rozszerzającą sekcję.

  [Notatka] Zwracany typ

  Dane konfiguracyjne odczytywane przez Zend_Config_Xml są zawsze zwracane jako łańcuchy znaków. Konwersja danych z łańcuchów znaków do innych typów leży w gestii programistów, którzy mogą dopasować to do własnych potrzeb.

  Przykład 19.4. Użycie Zend_Config_Xml

  Ten przykład pokazuje podstawowe użycie klasy Zend_Config_Xml do ładowania danych konfiguracyjnych z pliku XML. W tym przykładzie znajdują się dane konfiguracyjne zarówno dla systemu produkcyjnego jak i dla systemu rozbudowywanego. Z tego względu, że dane konfiguracyjne systemu rozbudowywanego są bardzo podobne do tych dla systemu produkcyjnego, sekcja systemu rozbudowywanego dziedziczy po sekcji systemu produkcyjnego. W tym przypadku decyzja jest dowolna i mogłoby to być zrobione odwrotnie, z sekcją systemu produkcyjnego dziedziczącą po sekcji systemu rozbudowywanego, chociaż nie może to być przykładem dla bardziej złożonych sytuacji. Załóżmy, że poniższe dane konfiguracyjne znajdują się w pliku /path/to/config.xml:

  <?xml version="1.0"?>
  <configdata>
      <production>
          <webhost>www.example.com</webhost>
          <database>
              <adapter>pdo_mysql</adapter>
              <params>
                  <host>db.example.com</host>
                  <username>dbuser</username>
                  <password>secret</password>
                  <dbname>dbname</dbname>
              </params>
          </database>
      </production>
      <staging extends="production">
          <database>
              <params>
                  <host>dev.example.com</host>
                  <username>devuser</username>
                  <password>devsecret</password>
              </params>
          </database>
      </staging>
  </configdata>

  Następnie załóżmy, że programista aplikacji potrzebuje danych konfiguracyjnych aplikacji rozbudowywanej z pliku XML. Prostą  sprawą jest załadowanie tych danych określając plik XML oraz sekcję dla aplikacji rozbudowywanej:

  $config = new Zend_Config_Xml('/path/to/config.xml''staging');

  echo 
  $config->database->params->host// wyświetla "dev.example.com"
  echo $config->database->params->dbname// wyświetla "dbname"

  Przykład 19.5. Używanie atrybutów znaczników w Zend_Config_Xml

  Komponent Zend_Config_Xml obsługuje także dwa inne sposoby definiowania elementów w pliku konfiguracyjnym. Oba sposoby używają atrybutów. Z tego względu, że atrybuty extends oraz value są zastrzeżone (do rozszerzania sekcji oraz do alternatywnego sposobu użycia atrybutów), nie mogą one być użyte. Pierwszym sposobem użycia atrybutu jest dodanie go w elemencie rodzica. Zostanie on automatycznie przełożony jako element dziecko:

  <?xml version="1.0"?>
  <configdata>
      <production webhost="www.example.com">
          <database adapter="pdo_mysql">
              <params host="db.example.com" username="dbuser" password="secret" dbname="dbname"/>
          </database>
      </production>
      <staging extends="production">
          <database>
              <params host="dev.example.com" username="devuser" password="devsecret"/>
          </database>
      </staging>
  </configdata>

  Kolejny sposób tak naprawdę nie zmniejsza objętości pliku konfiguracyjnego, ale ułatwia zarządzanie nim, ponieważ eliminuje konieczność pisania nazw znaczników podwójnie. Po prostu tworzysz pusty znacznik, który zawiera swoją wartość wewnątrz atrybutu value:

  <?xml version="1.0"?>
  <configdata>
      <production>
          <webhost>www.example.com</webhost>
          <database>
              <adapter value="pdo_mysql"/>
              <params>
                  <host value="db.example.com"/>
                  <username value="dbuser"/>
                  <password value="secret"/>
                  <dbname value="dbname"/>
              </params>
          </database>
      </production>
      <staging extends="production">
          <database>
              <params>
                  <host value="dev.example.com"/>
                  <username value="devuser"/>
                  <password value="devsecret"/>
              </params>
          </database>
      </staging>
  </configdata>

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...