Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  10.2. Analiza kontroli dostępu

  10.2.1. Precyzyjna kontrola dostępu

  Podstawowe ACL zdefiniowane w poprzedniej sekcji pokazują jakie rozmaite uprawnienia mogą być dozwolone dla ACL (dla wszystkich zasobów). W praktyce, kontrola dostępu ma skłonność do posiadania wyjątków od reguł oraz różnych stopni skomplikowania. Zend_Acl pozwoli ci przeprowadzić te analizy w przystępny i elastyczny sposób.

  W przykładowej aplikacji CMS, zostało zdecydowane, że podczas gdy grupa 'staff' pokryje potrzeby większości użytkowników, potrzebna jest jeszcze jedna nowa grupa 'marketing', która wymaga dostępu do newslettera oraz ostatnich nowości w CMS. Ta grupa jest naprawdę samowystarczalna i będzie dawała możliwość publikowania oraz archiwizowania zarówno newsletterów jak i ostatnich nowości.

  Dodatkowo, zażądano także aby grupa 'staff' miała pozwolenie do przeglądania nowości, ale żeby nie mogła przeglądać ostatnich nowości. Dodatkowo, archiwizowanie 'zapowiedzi' nie powinno być w ogóle możliwe (nawet przez administratora), ponieważ ich okres ważności to 1-2 dni.

  Wpierw przejrzymy rejestr ról, aby rozważyć te zmiany. Określiliśmy, że grupa 'marketing' ma te same podstawowe uprawnienia co grupa 'staff', więc zdefiniujemy grupę 'marketing' w taki sposób, aby dziedziczyła uprawnienia od grupy 'staff':

  // Nowa grupa marketing dziedziczy uprawnienia od grupy staff
  $acl->addRole(new Zend_Acl_Role('marketing'), 'staff');

  Zauważ, że powyższa kontrola dostępu odnosi się do określonych zasobów (np., "newsletter", "ostatnie nowości", "zapowiedzi"). Teraz dodamy te zasoby:

  // Utwórz zasoby dla reguł

  // newsletter
  $acl->add(new Zend_Acl_Resource('newsletter'));

  // nowości
  $acl->add(new Zend_Acl_Resource('news'));

  // ostatnie nowości
  $acl->add(new Zend_Acl_Resource('latest'), 'news');

  // zapowiedzi
  $acl->add(new Zend_Acl_Resource('announcement'), 'news');

  Teraz prostą sprawą jest zdefiniowanie bardziej specyficznych reguł na docelowych obszarach ACL:

  // Grupa marketing musi mieć możliwość publikowania i archiwizowania
  // newsletterów oraz ostatnich nowości
  $acl->allow('marketing',
              array(
  'newsletter''latest'),
              array(
  'publish''archive'));

  // Grupa Staff (oraz marketing przez dziedziczenie), ma zabroniony dostęp
  // do przeglądania ostatnich nowości
  $acl->deny('staff''latest''revise');

  // Każdy (włączając w to administratorów) ma zabroniony dostęp do
  // archiwizowania zapowiedzi
  $acl->deny(null'announcement''archive');

  Teraz możemy przeprowadzić zapytanie do ACL z uwzględnieniem ostatnich zmian:

  echo $acl->isAllowed('staff''newsletter''publish') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  echo $acl->isAllowed('marketing''newsletter''publish') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone

  echo $acl->isAllowed('staff''latest''publish') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  echo $acl->isAllowed('marketing''latest''publish') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone

  echo $acl->isAllowed('marketing''latest''archive') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone

  echo $acl->isAllowed('marketing''latest''revise') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  echo $acl->isAllowed('editor''announcement''archive') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  echo $acl->isAllowed('administrator''announcement''archive') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  10.2.2. Usuwanie kontroli dostępu

  Aby usunąć jedną lub więcej reguł z ACL, po prostu użyj dostępnych metod removeAllow() lub removeDeny(). Podobnie jak w metodach allow() oraz deny(), możesz podać wartość NULL aby oznaczyć wszystkie role, wszystkie zasoby i/lub wszystkie przywileje:

  // Usunięcie zabronienia możliwości przeglądania ostatnich nowości
  // przez grupę staff (oraz marketing, przez dziedziczenie)
  $acl->removeDeny('staff''latest''revise');

  echo 
  $acl->isAllowed('marketing''latest''revise') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone

  // Usunięcie wszystkich pozwoleń publikowania i archiwizowania newsletterów
  // przez grupę marketing
  $acl->removeAllow('marketing''newsletter', array('publish''archive'));

  echo 
  $acl->isAllowed('marketing''newsletter''publish') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  echo $acl->isAllowed('marketing''newsletter''archive') ?
       
  "allowed" "denied";
  // zabronione

  Przywileje mogą być modyfikowane inkrementalnie jak pokazano wyżej, ale wartość NULL dla przywilejów nadpisuje te inkrementalne zmiany:

  // Nadanie grupie marketing wszystkich uprawnień związanych z ostatnimi nowościami
  $acl->allow('marketing''latest');

  echo 
  $acl->isAllowed('marketing''latest''publish') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone

  echo $acl->isAllowed('marketing''latest''archive') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone

  echo $acl->isAllowed('marketing''latest''anything') ?
       
  "allowed" "denied";
  // dozwolone
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...