Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  A.3. Komponenty Zend Framework

  Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia spis wszystkich dostępnych komponentów Zend Framework i rozszerzeń PHP których one wymagają. Może ci to pomóc upewnić się, które rozszerzenia są wymagane przez twoją aplikację. Nie wszystkie rozszerzenia używane przez Zend Framework są wymagane dla każdej aplikacji.

  Zależność "silna" oznacza, że dany komponent lub klasa nie będzie działać prawidłowo jeśli odpowiednie rozszerzenie nie jest dostępne, a zależność "słaba" oznacza że dany komponent może korzystać z rozszerzenia jeśli jest dostępne, ale będzie działać poprawnie także i bez niego. Wiele komponentów automatycznie użyje określonych rozszerzeń w celu zwiększenia wydajności, ale wykona kod o podobnej funkcjonalności jeśli brak będzie potrzebnego rozszerzenia.

  Tabela A.2. Komponenty Zend Framework i rozszerzenia PHP których używają

  Komponenty Zend Framework Typ zależności Klasa rozszerzona Rozszerzenie PHP
  Wszystkie komponenty Silna --- pcre
  SPL
  standard
  Zend_Acl --- --- ---
  Zend_Auth Silna Zend_Auth_Adapter_Http ctype
  hash
  Zend_Cache Silna Zend_Cache_Backend_Apc apc
  Zend_Cache_Backend_Memcached memcache
  Zend_Cache_Backend_Sqlite sqlite
  Zend_Cache_Backend_Zlib zlib
  Zend_Config Silna Zend_Config_Xml libxml
  SimpleXML
  Zend_Console_Getopt --- --- ---
  Zend_Controller Silna --- Reflection
  Zend_Controller_Action_Helper_Redirector session
  Zend_Currency Silna --- iconv
  Zend_Date --- --- ---
  Zend_Db Silna Wszystkie adaptery baz danych PDO pdo
  Zend_Db_Adapter_Db2 ibm_db2
  Zend_Db_Adapter_Mysqli mysqli
  Zend_Db_Adapter_Oracle oci8
  Zend_Db_Adapter_Pdo_Mssql pdo_mssql
  Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql pdo_mysql
  Zend_Db_Adapter_Pdo_Oci pdo_oci
  Zend_Db_Adapter_Pdo_Pgsql pdo_pgsql
  Zend_Db_Adapter_Pdo_Sqlite pdo_sqlite
  Zend_Debug --- --- ---
  Zend_Exception --- --- ---
  Zend_Feed Silna --- dom
  libxml
  mbstring
  SimpleXML
  Zend_Filter Silna --- Reflection
  Zend_Form --- --- ---
  Zend_Gdata Silna Zend_Gdata_App ctype
  --- dom
  libxml
  Zend_Http Silna Zend_Http_Client_Adapter_Curl curl
  Zend_Http_Client ctype
  mime_magic
  Zend_InfoCard --- --- ---
  Zend_Json Słaba --- json
  Silna --- Reflection
  Zend_Layout --- --- ---
  Zend_Ldap --- --- ---
  Zend_Loader --- --- ---
  Zend_Locale Słaba Zend_Locale_Math bcmath
  Silna Zend_Locale_Format iconv
  Zend_Log Silna Zend_Log_Formatter_Xml dom
  libxml
  --- Reflection
  Zend_Mail Słaba --- posix
  Zend_Measure --- --- ---
  Zend_Memory --- --- ---
  Zend_Mime Silna Zend_Mime_Decode iconv
  Zend_OpenId --- --- ---
  Zend_Pdf Silna --- ctype
  gd
  iconv
  zlib
  Zend_Registry --- --- ---
  Zend_Request --- --- ---
  Zend_Rest Silna Zend_Rest_Client ctype
  libxml
  SimpleXML
  Zend_Rest_Server ctype
  dom
  libxml
  Reflection
  Zend_Search_Lucene Słaba --- bitset
  Silna ctype
  dom
  iconv
  libxml
  Zend_Server_Reflection Silna --- Reflection
  Zend_Service_Akismet --- --- ---
  Zend_Service_Amazon Silna --- dom
  libxml
  Zend_Service_Audioscrobbler Silna --- iconv
  libxml
  SimpleXML
  Zend_Service_Delicious Silna --- dom
  libxml
  Zend_Service_Flickr Silna --- dom
  iconv
  libxml
  Zend_Service_Nirvanix --- --- ---
  Zend_Service_Simpy Silna --- dom
  libxml
  Zend_Service_SlideShare --- --- ---
  Zend_Service_StrikeIron Silna --- soap
  Zend_Service_Technorati --- --- ---
  Zend_Service_Yahoo Silna --- dom
  libxml
  Zend_Session Silna --- session
  Zend_TimeSync --- --- ---
  Zend_Translate Silna Zend_Translate_Adapter_Qt xml
  Zend_Translate_Adapter_Tmx xml
  Zend_Translate_Adapter_Xliff xml
  Zend_Uri Silna --- ctype
  Zend_Validate Silna --- ctype
  Reflection
  Zend_Version --- --- ---
  Zend_Validate Silna --- Reflection
  Zend_XmlRpc Silna --- dom
  libxml
  SimpleXML
  Zend_XmlRpc_Client iconv
  Zend_XmlRpc_Server Reflection

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...