Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 15. Zend_Cache

  15.1. Wprowadzenie

  Zend_Cache zapewnia ogólny sposób buforowania danych.

  Buforowanie w Zend Framework jest przeprowadzane przez frontendy, a rekordy bufora są przechowywane za pomocą backendów (File, Sqlite, Memcache...) przy użyciu uniwersalnego systemu identyfikatorów ID oraz etykiet. Używając ich, łatwe jest kasowanie specyficznych typów rekordów (na przykład: "usuń wszystkie rekordy bufora oznaczone podaną etykietą").

  Jądro modułu (Zend_Cache_Core) jest proste, uniwersalne i konfigurowalne. Obecnie, dla twoich specyficznych potrzeb dostępne są frontendy rozszerzające Zend_Cache_Core na przykład: Output, File, Function oraz Class.

  Przykład 15.1. Pobieranie frontendu za pomocą Zend_Cache::factory()

  Zend_Cache::factory() tworzy instancję odpowiedniego obiektu łączy je razem. W tym pierwszym przykładzie użyjemy frontendu Core wraz z backendem File.

  $frontendOptions = array(
     
  'lifetime' => 7200// okres ważności bufora 2 godziny
     
  'automatic_serialization' => true
  );

  $backendOptions = array(
      
  'cache_dir' => './tmp/' // Katalog w którym mają być składowane pliku bufora
  );

  // pobieranie obiektu Zend_Cache_Core
  $cache Zend_Cache::factory('Core',
                               
  'File',
                               
  $frontendOptions,
                               
  $backendOptions);

  [Notatka] Frontendy i backendy składające się z wielu słów

  Niektóre frontendy i backendy są nazwane przy użyciu wielu słów, na przykład 'ZendPlatform'. Gdy określamy ich nazwę w metodzie fabryki, oddzielamy wyrazy używając separatora wyrazów takiego jak spacja (' '), myślnik ('-') lub kropka ('.').

  Przykład 15.2. Buforowanie wyniku zapytania do bazy danych

  Teraz gdy mamy frontend, możemy buforować dowolny typ danych (włączyliśmy serializację). Na przykład, możemy buforować wynik bardzo obciążającego zapytania do bazy danych. Kiedy jest buforowane, nie ma nawet potrzeby aby łączyć się z bazą; rekordy są pobierane z bufora, a następnie odserializowane.

  // obiekt $cache zainicjalizowany jak w poprzednim przykładzie

  // sprawdzamy czy bufor istnieje:
  if(!$result $cache->load('myresult')) {

      
  // bufor nie istnieje; łączymy się z bazą

      
  $db Zend_Db::factory( [...] );

      
  $result $db->fetchAll('SELECT * FROM huge_table');

      
  $cache->save($result'myresult');

  } else {

      
  // bufor istnieje! dajmy o tym znać
      
  echo "To pochodzi z bufora!\n\n";

  }

  print_r($result);

  Przykład 15.3. Buforowanie danych wyjściowych przy użyciu frontendu Zend_Cache

  Sekcje w których chcemy buforować dane wyjściowe oznaczamy dodając pewną warunkową logikę, ograniczającą sekcję za pomocą metod start() oraz end() (to odpowiada pierwszemu przykładowi i jest główną strategią buforowania).

  Wewnątrz wyświetlaj dane jak zawsze - wszystkie dane wyjściowe będą buforowane aż do napotkania metody end(). Podczas następnego wywołania, cała sekcja będzie ominięta, a użyte zostaną dane z bufora. (tak długo jak rekord bufora jest prawidłowy).

  $frontendOptions = array(
     
  'lifetime' => 30,                   // okres ważności bufora 30 sekund
     
  'automatic_serialization' => false  // to i tak jest domyślna wartość
  );

  $backendOptions = array('cache_dir' => './tmp/');

  $cache Zend_Cache::factory('Output',
                               
  'File',
                               
  $frontendOptions,
                               
  $backendOptions);

  // przekazujemy unikalny identyfikator do metody start()
  if(!$cache->start('mypage')) {
      
  // wyświetlamy jak zawsze:

      
  echo 'Witajcie! ';
      echo 
  'To jest buforowane ('.time().') ';

      
  $cache->end(); // dane wyjściowe są zapisywane i wysyłane do przeglądarki
  }

  echo 
  'To nie jest nigdy buforowane ('.time().').';

  Zauważ, że wyświetlamy rezultat funkcji time() dwa razy; jest to coś dynamicznego, aby zademenstrować przeznaczenie. Spróbuj uruchomić to i odświeżyć kilka razy; zauważysz, że pierwsza liczba się nie zmienia, a druga za każdym razem jest inna. Tak jest ponieważ pierwsza liczba była wyświetlona w sekcji buforowanej więc została zapisana. Po upływie pół minuty (ustawiliśmy okres ważności bufora na 30 sekund) powinny ponownie się zgadzać ponieważ bufor wygasł -- i został zapisany ponownie. Powinieneś to sprawdzić w swojej przeglądarce lub w konsoli.


  [Notatka] Notatka

  Kiedy używasz Zend_Cache, zwracaj uwagę na ważny identyfikator bufora (przekazany do metod save() oraz start()). Musi być unikalny dla każdego zasobu, który buforujesz, inaczej nie powiązane buforowane rekordy mogą się nawzajem ścierać, lub gorzej, jeden może wyświetlić się w miejscu drugiego.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...