Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  A.4. Zależności Zend Framework

  Poniżej możesz znaleźć tabelę wypisującą komponenty Zend Framework i ich zależności od innych komponentów Zend Framework. Pomoże ci to gdy potrzebujesz tylko jednego komponentu zamiast całego Zend Framework.

  Zależność "silna" oznacza, że dany komponent lub klasa nie będzie działać prawidłowo jeśli zależny komponent nie jest dostępny, a zależność "słaba" oznacza że dany komponent może wymagać zależnego komponentu w specjalnych sytuacjach lub ze specyficznymi sterownikami.

  [Notatka] Notatka

  Nawet jeśli jest możliwe oddzielenie pojedynczego komponentu od Zend Framework powinieneś pamiętać że może to spowodować problemy gdy zabraknie plików lub komponentów używanych dynamicznie.

  Tabela A.3. Komponenty Zend Framework i ich zależności od innych komponentów Zend Framework

  Komponent Zend Framework Typ zależności Zależny komponent Zend Framework
  Zend_Acl Silna Zend_Exception
  Zend_Auth Silna Zend_Exception
  Słaba Zend_Db
  Zend_InfoCard
  Zend_Ldap
  Zend_OpenId
  Zend_Session
  Zend_Cache Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Config Silna Zend_Exception
  Zend_Console_Getopt Silna Zend_Exception
  Zend_Json
  Zend_Controller Silna Zend_Config
  Zend_Exception
  Zend_Filter
  Zend_Json
  Zend_Layout
  Zend_Loader
  Zend_Registry
  Zend_Session
  Zend_Uri
  Zend_View
  Zend_Currency Silna Zend_Exception
  Zend_Locale
  Zend_Date Silna Zend_Exception
  Zend_Locale
  Zend_Db Silna Zend_Config
  Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Registry
  Zend_Debug --- ---
  Zend_Exception --- ---
  Zend_Feed Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Loader
  Zend_Uri
  Zend_Filter Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Locale
  Zend_Validate
  Zend_Form Silna Zend_Controller
  Zend_Exception
  Zend_Filter
  Zend_Json
  Zend_Loader
  Zend_Registry
  Zend_Session
  Zend_Validate
  Zend_Gdata Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Loader
  Zend_Mime
  Zend_Version
  Zend_Http Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Uri
  Zend_InfoCard Silna Zend_Loader
  Zend_Json Silna Zend_Exception
  Zend_Layout Silna Zend_Controller
  Zend_Exception
  Zend_Filter
  Zend_Loader
  Zend_View
  Zend_Ldap Silna Zend_Exception
  Zend_Loader Silna Zend_Exception
  Zend_Locale Silna Zend_Exception
  Zend_Log Silna Zend_Exception
  Zend_Mail Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Mime
  Zend_Validate
  Zend_Measure Silna Zend_Exception
  Zend_Locale
  Zend_Memory Silna Zend_Cache
  Zend_Exception
  Zend_Mime Silna Zend_Exception
  Zend_OpenId Silna Zend_Controller
  Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Session
  Zend_Pdf Silna Zend_Exception
  Zend_Log
  Zend_Memory
  Zend_Registry Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Request --- ---
  Zend_Rest Silna Zend_Exception
  Zend_Server
  Zend_Service
  Zend_Uri
  Zend_Search_Lucene Silna Zend_Exception
  Zend_Server_Reflection Silna Zend_Exception
  Zend_Service_Akismet Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Uri
  Zend_Version
  Zend_Service_Amazon Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Rest
  Zend_Service_Audioscrobbler Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Service_Delicious Silna Zend_Date
  Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Json
  Zend_Rest
  Zend_Service_Flickr Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Rest
  Zend_Validate
  Zend_Service_Nirvanix Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Loader
  Zend_Service_Simpy Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Rest
  Zend_Service_SlideShare Silna Zend_Cache
  Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Service_StrikeIron Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Loader
  Zend_Service_Technorati Silna Zend_Date
  Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Locale
  Zend_Rest
  Zend_Uri
  Zend_Service_Yahoo Silna Zend_Exception
  Zend_Http
  Zend_Rest
  Zend_Validate
  Zend_Session Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_TimeSync Silna Zend_Date
  Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Translate Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Locale
  Zend_Uri Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Validate
  Zend_Validate Słaba Zend_Date
  Zend_Filter
  Zend_Locale
  Zend_Registry
  Silna Zend_Exception
  Zend_Loader
  Zend_Version --- ---
  Zend_View Silna Zend_Controller
  Zend_Exception
  Zend_Json
  Zend_Layout
  Zend_Loader
  Zend_Locale
  Zend_Registry
  Zend_XmlRpc Silna Zend_Exception
  Zend_Registry
  Zend_Server

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...