Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  15.2. Teoria buforowania

  Są trzy kluczowe składniki w Zend_Cache. Pierwszym jest unikalny identyfikator (łańcuch znakow) który jest używany do identyfikowania rekordów bufora. Drugim jest dyrektywa 'lifetime' jaką pokazano w przykładach; definiuje ona jak długo buforowany zasób jest uznawany za 'świeży'. Trzecim kluczowym składnikiem jest warunkowe wykonanie więc część twojego kodu może być ominięta, co powoduje wzrost wydajności. Główna funkcja frontendu (np. Zend_Cache_Core::get()) jest zawsze zaprojektowana tak, aby zwracała wartość false gdy bufor jest nieaktualny, jeśli jest to sensowne dla danego frontendu. To pozwala użytkownikom na ominięcie bloków kodu, które chcą buforować, zawierając je w wyrażenie if(){ ... } gdzie warunkiem jest metoda Zend_Cache. Na końcu takich bloków musisz zapisać to co wygenerowałeś (np. za pomocą metody Zend_Cache_Core::save()).

  [Notatka] Notatka

  Warunkowe uruchamianie twojego kodu nie jest konieczne w niektórych frontendach (na przykład Function), gdzie cała logika jest zaimplementowana we frontendzie.

  [Notatka] Notatka

  'bufor istnieje' jest wyrażeniem określającym sytuację, w której rekord bufora został znaleziony, jest poprawny i jest 'świeży' 'fresh' (innymi słowy jeszcze nie wygasł). 'Bufor nie istnieje' jest wszystkim innym. Kiedy zdarzy się, że bufor nie istnieje musisz wygenerować swoje dane (tak jak robisz to normalnie) i zapisać je w buforze. Z drugiej strony, gdy bufor istnieje, backend automatycznie pobierze rekord z bufora.

  15.2.1. Metoda fabryki Zend_Cache

  Dobrym sposobem utworzenia użytecznej instancji frontendu Zend_Cache jest ten pokazany w poniższym przykładzie:

  // Wybieramy backend (na przykład 'File' lub 'Sqlite'...)
  $backendName '[...]';

  // Wybieramy frontend (na przykład 'Core', 'Output', 'Page'...)
  $frontendName '[...]';

  // Ustawiamy tablicę opcji dla wybranego frontendu
  $frontendOptions = array([...]);

  // Ustawiamy tablicę opcji dla wybranego backendu
  $backendOptions = array([...]);

  // Tworzymy instancję klasy Zend_Cache
  // (oczywiście dwa ostatnie argumenty są opcjonalne)
  $cache Zend_Cache::factory($frontendName
                               
  $backendName
                               
  $frontendOptions
                               
  $backendOptions);

  W poniższych przykładach założymy że zmienna $cache zawiera poprawną instancję frontendu i to, że rozumiesz jak przekazać parametry do wybranego backendu.

  [Notatka] Notatka

  Zawsze używaj metody Zend_Cache::factory() aby pobrać instancje frontendu. Tworzenie instancji frontendu czy backendu nie będzie przynosiło oczekiwanych rezultatów.

  15.2.2. Nadawanie etykiet rekordom

  Etykiety są sposobem kategoryzowania rekordów bufora. Kiedy zapisujesz bufor za pomocą metody save(), możesz ustawić tablicę etykiet, które mają być przypisane danemu rekordowi. Wtedy będziesz miał możliwość usuwania wszystkich rekordów bufora oznaczonych daną etykietą (lub etykietami):

  $cache->save($huge_data'myUniqueID', array('tagA''tagB''tagC'));
  [Notatka] Notatka

  Zauważ, że metoda save() akceptuje opcjonalny czwarty argument: $specificLifetime (jeśli jego wartość jest inna od false, ustawiany jest określony czas ważności dla konkretnego rekordu bufora.

  15.2.3. Czyszczenie bufora

  Aby usunąć/unieważnić rekord bufora o określonym id, możesz użyć metody remove():

  $cache->remove('idToRemove');

  Aby usunąć/unieważnić wiele rekordów bufora za jednym razem, możesz użyć metody clean(). Na przykład aby usunąć wszystkie rekordy bufora:

  // czyszczenie wszystkich rekordów
  $cache->clean(Zend_Cache::CLEANING_MODE_ALL);

  // czyszczenie jedynie nieaktualnych rekordów
  $cache->clean(Zend_Cache::CLEANING_MODE_OLD);

  Jeśli chcesz usunąć rekordy bufora oznaczone etykietami 'tagA' oraz 'tagC':

  $cache->clean(
      
  Zend_Cache::CLEANING_MODE_MATCHING_TAG
      array(
  'tagA''tagC')
  );

  Jeśli chcesz usunąć rekordy bufora nieoznaczone etykietami 'tagA' oraz 'tagC':

  $cache->clean(
      
  Zend_Cache::CLEANING_MODE_NOT_MATCHING_TAG,
      array(
  'tagA''tagC')
  );

  Jeśli chcesz usunąć rekordy bufora oznaczone etykietami 'tagA' lub 'tagC':

  $cache->clean(
      
  Zend_Cache::CLEANING_MODE_MATCHING_ANY_TAG,
      array(
  'tagA''tagC')
  );

  Dostępne tryby czyszczenia bufora to: CLEANING_MODE_ALL, CLEANING_MODE_OLD, CLEANING_MODE_MATCHING_TAG, CLEANING_MODE_NOT_MATCHING_TAG oraz CLEANING_MODE_MATCHING_ANY_TAG. Trzy ostatnie, jak nazwa wskazuje, mogą w operacji czyszczenia być użyte wraz z tablicą etykiet.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...