Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  15.4. Backendy Zend_Cache

  15.4.1. Zend_Cache_Backend_File

  Ten backend przechowuje rekordy bufora w plikach (w wybranym katalogu).

  Dostępne opcje to:

  Tabela 15.6. Opcje backendu File

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  cache_dir String '/tmp/' Katalog w którym mają być przechowywane pliki bufora.
  file_locking Boolean TRUE Włącza / wyłącza file_locking: Może zapobiec uszkodzeniu bufora, ale nie ma to znaczenia w serwerach wielowątkowych lub systemach NFS.
  read_control Boolean TRUE Włącza / wyłącza kontrolę odczytu: jeśli włączona, klucz kontrolny jest załączany w pliku bufora i ten klucz jest porównywany z tym obliczonym podczas odczytywania bufora.
  read_control_type String 'crc32' Typ kontroli odczytu (tylko jeśli kontrola odczytu jest włączona). Dostępne wartości to: 'md5' (najlepszy, ale najwolniejszy), 'crc32' (odrobinę mniej bezpieczny, ale szybszy, lepszy wybór), 'adler32' (nowy wybór, szybszy niż crc32), 'strlen' tylko dla testu długości (najszybszy).
  hashed_directory_level Integer 0 Poziom haszowanej struktury katalogów: 0 oznacza "brak haszowanej struktury", 1 oznacza "jeden poziom katalogów", 2 oznacza "dwa poziomy"... Ta opcja może przyspieszyć buforowanie tylko wtedy gdy masz tysiące plików bufora. Tylko specyficzne testy pomogą Ci wybrać perfekcyjną wartość. Możliwe, że 1 lub 2 jest dobre na początek.
  hashed_directory_umask Integer 0700 Maska Umask dla haszowanej struktury katalogów.
  file_name_prefix String 'zend_cache' przedrostek dla plików bufora ; bądź naprawdę ostrożny z tą opcją, ponieważ zbyt prosta wartość w katalogu systemowego bufora (jak np. /tmp) może spowodować niechciane działania podczas czyszczenia bufora.
  cache_file_umask Integer 0700 maska umask dla plików bufora
  metatadatas_array_max_size Integer 100 wewnętrzny maksymalny rozmiar tablicy danych meta (nie zmieniaj tej wartości jeśli nie jesteś do końca pewien co robisz)

  15.4.2. Zend_Cache_Backend_Sqlite

  Ten backend przechowuje rekordy bufora w bazie SQLite.

  Dostępne opcje to:

  Tabela 15.7. Opcje backendu Sqlite

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  cache_db_complete_path (wymagana) String NULL Kompletna ścieżka (wraz z nazwą pliku) bazy danych SQLite
  automatic_vacuum_factor int 10 Włącza / ustawia proces automatycznego czyszczenia Proces automatycznego czyszczenia defragmentuje plik bazy (i zmniejsza jego rozmiar) gdy wywoływane są metody clean() lub delete(): 0 oznacza brak automatycznego czyszczenia ; 1 oznacza systematyczne czyszczenie (gdy wywoływane są metody delete() lub clean()) ; x (integer) > 1 => automatyczne czyszczenie losow 1 raz na x wywołań clean() lub delete().

  15.4.3. Zend_Cache_Backend_Memcached

  Ten backend przechowuje rekordy bufora w serwerze memcached. memcached jest systemem buforowania w pamięci rozdzielonej o wysokiej wydajności. Aby użyć tego backendu, potrzebujesz działającego serwera memcached oraz rozszerzenia PECL memcache.

  Bądź odstrożny: w tym backendzie nie są obecnie obsługiwane etykiety, tak samo jak argument "doNotTestCacheValidity=true".

  Dostępne opcje to:

  Tabela 15.8. Opcje backendu Memcached

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  servers Array array(array('host' => 'localhost', 'port' => 11211, 'persistent' => true, 'weight' => 1, 'timeout' => 5, 'retry_interval' => 15, 'status' => true, 'failure_callback' => '' )) Tablica serwerów memcached ; każdy serwer memcached jest opisany przez asocjacyjną tablicę : 'host' => (string) : nazwa serwera memcached, 'port' => (int) : port serwera memcached, 'persistent' => (bool) : używać czy nie używać stałych połączeń do tego serwera memcached, 'weight' => (int) : waga serwera memcached, 'timeout' => (int) : timeout serwera memcached, 'retry_interval' => (int) : przerwa między ponowieniami, 'status' => (bool) : status serwera memcached, 'failure_callback' => (callback) : opcja failure_callback serwera memcached
  compression Boolean FALSE wartość true jeśli chcesz użyć kompresji w locie
  compatibility Boolean FALSE wartość true jeśli użyć trybu zgodności ze starymi serwerami/rozszerzeniami memcache

  15.4.4. Zend_Cache_Backend_Apc

  Ten backend przechowuje rekordy bufora we współdzielonej pamięci za pomocą rozszerzenia APC (Alternatywny bufor PHP), które oczywiście jest wymagane jeśli chcemy użyć tego backendu.

  Bądź odstrożny: w tym backendzie nie są obecnie obsługiwane etykiety, tak samo jak argument "doNotTestCacheValidity=true".

  Ten backend nie ma żadnych opcji.

  15.4.5. Zend_Cache_Backend_Xcache

  Ten backend przechowuje rekordy buforu we współdzielonej pamięci za pomocą rozszerzenia XCache (które oczywiście jest potrzebne aby móc używać tego backendu).

  Bądź ostrożny : ten backend obecnie nie obsługuje etykiet, podobnie jak opcji "doNotTestCacheValidity=true".

  Dostępne opcje to:

  Tabela 15.9. Opcje backendu Xcache

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  user string NULL xcache.admin.user, konieczna dla metody clean()
  password string NULL xcache.admin.pass (w czystej postaci, nie MD5), koieczna dla metody clean()

  15.4.6. Zend_Cache_Backend_ZendPlatform

  Ten backend używa API produktu Zend Platform do buforowania zawartości. Oczywiście aby użyć tego backendu, musisz mieć zainstalowaną aplikację Zend Platform.

  Ten backend obsługuje etykiety, ale nie obsługuje trybu CLEANING_MODE_NOT_MATCHING_TAG czyszczenia bufora.

  Gdy określasz nazwę tego backendu podczas użycia metody Zend_Cache::factory(), wstaw pomiędzy słowami 'Zend' oraz 'Platform' jeden z dozwolonych separatorów wyrazów -- '-', '.', ' ', lub '_':

  $cache Zend_Cache::factory('Core''Zend Platform');

  Ten backend nie ma żadnych opcji.

  15.4.7. Zend_Cache_Backend_TwoLevels

  Ten backend jest backendem hybrydowym. PRzechowuje on rekordu buforu w dwóch innych backendach : w szybkim (ale ograniczonym) jak Apc, Memcache... i w wolnym takim jak File, Sqlite...

  Ten backend będzie wykorzystywał parametr oznaczający priorytet (podany na poziomie frontendu podczas zapisywania rekordu) oraz parametr oznaczający ilość miejsca do użycia przez szybki backend w celu zoptymalizowania użycia tych dwóch backendów.

  Dostępne opcje to :

  Tabela 15.10. Opcje backendu TwoLevels

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  slow_backend String File nazwa backendu "wolnego"
  fast_backend String Apc nazwa backendu "szybkiego"
  slow_backend_options Array array() opcje backendu "wolnego"
  fast_backend_options Array array() opcje backendu "szybkiego"
  slow_backend_custom_naming Boolean FALSE jeśli ma wartość true, argument slow_backend jest używany jako kompletna nazwa klasy ; jeśli ma wartość false, argument jest traktowany jako klasa z przedrostkiem "Zend_Cache_Backend_[...]"
  fast_backend_custom_naming Boolean FALSE jeśli ma wartość true, argument fast_backend argument jest używany jako kompletna nazwa klasy; jeśli ma wartość false, argument jest traktowany jako klasa z przedrostkiem "Zend_Cache_Backend_[...]"
  slow_backend_autoload Boolean FALSE jeśli ma wartość true, dla wolnego backendu nie będzie wywoływana funkcja require_once (użyteczne tylko dla własnych backendów)
  fast_backend_autoload Boolean FALSE jeśli ma wartość true, dla szybkiego backendu nie będzie wywoływana funkcja require_once (użyteczne tylko dla własnych backendów)
  auto_refresh_fast_cache Boolean TRUE jeśli ma wartość true, bufor z szybkiego backendu zostanie automatycznie odświeżony gdy rekord bufora istnieje
  stats_update_factor Integer 10 włącza / ustawia procent wypełnienia szybkiego backendu (podczas zapisywania rekordu w buforze, obliczenie procentu wypełnienia raz na x wywołan zapisywania bufora)

  15.4.8. Zend_Cache_Backend_ZendServer_Disk oraz Zend_Cache_Backend_ZendServer_ShMem

  Te backendy przechowują rekordu bufora używając metod buforowania serwera Zend Server.

  Bądź ostrożny: te backendy nie obsługują opcji "etykiet" oraz argumentu "doNotTestCacheValidity=true".

  Te backendy działają tylko w środowisku Zend Server dla stron działających w oparciu o HTTP(S) i nie działają dla skryptów konsoli.

  Te backendy nie posiadaja opcji.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...