Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  19.3. Zend_Config_Ini

  Zend_Config_Ini pozwala programistom przechowywać dane konfiguracyjne w znanym formacie INI a następnie odczytywać je w aplikacji używając składni zagnieżdżonych właściwości obiektów. Format INI jest wyspecjalizowany aby zapewnić możliwość zachowania hierarchi danych konfiguracyjnych a także możliwość dziedziczenia pomiędzy sekcjami danych konfiguracyjnych. Hierarchia danych konfiguracyjnych jest uzyskiwana poprzez oddzielenie kluczy za pomocą znaku kropki (.). Sekcja może rozszerzać lub dziedziczyć z innej sekcji poprzez dodanie za nazwą sekcji znaku dwukropka (:) oraz nazwy sekcji, z której dane mają być dziedziczone.

  [Notatka] parse_ini_file

  Zend_Config_Ini wykorzystuje funkcję PHP parse_ini_file(). Proszę przejrzyj dokumentację tej funkcji aby znać jej specyficzne zachowania, które dziedziczy Zend_Config_Ini, takie jak to w jaki sposób są obsługiwane specjalne wartości takie jak true, false, yes, no, oraz null.

  [Notatka] Separator kluczy

  Domyślnie separatorem kluczy jest znak kropki (.). Może on być jednak zmieniony przez zmianę klucza 'nestSeparator' z tablicy $options podczas tworzenia obiektu Zend_Config_Ini. Na przykład:

  $options['nestSeparator'] = ':';
  $config = new Zend_Config_Ini('/path/to/config.ini',
                                
  'staging',
                                
  $options);

  Przykład 19.3. Użycie Zend_Config_Ini

  Ten przykład pokazuje podstawowe użycie klasy Zend_Config_Ini do ładowania danych konfiguracyjnych z pliku INI. W tym przykładzie znajdują się dane konfiguracyjne zarówno dla systemu produkcyjnego jak i dla systemu rozbudowywanego. Z tego względu, że dane konfiguracyjne systemu rozbudowywanego są bardzo podobne do tych dla systemu produkcyjnego, sekcja systemu rozbudowywanego dziedziczy po sekcji systemu produkcyjnego. W tym przypadku decyzja jest dowolna i mogłoby to być zrobione odwrotnie, z sekcją systemu produkcyjnego dziedziczącą po sekcji systemu rozbudowywanego, chociaż nie może to być przykładem dla bardziej złożonych sytuacji. Załóżmy, że poniższe dane konfiguracyjne znajdują się w pliku /path/to/config.ini:

  Podstawowe dane konfiguracyjne
  [production]
  webhost                  www.example.com
  database
  .adapter         pdo_mysql
  database
  .params.host     db.example.com
  database
  .params.username dbuser
  database
  .params.password secret
  database
  .params.dbname   dbname

  Konfiguracja aplikacji rozbudowywanej dziedziczy z podstawowej
  konfiguracjia niektóre wartości są nadpisywane
  [staging production]
  database.params.host     dev.example.com
  database
  .params.username devuser
  database
  .params.password devsecret

  Następnie załóżmy, że programista aplikacji potrzebuje danych konfiguracyjnych aplikacji rozbudowywanej z pliku INI. Prostą  sprawą jest załadowanie tych danych określając plik INI oraz sekcję dla aplikacji rozbudowywanej:

  $config = new Zend_Config_Ini('/path/to/config.ini''staging');

  echo 
  $config->database->params->host// wyświetla "dev.example.com"
  echo $config->database->params->dbname// wyświetla "dbname"

  [Notatka] Notatka

  Tabela 19.1. Parametry konstruktora Zend_Config_Ini

  Parametr Opis
  $filename Nazwa pliku INI do załadowania.
  $section Nazwa sekcji wewnątrz pliku ini, która ma być załadowana. Ustawienie wartości tego parametru na null spowoduje załadowanie wszystkich sekcji. Alternatywnie, możesz przekazać tablicę nazw sekcji aby załadować wiele sekcji.
  $options = false Tablica opcji. Obsługiwane są poniższe klucze:
  • allowModifications: Ustaw na true aby umożliwić późniejszą modyfikację załadowanego pliku. Domyśłnie false

  • nestSeparator: Ustaw znak jaki ma być użyty do oddzielania przestrzeni nazw. Domyślnie "."


  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...