Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  13.3. Uwierzytelnianie Digest

  13.3.1. Wprowadzenie

  Uwierzytelnianie Digest jest metodą uwierzytelniania HTTP, która udoskonala uwierzytelnianie Basic dostarczając sposób uwierzytelniania bez konieczności przesyłania hasła w postaci czystego tekstu poprzez sieć.

  Ten adapter pozwala na uwierzytelnianie w oparciu o pliki tekstowe zawierające linie, w których znajdują się podstawowe elementy uwierzytelniania digest:

  • nazwa użytkownika, jak na przykład "joe.user"

  • nazwa obszaru, jak na przykład "Administrative Area"

  • skrót MD5 nazwy użytkownika, nazwy obszaru oraz hasła, oddzielonych dwukropkami

  Powyższe elementy są oddzielone dwukropkami, tak jak w poniższym przykładzie (w którym hasłem jest "somePassword"):

  someUser:Some Realm:fde17b91c3a510ecbaf7dbd37f59d4f8

  13.3.2. Parametry

  Adapter uwierzytelniania digest, Zend_Auth_Adapter_Digest, wymaga ustawienia kilku wejściowych parametrów:

  • filename - plik na podstawie którego przeprowadzane są zapytania uwierzytelniania

  • realm - obszar uwierzytelniania Digest

  • username - użytkownik uwierzytelniania Digest

  • password - hasło dla użytkownika danego obszaru

  Te parametry muszą być ustawione przed wywołaniem metody authenticate().

  13.3.3. Tożsamość

  Adapter uwierzytelniania digest zwraca obiekt Zend_Auth_Result, który został wypełniony danymi tożsamości w postaci tablicy posiadajacej klucze realm oraz username. Odpowiednie wartości tablicy powiązane z tymi kluczami odpowiadają wartościom ustawionym przed wywołaniem metody authenticate().

  $adapter = new Zend_Auth_Adapter_Digest($filename,
                                          
  $realm,
                                          
  $username,
                                          
  $password);

  $result $adapter->authenticate();

  $identity $result->getIdentity();

  print_r($identity);

  /*
  Array
  (
      [realm] => Some Realm
      [username] => someUser
  )
  */
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...