Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  A.2. Rozszerzenia PHP

  Poniżej znajdziesz tabelę wypisującą wszystkie typowe rozszerzenia jakie można znaleźć w PHP i opisującą w jaki sposób są użyte w Zend Framework. Powinieneś upewnić się, że rozszerzenia wymagane przez komponenty ZF których chcesz użyć, są dostępne na twoim serwerze PHP. Wiele aplikacji może nie wymagać wszystkich opisanych rozszerzeń.

  Zależność "silna" oznacza, że dany komponent lub klasa nie będzie działać prawidłowo jeśli odpowiednie rozszerzenie nie jest dostępne, a zależność "słaba" oznacza że dany komponent może korzystać z rozszerzenia jeśli jest dostępne, ale będzie działać poprawnie także i bez niego. Wiele komponentów automatycznie użyje określonych rozszerzeń w celu zwiększenia wydajności, ale wykona kod o podobnej funkcjonalności jeśli brak będzie potrzebnego rozszerzenia.

  Tabela A.1. Rozszerzenia PHP używane przez komponenty Zend Framework

  Rozszerzenie Typ zależności Używane przez komponenty Zend Framework
  apc Silna Zend_Cache_Backend_Apc
  bcmath Słaba Zend_Locale
  bitset Słaba Zend_Search_Lucene
  bz2 --- ---
  calendar --- ---
  com_dotnet --- ---
  ctype Silna Zend_Auth_Adapter_Http
  Zend_Gdata
  Zend_Http_Client
  Zend_Pdf
  Zend_Rest_Client
  Zend_Rest_Server
  Zend_Search_Lucene
  Zend_Uri
  Zend_Validate
  curl Silna Zend_Http_Client_Adapter_Curl
  date --- ---
  dba --- ---
  dbase --- ---
  dom Silna Zend_Feed
  Zend_Gdata
  Zend_Log_Formatter_Xml
  Zend_Rest_Server
  Zend_Search_Lucene
  Zend_Service_Amazon
  Zend_Service_Delicious
  Zend_Service_Flickr
  Zend_Service_Simpy
  Zend_Service_Yahoo
  Zend_XmlRpc
  exif --- ---
  fbsql --- ---
  fdf --- ---
  filter --- ---
  ftp --- ---
  gd Silna Zend_Pdf
  gettext --- ---
  gmp --- ---
  hash Silna Zend_Auth_Adapter_Http
  ibm_db2 Silna Zend_Db_Adapter_Db2
  iconv Silna Zend_Currency
  Zend_Locale_Format
  Zend_Mime
  Zend_Pdf
  Zend_Search_Lucene
  Zend_Service_Audioscrobbler
  Zend_Service_Flickr
  Zend_XmlRpc_Client
  imap --- ---
  informix --- ---
  interbase Silna Zend_Db_Adapter_Firebird
  json Słaba Zend_Json
  ldap --- ---
  libxml Silna DOM
  SimpleXML
  XSLT
  mbstring Silna Zend_Feed
  mcrypt --- ---
  memcache Silna Zend_Cache_Backend_Memcached
  mhash --- ---
  mime_magic Silna Zend_Http_Client
  ming --- ---
  msql --- ---
  mssql --- ---
  mysql --- ---
  mysqli Silna Zend_Db_Adapter_Mysqli
  ncurses --- ---
  oci8 Silna Zend_Db_Adapter_Oracle
  odbc --- ---
  openssl --- ---
  pcntl --- ---
  pcre Silna Praktycznie wszystkie komponenty
  pdo Silna Wszystkie adaptery baz danych PDO
  pdo_dblib --- ---
  pdo_firebird --- ---
  pdo_mssql Silna Zend_Db_Adapter_Pdo_Mssql
  pdo_mysql Silna Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql
  pdo_oci Silna Zend_Db_Adapter_Pdo_Oci
  pdo_pgsql Silna Zend_Db_Adapter_Pdo_Pgsql
  pdo_sqlite Silna Zend_Db_Adapter_Pdo_Sqlite
  pgsql --- ---
  posix Słaba Zend_Mail
  pspell --- ---
  readline --- ---
  recode --- ---
  Reflection Silna Zend_Controller
  Zend_Filter
  Zend_Filter_Input
  Zend_Json
  Zend_Log
  Zend_Rest_Server
  Zend_Server_Reflection
  Zend_Validate
  Zend_View
  Zend_XmlRpc_Server
  session Silna Zend_Controller_Action_Helper_Redirector
  Zend_Session
  shmop ---  
  SimpleXML Silna Zend_Config_Xml
  Zend_Feed
  Zend_Rest_Client
  Zend_Service_Audioscrobbler
  Zend_XmlRpc
  soap Silna Zend_Service_StrikeIron
  sockets --- ---
  SPL Silna wirtualnie wszystkie komponenty
  SQLite Silna Zend_Cache_Backend_Sqlite
  standard Silna wirtualnie wszystkie komponenty
  sybase --- ---
  sysvmsg --- ---
  sysvsem --- --
  sysvshm --- ---
  tidy --- ---
  tokenizer --- ---
  wddx --- ---
  xml Silna Zend_Translate_Adapter_Qt
  Zend_Translate_Adapter_Tmx
  Zend_Translate_Adapter_Xliff
  XMLReader --- ---
  xmlrpc --- ---
  XMLWriter --- ---
  xsl --- ---
  zip --- ---
  zlib Silna Zend_Pdf
  Memcache

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...