Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Część III. Przewodnik po Zend Framework

  Spis treści

  10. Zend_Acl
  10.1. Wprowadzenie
  10.1.1. O zasobach
  10.1.2. O rolach
  10.1.3. Tworzenie list kontroli dostępu
  10.1.4. Rejestrowanie ról
  10.1.5. Definiowanie kontroli dostępu
  10.1.6. Zapytania ACL
  10.2. Analiza kontroli dostępu
  10.2.1. Precyzyjna kontrola dostępu
  10.2.2. Usuwanie kontroli dostępu
  10.3. Zaawansowane użycie
  10.3.1. Trwałe przechowywanie danych ACL
  10.3.2. Tworzenie warunkowych reguł ACL z zapewnieniami
  11. Zend_Amf
  11.1. Introduction
  11.2. Zend_Amf_Server
  11.2.1. Connecting to the Server from Flex
  11.2.2. Error Handling
  11.2.3. AMF Responses
  11.2.4. Typed Objects
  11.2.5. Resources
  11.2.6. Connecting to the Server from Flash
  11.2.7. Authentication
  12. Zend_Application
  12.1. Introduction
  12.2. Zend_Application Quick Start
  12.2.1. Using Zend_Tool
  12.2.2. Adding Zend_Application to your application
  12.2.3. Adding and creating resources
  12.2.4. Next steps with Zend_Application
  12.3. Theory of Operation
  12.3.1. Bootstrapping
  12.3.1.1. Resource Methods
  12.3.1.2. Bootstraps that use resource plugins
  12.3.1.3. Resource Registry
  12.3.1.4. Dependency Tracking
  12.3.2. Resource Plugins
  12.4. Examples
  12.5. Core Functionality
  12.5.1. Zend_Application
  12.5.2. Zend_Application_Bootstrap_Bootstrapper
  12.5.3. Zend_Application_Bootstrap_ResourceBootstrapper
  12.5.4. Zend_Application_Bootstrap_BootstrapAbstract
  12.5.5. Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap
  12.5.5.1. Enabling Application Autoloading
  12.5.6. Zend_Application_Resource_Resource
  12.5.7. Zend_Application_Resource_ResourceAbstract
  12.5.7.1. Resource Names
  12.6. Available Resource Plugins
  12.6.1. Zend_Application_Resource_Cachemanager
  12.6.2. Zend_Application_Resource_Db
  12.6.3. Zend_Application_Resource_Dojo
  12.6.4. Zend_Application_Resource_Frontcontroller
  12.6.5. Zend_Application_Resource_Layout
  12.6.6. Zend_Application_Resource_Locale
  12.6.6.1. Autodetect the locale to use
  12.6.6.2. Autodetect the locale and adding a own fallback
  12.6.6.3. Forcing a specific locale to use
  12.6.6.4. Configure cache template
  12.6.7. Zend_Application_Resource_Log
  12.6.8. Zend_Application_Resource_Mail
  12.6.9. Zend_Application_Resource_Modules
  12.6.10. Zend_Application_Resource_Multidb
  12.6.11. Zend_Application_Resource_Navigation
  12.6.12. Zend_Application_Resource_Router
  12.6.13. Zend_Application_Resource_Session
  12.6.14. Zend_Application_Resource_Translate
  12.6.15. Zend_Application_Resource_Useragent
  12.6.15.1. Overview
  12.6.15.2. Quick Start
  12.6.15.3. Configuration Options
  12.6.15.4. Available Methods
  12.6.16. Zend_Application_Resource_View
  12.6.16.1. Defining doctype to use
  12.6.16.2. Defining content type and encoding to use
  13. Zend_Auth
  13.1. Wprowadzenie
  13.1.1. Adaptery
  13.1.2. Resultat
  13.1.3. Trwałość uwierzytelnionej tożsamości
  13.1.3.1. Domyślne przechowywanie w sesji PHP
  13.1.3.2. Implementacja własnego pojemnika
  13.1.4. Użycie
  13.2. Uwierzytelnianie w oparciu o tabelę bazy danych
  13.2.1. Wprowadzenie
  13.2.2. Zaawansowane użycie: Stałe przechowywanie obiektu DbTable Result
  13.2.3. Przykład zaawansowanego użycia
  13.3. Uwierzytelnianie Digest
  13.3.1. Wprowadzenie
  13.3.2. Parametry
  13.3.3. Tożsamość
  13.4. HTTP Authentication Adapter
  13.4.1. Introduction
  13.4.2. Design Overview
  13.4.3. Configuration Options
  13.4.4. Resolvers
  13.4.4.1. File Resolver
  13.4.5. Basic Usage
  13.5. LDAP Authentication
  13.5.1. Introduction
  13.5.2. Usage
  13.5.3. The API
  13.5.4. Server Options
  13.5.5. Collecting Debugging Messages
  13.5.6. Common Options for Specific Servers
  13.5.6.1. Options for Active Directory
  13.5.6.2. Options for OpenLDAP
  13.6. Open ID Authentication
  13.6.1. Introduction
  13.6.2. Specifics
  14. Zend_Barcode
  14.1. Introduction
  14.2. Barcode creation using Zend_Barcode class
  14.2.1. Using Zend_Barcode::factory
  14.2.2. Drawing a barcode
  14.2.3. Renderering a barcode
  14.3. Zend_Barcode Objects
  14.3.1. Common Options
  14.3.1.1. Particular case of static setBarcodeFont()
  14.3.2. Common Additional Getters
  14.3.3. Description of shipped barcodes
  14.3.3.1. Zend_Barcode_Object_Error
  14.3.3.2. Zend_Barcode_Object_Code128
  14.3.3.3. Zend_Barcode_Object_Code25
  14.3.3.4. Zend_Barcode_Object_Code25interleaved
  14.3.3.5. Zend_Barcode_Object_Ean2
  14.3.3.6. Zend_Barcode_Object_Ean5
  14.3.3.7. Zend_Barcode_Object_Ean8
  14.3.3.8. Zend_Barcode_Object_Ean13
  14.3.3.9. Zend_Barcode_Object_Code39
  14.3.3.10. Zend_Barcode_Object_Identcode
  14.3.3.11. Zend_Barcode_Object_Itf14
  14.3.3.12. Zend_Barcode_Object_Leitcode
  14.3.3.13. Zend_Barcode_Object_Planet
  14.3.3.14. Zend_Barcode_Object_Postnet
  14.3.3.15. Zend_Barcode_Object_Royalmail
  14.3.3.16. Zend_Barcode_Object_Upca
  14.3.3.17. Zend_Barcode_Object_Upce
  14.4. Zend_Barcode Renderers
  14.4.1. Common Options
  14.4.2. Zend_Barcode_Renderer_Image
  14.4.3. Zend_Barcode_Renderer_Pdf
  14.4.4. Zend_Barcode_Renderer_Svg
  15. Zend_Cache
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Teoria buforowania
  15.2.1. Metoda fabryki Zend_Cache
  15.2.2. Nadawanie etykiet rekordom
  15.2.3. Czyszczenie bufora
  15.3. Frontendy Zend_Cache
  15.3.1. Zend_Cache_Core
  15.3.1.1. Wprowadzenie
  15.3.1.2. Dostępne opcje
  15.3.1.3. Przykłady
  15.3.2. Zend_Cache_Frontend_Output
  15.3.2.1. Wprowadzenie
  15.3.2.2. Dostępne opcje
  15.3.2.3. Przykłady
  15.3.3. Zend_Cache_Frontend_Function
  15.3.3.1. Wprowadzenie
  15.3.3.2. Dostępne opcje
  15.3.3.3. Przykłady
  15.3.4. Zend_Cache_Frontend_Class
  15.3.4.1. Wprowadzenie
  15.3.4.2. Dostępne opcje
  15.3.4.3. Przykłady
  15.3.5. Zend_Cache_Frontend_File
  15.3.5.1. Wprowadzenie
  15.3.5.2. Dostępne opcje
  15.3.5.3. Przykłady
  15.3.6. Zend_Cache_Frontend_Page
  15.3.6.1. Wprowadzenie
  15.3.6.2. Dostępne opcje (for this frontend in Zend_Cache factory)
  15.3.6.3. Przykłady
  15.3.6.4. Metoda zaniechania buforowania
  15.4. Backendy Zend_Cache
  15.4.1. Zend_Cache_Backend_File
  15.4.2. Zend_Cache_Backend_Sqlite
  15.4.3. Zend_Cache_Backend_Memcached
  15.4.4. Zend_Cache_Backend_Apc
  15.4.5. Zend_Cache_Backend_Xcache
  15.4.6. Zend_Cache_Backend_ZendPlatform
  15.4.7. Zend_Cache_Backend_TwoLevels
  15.4.8. Zend_Cache_Backend_ZendServer_Disk oraz Zend_Cache_Backend_ZendServer_ShMem
  15.5. The Cache Manager
  16. Zend_Captcha
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Captcha Operation
  16.3. CAPTCHA Adapters
  16.3.1. Zend_Captcha_Word
  16.3.2. Zend_Captcha_Dumb
  16.3.3. Zend_Captcha_Figlet
  16.3.4. Zend_Captcha_Image
  16.3.5. Zend_Captcha_ReCaptcha
  17. SimpleCloud API: Zend_Cloud
  17.1. Document Service Introduction
  17.1.1. Zend_Cloud_DocumentService_Adapter Interface
  17.1.2. Supported Adapter Options
  17.1.3. Basic concepts
  17.1.4. Exceptions
  17.1.5. Creating a collection
  17.1.6. Deleting a collection
  17.1.7. Listing available collections
  17.1.8. Inserting a document
  17.1.9. Replacing a document
  17.1.10. Updating a document
  17.1.11. Deleting a document
  17.1.12. Fetching a document
  17.1.13. Querying a collection
  17.1.14. Creating a query
  17.1.15. Accessing concrete adapters
  17.2. Queue Service Introduction
  17.2.1. Instantiating and Configuring QueueService Adapters
  17.2.1.1. Service-Specific Options
  17.2.2. Basic concepts
  17.2.3. Exceptions
  17.2.4. Create a queue
  17.2.5. Delete a queue
  17.2.6. List queues
  17.2.7. Set queue metadata
  17.2.8. Fetch queue metadata
  17.2.9. Send a message
  17.2.10. Receive a message
  17.2.11. Delete a message
  17.2.12. Accessing concrete adapters
  17.3. StorageService Introduction
  17.3.1. StorageService Adapters
  17.3.1.1. StorageService Adapter Options
  17.3.2. Basic concepts
  17.3.3. Exceptions
  17.3.4. Store an item
  17.3.5. Fetch an item
  17.3.6. Delete an item
  17.3.7. Copy an item
  17.3.8. Move an item
  17.3.9. Rename an item
  17.3.10. List items
  17.3.11. Fetching metadata
  17.3.12. Store metadata
  17.3.13. Delete metadata
  17.3.14. Accessing concrete adapters
  18. Zend_CodeGenerator
  18.1. Introduction
  18.1.1. Theory of Operation
  18.2. Zend_CodeGenerator Examples
  18.3. Zend_CodeGenerator Reference
  18.3.1. Abstract Classes and Interfaces
  18.3.1.1. Zend_CodeGenerator_Abstract
  18.3.1.2. Zend_CodeGenerator_Php_Abstract
  18.3.1.3. Zend_CodeGenerator_Php_Member_Abstract
  18.3.2. Concrete CodeGenerator Classes
  18.3.2.1. Zend_CodeGenerator_Php_Body
  18.3.2.2. Zend_CodeGenerator_Php_Class
  18.3.2.3. Zend_CodeGenerator_Php_Docblock
  18.3.2.4. Zend_CodeGenerator_Php_Docblock_Tag
  18.3.2.5. Zend_CodeGenerator_Php_DocBlock_Tag_Param
  18.3.2.6. Zend_CodeGenerator_Php_DocBlock_Tag_Return
  18.3.2.7. Zend_CodeGenerator_Php_File
  18.3.2.8. Zend_CodeGenerator_Php_Member_Container
  18.3.2.9. Zend_CodeGenerator_Php_Method
  18.3.2.10. Zend_CodeGenerator_Php_Parameter
  18.3.2.11. Zend_CodeGenerator_Php_Property
  19. Zend_Config
  19.1. Wprowadzenie
  19.2. Zasady działania
  19.3. Zend_Config_Ini
  19.4. Zend_Config_Json
  19.4.1. Overview
  19.4.2. Quick Start
  19.4.3. Configuration Options
  19.4.4. Available Methods
  19.5. Zend_Config_Xml
  19.6. Zend_Config_Yaml
  19.6.1. Overview
  19.6.2. Quick Start
  19.6.3. Configuration Options
  19.6.4. Available Methods
  19.6.5. Examples
  20. Zend_Config_Writer
  20.1. Zend_Config_Writer
  20.1.1. Notes specific to the INI writer
  20.1.2. Notes specific to the YAML writer
  21. Zend_Console_Getopt
  21.1. Introduction
  21.2. Declaring Getopt Rules
  21.2.1. Declaring Options with the Short Syntax
  21.2.2. Declaring Options with the Long Syntax
  21.3. Fetching Options and Arguments
  21.3.1. Handling Getopt Exceptions
  21.3.2. Fetching Options by Name
  21.3.3. Reporting Options
  21.3.4. Fetching Non-option Arguments
  21.4. Configuring Zend_Console_Getopt
  21.4.1. Adding Option Rules
  21.4.2. Adding Help Messages
  21.4.3. Adding Option Aliases
  21.4.4. Adding Argument Lists
  21.4.5. Adding Configuration
  22. Zend_Controller
  22.1. Szybki start z klasą Zend_Controller
  22.1.1. Wprowadzenie
  22.1.2. Szybki start
  22.1.2.1. Utwórz strukturę katalogów
  22.1.2.2. Ustaw główną ścieżkę serwera
  22.1.2.3. Ustaw reguły przepisania
  22.1.2.4. Utwórz plik ładujący
  22.1.2.5. Utwórz domyślny kontroler akcji
  22.1.2.6. Utwórz własny skrypt widoku
  22.1.2.7. Utwórz kontroler błędu
  22.1.2.8. Zobacz stronę!
  22.2. Zend_Controller Basics
  22.3. The Front Controller
  22.3.1. Overview
  22.3.2. Primary Methods
  22.3.2.1. getInstance()
  22.3.2.2. setControllerDirectory() and addControllerDirectory
  22.3.2.3. addModuleDirectory() and getModuleDirectory()
  22.3.2.4. dispatch()
  22.3.2.5. run()
  22.3.3. Environmental Accessor Methods
  22.3.4. Front Controller Parameters
  22.3.5. Extending the Front Controller
  22.4. The Request Object
  22.4.1. Introduction
  22.4.2. HTTP Requests
  22.4.2.1. Accessing Request Data
  22.4.2.2. Base Url and Subdirectories
  22.4.2.3. Determining the Request Method
  22.4.2.4. Detecting AJAX Requests
  22.4.3. Subclassing the Request Object
  22.5. The Standard Router
  22.5.1. Introduction
  22.5.2. Using a Router
  22.5.3. Basic Rewrite Router Operation
  22.5.4. Default Routes
  22.5.5. Base URL and Subdirectories
  22.5.6. Global Parameters
  22.5.7. Route Types
  22.5.7.1. Zend_Controller_Router_Route
  22.5.7.1.1. Variable Defaults
  22.5.7.1.2. Variable Requirements
  22.5.7.1.3. Translated segments
  22.5.7.2. Zend_Controller_Router_Route_Static
  22.5.7.3. Zend_Controller_Router_Route_Regex
  22.5.7.4. Zend_Controller_Router_Route_Hostname
  22.5.7.5. Zend_Controller_Router_Route_Chain
  22.5.7.5.1. Chain Routes via Zend_Config
  22.5.7.6. Zend_Rest_Route
  22.5.7.6.1. Zend_Rest_Route Usage
  22.5.7.6.2. Zend_Rest_Route with Zend_Config_Ini
  22.5.7.6.3. Zend_Rest_Controller
  22.5.8. Using Zend_Config with the RewriteRouter
  22.5.9. Subclassing the Router
  22.6. The Dispatcher
  22.6.1. Overview
  22.6.2. Subclassing the Dispatcher
  22.7. Action Controllers
  22.7.1. Wprowadzenie
  22.7.2. Inicjalizacja obiektu
  22.7.3. Metody Pre-Dispatch oraz Post-Dispatch
  22.7.4. Metody dostępowe
  22.7.5. Integracja z widokiem
  22.7.5.1. Inicjowanie obiektu widoku
  22.7.5.2. Renderowanie widoków
  22.7.6. Metody narzędziowe
  22.7.7. Rozszerzanie klasy kontrolera akcji
  22.8. Action Helpers
  22.8.1. Introduction
  22.8.2. Helper Initialization
  22.8.3. The Helper Broker
  22.8.4. Built-in Action Helpers
  22.8.4.1. ActionStack
  22.8.4.2. AutoComplete
  22.8.4.2.1. AutoCompletion with Dojo
  22.8.4.2.2. AutoCompletion with Scriptaculous
  22.8.4.3. ContextSwitch and AjaxContext
  22.8.4.3.1. Default Contexts Available
  22.8.4.3.2. Creating Custom Contexts
  22.8.4.3.3. Setting Contexts Per Action
  22.8.4.3.4. Initializing Context Switching
  22.8.4.3.5. Additional Functionality
  22.8.4.3.6. AjaxContext Functionality
  22.8.4.4. FlashMessenger
  22.8.4.4.1. Wprowadzenie
  22.8.4.4.2. Przykład prostego użycia
  22.8.4.5. JSON
  22.8.4.6. Redirector
  22.8.4.6.1. Introduction
  22.8.4.6.2. Basic Usage Examples
  22.8.4.7. ViewRenderer
  22.8.4.7.1. Introduction
  22.8.4.7.2. API
  22.8.4.7.3. Basic Usage Examples
  22.8.4.7.4. Advanced Usage Examples
  22.8.5. Writing Your Own Helpers
  22.9. The Response Object
  22.9.1. Usage
  22.9.2. Manipulating Headers
  22.9.3. Named Segments
  22.9.4. Testing for Exceptions in the Response Object
  22.9.5. Subclassing the Response Object
  22.10. Wtyczki
  22.10.1. Wprowadzenie
  22.10.2. Pisanie wtyczek
  22.10.3. Użycie wtyczek
  22.10.4. Wtyczki dołączone do standardowej dystrybucji
  22.10.4.1. ActionStack
  22.10.4.2. Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler
  22.10.4.2.1. Using the ErrorHandler as a 404 Handler
  22.10.4.2.2. Handling Previously Rendered Output
  22.10.4.2.3. Plugin Usage Examples
  22.10.4.2.4. Error Controller Example
  22.11. Użycie konwencjonalnej modularnej struktury katalogów
  22.11.1. Wprowadzenie
  22.11.2. Określanie ścieżek kontrolera modułów
  22.11.3. Dopasowanie tras do modułów
  22.11.4. Moduł lub globalny domyślny kontroler
  22.12. Wyjątki MVC
  22.12.1. Wprowadzenie
  22.12.2. W jaki sposób możesz obsługiwać wyjątki?
  22.12.3. Wyjątki MVC które możesz napotkać
  23. Zend_Currency
  23.1. Introduction to Zend_Currency
  23.1.1. Why should you use Zend_Currency?
  23.2. Using Zend_Currency
  23.2.1. Generic usage
  23.2.2. Currency creation based on a locale
  23.2.3. Currency creation based on a country
  23.3. Options for currencies
  23.4. What makes a currency?
  23.5. Where is the currency?
  23.6. How does the currency look like?
  23.7. How much is my currency?
  23.7.1. Working with currency values
  23.7.2. Using precision on currencies
  23.8. Calculating with currencies
  23.9. Exchanging currencies
  23.10. Additional informations on Zend_Currency
  23.10.1. Currency informations
  23.10.2. Currency Performance Optimization
  24. Zend_Date
  24.1. Introduction
  24.1.1. Always Set a Default Timezone
  24.1.2. Why Use Zend_Date?
  24.2. Theory of Operation
  24.2.1. Internals
  24.3. Basic Methods
  24.3.1. Current Date
  24.3.2. Zend_Date by Example
  24.3.2.1. Output a Date
  24.3.2.2. Setting a Date
  24.3.2.3. Adding and Subtracting Dates
  24.3.2.4. Comparison of Dates
  24.4. Zend_Date API Overview
  24.4.1. Zend_Date Options
  24.4.1.1. Selecting the Date Format Type
  24.4.1.2. DST and Date Math
  24.4.1.3. Month Calculations
  24.4.1.4. Speed up Date Localization and Normalization with Zend_Cache
  24.4.1.5. Receiving Syncronised Timestamps with Zend_TimeSync
  24.4.2. Working with Date Values
  24.4.3. Basic Zend_Date Operations Common to Many Date Parts
  24.4.3.1. List of Date Parts
  24.4.3.2. List of Date Operations
  24.4.4. Comparing Dates
  24.4.5. Getting Dates and Date Parts
  24.4.6. Working with Fractions of Seconds
  24.4.7. Sunrise / Sunset
  24.5. Creation of Dates
  24.5.1. Create the Actual Date
  24.5.2. Create a Date from Database
  24.5.3. Create Dates from an Array
  24.6. Constants for General Date Functions
  24.6.1. Using Constants
  24.6.2. List of All Constants
  24.6.3. Self-Defined OUTPUT Formats with ISO
  24.6.4. Self-Defined OUTPUT Formats Using PHP's date() Format Specifiers
  24.7. Working Examples
  24.7.1. Checking Dates
  24.7.2. Sunrise and Sunset
  24.7.3. Time Zones
  25. Zend_Db
  25.1. Zend_Db_Adapter
  25.1.1. Połączenie z bazą danych za pomocą adaptera
  25.1.1.1. Użycie konstruktora adaptera Zend_Db
  25.1.1.2. Użycie fabryki Zend_Db
  25.1.1.3. Użycie Zend_Config z fabryką Zend_Db
  25.1.1.4. Parametry adaptera
  25.1.1.5. Zarządzanie leniwymi połączeniami
  25.1.2. Przykładowa baza danych
  25.1.3. Pobranie rezultatów zapytania
  25.1.3.1. Pobranie całego zbioru rezultatów
  25.1.3.2. Zmiana trybu zwracania danych
  25.1.3.3. Pobranie rezultatów jako tablicy asocjacyjnej
  25.1.3.4. Zwrócenie pojedynczej kolumny ze zbioru wynikowego
  25.1.3.5. Zwrócenie ze zbioru wynikowego par klucz-wartość
  25.1.3.6. Zwrócenie pojedynczego wiersza ze zbioru wynikowego
  25.1.3.7. Zwrócenie pojedynczej wartości ze zbioru wynikowego
  25.1.4. Zapisywanie zmian do bazy danych
  25.1.4.1. Dodawanie danych
  25.1.4.2. Pobranie wygenerowanej wartości
  25.1.4.3. Aktualizacja danych
  25.1.4.4. Usuwanie danych
  25.1.5. Umieszczanie wartości i identyfikatorów w cudzysłowie
  25.1.5.1. Użycie quote()
  25.1.5.2. Użycie quoteInto()
  25.1.5.3. Użycie quoteIdentifier()
  25.1.6. Kontrolowanie transakcji bazy danych
  25.1.7. Uzyskiwanie listy i opisu tabel
  25.1.8. Zamykanie połączenia
  25.1.9. Wykonywanie innych poleceń na bazie danych
  25.1.10. Pobranie wersji serwera
  25.1.11. Informacje o konkretnych adapterach
  25.1.11.1. IBM DB2
  25.1.11.2. MySQLi
  25.1.11.3. Oracle
  25.1.11.4. Microsoft SQL Server
  25.1.11.5. PDO dla IBM DB2 oraz Informix Dynamic Server (IDS)
  25.1.11.6. PDO Microsoft SQL Server
  25.1.11.7. PDO MySQL
  25.1.11.8. PDO Oracle
  25.1.11.9. PDO PostgreSQL
  25.1.11.10. PDO SQLite
  25.1.11.11. Firebird/Interbase
  25.2. Zend_Db_Statement
  25.2.1. Utworzenie obiektu polecenia
  25.2.2. Wykonanie polecenia
  25.2.3. Pobieranie rezultatów zapytania SELECT
  25.2.3.1. Pobranie pojedynczego wiersza ze zbioru wynikowego
  25.2.3.2. Zwrócenie całego zbioru wynikowego
  25.2.3.3. Zmiana trybu pobierania danych
  25.2.3.4. Pobranie pojedynczej kolumny ze zbioru wynikowego
  25.2.3.5. Pobranie wiersza jako obiektu
  25.3. Zend_Db_Profiler
  25.3.1. Wprowadzenie
  25.3.2. Użycie profilera
  25.3.3. Zaawansowane użycie profilera
  25.3.3.1. Filtrowanie ze względu na czas trwania zapytania
  25.3.3.2. Filtrowanie ze względu na typ zapytania
  25.3.3.3. Pobieranie profili na podstawie typów zapytań
  25.3.4. Wyspecjalizowane profilery
  25.3.4.1. Profilowanie z Firebugiem
  25.4. Zend_Db_Select
  25.4.1. Wprowadzenie
  25.4.2. Tworzenie obiektu Select
  25.4.3. Tworzenie poleceń Select
  25.4.3.1. Dodawanie klauzuli FROM
  25.4.3.2. Dodawanie kolumn
  25.4.3.3. Dodawanie kolumn z wyrażeniami
  25.4.3.4. Dodawanie kolumn do wcześniej utworzonej klauzuli FROM lub JOIN
  25.4.3.5. Dodawanie tabeli do zapytania za pomocą JOIN
  25.4.3.6. Dodawanie klauzuli WHERE
  25.4.3.7. Dodanie klauzuli GROUP BY
  25.4.3.8. Dodanie klauzuli HAVING
  25.4.3.9. Dodanie klauzuli ORDER BY
  25.4.3.10. Dodanie klauzuli LIMIT
  25.4.3.11. Dodanie słowa kluczowego DISTINCT do zapytania
  25.4.3.12. Dodanie słowa kluczowego FOR UPDATE do zapytania
  25.4.3.13. Tworzenie zapytania z UNION
  25.4.4. Wykonywanie zapytań Select
  25.4.4.1. Wykonywanie zapytań Select z poziomu adaptera bazy danych
  25.4.4.2. Wykonywanie zapytań Select z samego obiektu
  25.4.4.3. Zamiana obiektu Select w łańcuch polecenia SQL
  25.4.5. Inne metody
  25.4.5.1. Uzyskanie części obiektu Select
  25.4.5.2. Czyszczenie części obiektu Select
  25.5. Zend_Db_Table
  25.5.1. Introduction
  25.5.2. Using Zend_Db_Table as a concrete class
  25.5.3. Defining a Table Class
  25.5.3.1. Defining the Table Name and Schema
  25.5.3.2. Defining the Table Primary Key
  25.5.3.3. Overriding Table Setup Methods
  25.5.3.4. Table initialization
  25.5.4. Creating an Instance of a Table
  25.5.4.1. Specifying a Database Adapter
  25.5.4.2. Setting a Default Database Adapter
  25.5.4.3. Storing a Database Adapter in the Registry
  25.5.5. Inserting Rows to a Table
  25.5.5.1. Using a Table with an Auto-incrementing Key
  25.5.5.2. Using a Table with a Sequence
  25.5.5.3. Using a Table with a Natural Key
  25.5.6. Updating Rows in a Table
  25.5.7. Deleting Rows from a Table
  25.5.8. Finding Rows by Primary Key
  25.5.9. Querying for a Set of Rows
  25.5.9.1. Select API
  25.5.9.2. Fetching a rowset
  25.5.9.3. Advanced usage
  25.5.10. Querying for a Single Row
  25.5.11. Retrieving Table Metadata Information
  25.5.12. Caching Table Metadata
  25.5.12.1. Hardcoding Table Metadata
  25.5.13. Customizing and Extending a Table Class
  25.5.13.1. Using Custom Row or Rowset Classes
  25.5.13.2. Defining Custom Logic for Insert, Update, and Delete
  25.5.13.3. Define Custom Search Methods in Zend_Db_Table
  25.5.13.4. Define Inflection in Zend_Db_Table
  25.6. Zend_Db_Table_Row
  25.6.1. Introduction
  25.6.2. Fetching a Row
  25.6.2.1. Reading column values from a row
  25.6.2.2. Retrieving Row Data as an Array
  25.6.2.3. Fetching data from related tables
  25.6.3. Writing rows to the database
  25.6.3.1. Changing column values in a row
  25.6.3.2. Inserting a new row
  25.6.3.3. Changing values in multiple columns
  25.6.3.4. Deleting a row
  25.6.4. Serializing and unserializing rows
  25.6.4.1. Serializing a Row
  25.6.4.2. Unserializing Row Data
  25.6.4.3. Reactivating a Row as Live Data
  25.6.5. Extending the Row class
  25.6.5.1. Row initialization
  25.6.5.2. Defining Custom Logic for Insert, Update, and Delete in Zend_Db_Table_Row
  25.6.5.3. Define Inflection in Zend_Db_Table_Row
  25.7. Zend_Db_Table_Rowset
  25.7.1. Introduction
  25.7.2. Fetching a Rowset
  25.7.3. Retrieving Rows from a Rowset
  25.7.4. Retrieving a Rowset as an Array
  25.7.5. Serializing and Unserializing a Rowset
  25.7.6. Extending the Rowset class
  25.8. Zend_Db_Table Relationships
  25.8.1. Introduction
  25.8.2. Defining Relationships
  25.8.3. Fetching a Dependent Rowset
  25.8.4. Fetching a Parent Row
  25.8.5. Fetching a Rowset via a Many-to-many Relationship
  25.8.6. Cascading Write Operations
  25.8.6.1. Notes Regarding Cascading Operations
  25.9. Zend_Db_Table_Definition
  25.9.1. Introduction
  25.9.2. Basic Usage
  25.9.3. Advanced Usage
  26. Zend_Debug
  26.1. Wyświetlanie informacji o zmiennych
  27. Zend_Dojo
  27.1. Wprowadzenie
  27.2. Zend_Dojo_Data: dojo.data Envelopes
  27.2.1. Zend_Dojo_Data Usage
  27.2.2. Adding metadata to your containers
  27.2.3. Advanced Use Cases
  27.2.3.1. Available Methods
  27.3. Helpery widoków Dojo
  27.3.1. dojo() View Helper
  27.3.1.1. Programmatic and Declarative Usage of Dojo
  27.3.1.2. Themes
  27.3.1.3. Using Layers (Custom Builds)
  27.3.1.4. Methods Available
  27.3.2. Dijit-Specific View Helpers
  27.3.2.1. Dijit Layout Elements
  27.3.2.2. Dijit Form Elements
  27.3.2.3. Custom Dijits
  27.4. Dojo Form Elements and Decorators
  27.4.1. Dijit-Specific Form Decorators
  27.4.1.1. DijitElement Decorator
  27.4.1.2. DijitForm Decorator
  27.4.1.3. DijitContainer-based Decorators
  27.4.2. Dijit-Specific Form Elements
  27.4.2.1. Button
  27.4.2.2. CheckBox
  27.4.2.3. ComboBox and FilteringSelect
  27.4.2.4. CurrencyTextBox
  27.4.2.5. DateTextBox
  27.4.2.6. Editor
  27.4.2.7. HorizontalSlider
  27.4.2.8. NumberSpinner
  27.4.2.9. NumberTextBox
  27.4.2.10. PasswordTextBox
  27.4.2.11. RadioButton
  27.4.2.12. SimpleTextarea
  27.4.2.13. Slider abstract element
  27.4.2.14. SubmitButton
  27.4.2.15. TextBox
  27.4.2.16. Textarea
  27.4.2.17. TimeTextBox
  27.4.2.18. ValidationTextBox
  27.4.2.19. VerticalSlider
  27.4.3. Dojo Form Examples
  27.5. Zend_Dojo build layer support
  27.5.1. Introduction
  27.5.2. Generating Custom Module Layers with Zend_Dojo_BuildLayer
  27.5.2.1. BuildLayer options
  27.5.2.1.1. Setting the view object
  27.5.2.1.2. Setting the layer name
  27.5.2.1.3. Including onLoad events in the generated layer
  27.5.2.1.4. Including captured JavaScript in the generated layer
  27.5.3. Generating Build Profiles with Zend_Dojo_BuildLayer
  27.5.3.1. Build Profile options
  28. Zend_Dom
  28.1. Wprowadzenie
  28.2. Zend_Dom_Query
  28.2.1. Theory of Operation
  28.2.2. Methods Available
  28.2.2.1. Zend_Dom_Query
  28.2.2.2. Zend_Dom_Query_Result
  29. Zend_Exception
  29.1. Użycie wyjątków
  29.2. Basic usage
  29.3. Previous Exceptions
  30. Zend_Feed
  30.1. Wprowadzenie
  30.2. Importowanie kanałów informacyjnych
  30.2.1. Własne kanały
  30.2.1.1. Importowanie własnej tablicy
  30.2.1.2. Importowanie własnego źródła danych
  30.2.1.3. Zrzucanie zawartości kanału
  30.3. Odbieranie kanałów informacyjnych ze stron internetowych
  30.4. Odbieranie danych z kanału informacyjnego RSS
  30.5. Odbieranie danych z kanału informacyjnego Atom
  30.6. Pobieranie pojedynczego wpisu kanału Atom
  30.7. Modyfikacja kanału oraz struktury wpisów
  30.8. Własne klasy kanału i wpisu
  30.9. Zend_Feed_Reader
  30.9.1. Introduction
  30.9.2. Importing Feeds
  30.9.3. Retrieving Underlying Feed and Entry Sources
  30.9.4. Cache Support and Intelligent Requests
  30.9.4.1. Adding Cache Support to Zend_Feed_Reader
  30.9.4.2. HTTP Conditional GET Support
  30.9.5. Locating Feed URIs from Websites
  30.9.6. Attribute Collections
  30.9.7. Retrieving Feed Information
  30.9.8. Retrieving Entry/Item Information
  30.9.9. Extending Feed and Entry APIs
  30.9.9.1. Writing Zend_Feed_Reader Extensions
  30.10. Zend_Feed_Writer
  30.10.1. Introduction
  30.10.2. Architecture
  30.10.3. Getting Started
  30.10.4. Setting Feed Data Points
  30.10.5. Setting Entry Data Points
  30.11. Zend_Feed_Pubsubhubbub
  30.11.1. What is Pubsubhubbub?
  30.11.2. Architecture
  30.11.3. Zend_Feed_Pubsubhubbub_Publisher
  30.11.4. Zend_Feed_Pubsubhubbub_Subscriber
  30.11.4.1. Subscribing and Unsubscribing
  30.11.4.2. Handling Subscriber Callbacks
  30.11.4.3. Setting Up And Using A Callback URL Route
  31. Zend_File
  31.1. Zend_File_Transfer
  31.1.1. Supported Adapters for Zend_File_Transfer
  31.1.2. Options for Zend_File_Transfer
  31.1.3. Checking Files
  31.1.4. Additional File Informations
  31.1.5. Progress for file uploads
  31.1.5.1. Using a progressbar adapter
  31.1.5.2. Using getProgress() manually
  31.2. Validators for Zend_File_Transfer
  31.2.1. Using Validators with Zend_File_Transfer
  31.2.2. Count Validator
  31.2.3. Crc32 Validator
  31.2.4. ExcludeExtension Validator
  31.2.5. ExcludeMimeType Validator
  31.2.6. Exists Validator
  31.2.7. Extension Validator
  31.2.8. FilesSize Validator
  31.2.9. ImageSize Validator
  31.2.10. IsCompressed Validator
  31.2.11. IsImage Validator
  31.2.12. Hash Validator
  31.2.13. Md5 Validator
  31.2.14. MimeType Validator
  31.2.15. NotExists Validator
  31.2.16. Sha1 Validator
  31.2.17. Size Validator
  31.2.18. WordCount Validator
  31.3. Filters for Zend_File_Transfer
  31.3.1. Using filters with Zend_File_Transfer
  31.3.2. Decrypt filter
  31.3.3. Encrypt filter
  31.3.4. LowerCase filter
  31.3.5. Rename filter
  31.3.6. UpperCase filter
  32. Zend_Filter
  32.1. Wprowadzenie
  32.1.1. Czym jest filtr?
  32.1.2. Basic usage of filters
  32.1.3. Użycie statycznej metody get()
  32.2. Standardowe klasy filtrów
  32.2.1. Alnum
  32.2.2. Alpha
  32.2.3. BaseName
  32.2.4. Digits
  32.2.5. Dir
  32.2.6. HtmlEntities
  32.2.7. Int
  32.2.8. StripNewlines
  32.2.9. RealPath
  32.2.10. StringToLower
  32.2.11. StringToUpper
  32.2.12. StringTrim
  32.2.13. StripTags
  32.3. Łańcuchy filtrów
  32.4. Pisanie filtrów
  32.5. Zend_Filter_Input
  32.5.1. Declaring Filter and Validator Rules
  32.5.2. Creating the Filter and Validator Processor
  32.5.3. Retrieving Validated Fields and other Reports
  32.5.3.1. Querying if the input is valid
  32.5.3.2. Getting Invalid, Missing, or Unknown Fields
  32.5.3.3. Getting Valid Fields
  32.5.4. Using Metacommands to Control Filter or Validator Rules
  32.5.4.1. The FIELDS metacommand
  32.5.4.2. The PRESENCE metacommand
  32.5.4.3. The DEFAULT_VALUE metacommand
  32.5.4.4. The ALLOW_EMPTY metacommand
  32.5.4.5. The BREAK_CHAIN metacommand
  32.5.4.6. The MESSAGES metacommand
  32.5.4.7. Using options to set metacommands for all rules
  32.5.5. Adding Filter Class Namespaces
  32.6. Zend_Filter_Inflector
  32.6.1. Operation
  32.6.2. Setting Paths To Alternate Filters
  32.6.3. Setting the Inflector Target
  32.6.4. Inflection Rules
  32.6.4.1. Static Rules
  32.6.4.2. Filter Inflector Rules
  32.6.4.3. Setting Many Rules At Once
  32.6.5. Utility Methods
  32.6.6. Using Zend_Config with Zend_Filter_Inflector
  33. Zend_Form
  33.1. Zend_Form
  33.2. Szybki start z Zend_Form
  33.2.1. Tworzenie obiektu formularza
  33.2.2. Dodawanie elementów do formularza
  33.2.3. Renderowanie formularza
  33.2.4. Sprawdzanie poprawności formularza
  33.2.5. Pobieranie informacji o błędach
  33.2.6. Złożenie w całość
  33.2.7. Użycie obiektu Zend_Config
  33.2.8. Podsumowanie
  33.3. Tworzenie elementów formularza za pomocą klasy Zend_Form_Element
  33.3.1. Ładowanie wtyczek
  33.3.2. Filtry
  33.3.3. Weryfikatory
  33.3.3.1. Custom Error Messages
  33.3.4. Dekoratory
  33.3.5. Dane meta i atrybuty
  33.3.6. Standardowe elementy
  33.3.7. Metody klasy Zend_Form_Element
  33.3.8. Konfiguracja
  33.3.9. Własne elementy
  33.4. Creating Forms Using Zend_Form
  33.4.1. Plugin Loaders
  33.4.2. Elements
  33.4.2.1. Populating and Retrieving Values
  33.4.2.2. Global Operations
  33.4.2.3. Methods For Interacting With Elements
  33.4.3. Display Groups
  33.4.3.1. Global Operations
  33.4.3.2. Using Custom Display Group Classes
  33.4.3.3. Methods for Interacting With Display Groups
  33.4.3.4. Zend_Form_DisplayGroup Methods
  33.4.4. Sub Forms
  33.4.4.1. Global Operations
  33.4.4.2. Methods for Interacting With Sub Forms
  33.4.5. Metadata and Attributes
  33.4.6. Decorators
  33.4.7. Validation
  33.4.7.1. Custom Error Messages
  33.4.7.2. Retrieving Valid Values Only
  33.4.8. Methods
  33.4.9. Configuration
  33.4.10. Custom forms
  33.5. Creating Custom Form Markup Using Zend_Form_Decorator
  33.5.1. Operation
  33.5.2. Standard Decorators
  33.5.3. Custom Decorators
  33.5.4. Rendering Individual Decorators
  33.6. Standard Form Elements Shipped With Zend Framework
  33.6.1. Zend_Form_Element_Button
  33.6.2. Zend_Form_Element_Captcha
  33.6.3. Zend_Form_Element_Checkbox
  33.6.4. Zend_Form_Element_File
  33.6.5. Zend_Form_Element_Hidden
  33.6.6. Zend_Form_Element_Hash
  33.6.7. Zend_Form_Element_Image
  33.6.8. Zend_Form_Element_MultiCheckbox
  33.6.9. Zend_Form_Element_Multiselect
  33.6.10. Zend_Form_Element_Password
  33.6.11. Zend_Form_Element_Radio
  33.6.12. Zend_Form_Element_Reset
  33.6.13. Zend_Form_Element_Select
  33.6.14. Zend_Form_Element_Submit
  33.6.15. Zend_Form_Element_Text
  33.6.16. Zend_Form_Element_Textarea
  33.7. Standard Form Decorators Shipped With Zend Framework
  33.7.1. Zend_Form_Decorator_Callback
  33.7.2. Zend_Form_Decorator_Captcha
  33.7.3. Zend_Form_Decorator_Description
  33.7.4. Zend_Form_Decorator_DtDdWrapper
  33.7.5. Zend_Form_Decorator_Errors
  33.7.6. Zend_Form_Decorator_Fieldset
  33.7.7. Zend_Form_Decorator_File
  33.7.8. Zend_Form_Decorator_Form
  33.7.9. Zend_Form_Decorator_FormElements
  33.7.10. Zend_Form_Decorator_FormErrors
  33.7.11. Zend_Form_Decorator_HtmlTag
  33.7.12. Zend_Form_Decorator_Image
  33.7.13. Zend_Form_Decorator_Label
  33.7.14. Zend_Form_Decorator_PrepareElements
  33.7.15. Zend_Form_Decorator_ViewHelper
  33.7.16. Zend_Form_Decorator_ViewScript
  33.8. Internationalization of Zend_Form
  33.8.1. Initializing I18n in Forms
  33.8.2. Standard I18n Targets
  33.9. Advanced Zend_Form Usage
  33.9.1. Array Notation
  33.9.2. Multi-Page Forms
  34. Zend_Gdata
  34.1. Introduction
  34.1.1. Structure of Zend_Gdata
  34.1.2. Interacting with Google Services
  34.1.3. Obtaining instances of Zend_Gdata classes
  34.1.4. Google Data Client Authentication
  34.1.5. Dependencies
  34.1.6. Creating a new Gdata client
  34.1.7. Common Query Parameters
  34.1.8. Fetching a Feed
  34.1.9. Working with Multi-page Feeds
  34.1.10. Working with Data in Feeds and Entries
  34.1.11. Updating Entries
  34.1.12. Posting Entries to Google Servers
  34.1.13. Deleting Entries on Google Servers
  34.2. Authenticating with AuthSub
  34.2.1. Creating an AuthSub authenticated Http Client
  34.2.2. Revoking AuthSub authentication
  34.3. Using the Book Search Data API
  34.3.1. Authenticating to the Book Search service
  34.3.2. Searching for books
  34.3.2.1. Partner Co-Branded Search
  34.3.3. Using community features
  34.3.3.1. Adding a rating
  34.3.3.2. Reviews
  34.3.3.2.1. Adding a review
  34.3.3.2.2. Editing a review
  34.3.3.3. Labels
  34.3.3.3.1. Submitting a set of labels
  34.3.3.4. Retrieving annotations: reviews, ratings, and labels
  34.3.3.5. Deleting Annotations
  34.3.4. Book collections and My Library
  34.3.4.1. Retrieving books in a user's library
  34.3.4.1.1. Retrieving all books in a user's library
  34.3.4.1.2. Searching for books in a user's library
  34.3.4.2. Updating books in a user's library
  34.3.4.2.1. Adding a book to a library
  34.3.4.2.2. Removing a book from a library
  34.4. Authenticating with ClientLogin
  34.4.1. Creating a ClientLogin authenticated Http Client
  34.4.2. Terminating a ClientLogin authenticated Http Client
  34.5. Using Google Calendar
  34.5.1. Connecting To The Calendar Service
  34.5.1.1. Authentication
  34.5.1.2. Creating A Service Instance
  34.5.2. Retrieving A Calendar List
  34.5.3. Retrieving Events
  34.5.3.1. Queries
  34.5.3.2. Retrieving Events In Order Of Start Time
  34.5.3.3. Retrieving Events In A Specified Date Range
  34.5.3.4. Retrieving Events By Fulltext Query
  34.5.3.5. Retrieving Individual Events
  34.5.4. Creating Events
  34.5.4.1. Creating Single-Occurrence Events
  34.5.4.2. Event Schedules and Reminders
  34.5.4.3. Creating Recurring Events
  34.5.4.4. Using QuickAdd
  34.5.5. Modifying Events
  34.5.6. Deleting Events
  34.5.7. Accessing Event Comments
  34.6. Using Google Documents List Data API
  34.6.1. Get a List of Documents
  34.6.2. Upload a Document
  34.6.3. Searching the documents feed
  34.6.3.1. Get a List of Word Processing Documents
  34.6.3.2. Get a List of Spreadsheets
  34.6.3.3. Performing a text query
  34.7. Using Google Health
  34.7.1. Connect To The Health Service
  34.7.1.1. Authentication
  34.7.1.2. Create A Health Service Instance
  34.7.2. Profile Feed
  34.7.2.1. Send a Structured Query
  34.7.2.1.1. Query The Feed
  34.7.2.2. Iterate Through The Profile Entries
  34.7.3. Profile List Feed
  34.7.3.1. Query The Feed
  34.7.4. Sending Notices to the Register Feed
  34.7.4.1. Sending a notice
  34.8. Using Google Spreadsheets
  34.8.1. Create a Spreadsheet
  34.8.2. Get a List of Spreadsheets
  34.8.3. Get a List of Worksheets
  34.8.4. Interacting With List-based Feeds
  34.8.4.1. Get a List-based Feed
  34.8.4.2. Reverse-sort Rows
  34.8.4.3. Send a Structured Query
  34.8.4.4. Add a Row
  34.8.4.5. Edit a Row
  34.8.4.6. Delete a Row
  34.8.5. Interacting With Cell-based Feeds
  34.8.5.1. Get a Cell-based Feed
  34.8.5.2. Send a Cell Range Query
  34.8.5.3. Change Contents of a Cell
  34.9. Using Google Apps Provisioning
  34.9.1. Setting the current domain
  34.9.1.1. Setting the domain for the service class
  34.9.1.2. Setting the domain for query classes
  34.9.2. Interacting with users
  34.9.2.1. Creating a user account
  34.9.2.2. Retrieving a user account
  34.9.2.3. Retrieving all users in a domain
  34.9.2.4. Updating a user account
  34.9.2.4.1. Resetting a user's password
  34.9.2.4.2. Forcing a user to change their password
  34.9.2.4.3. Suspending a user account
  34.9.2.4.4. Granting administrative rights
  34.9.2.5. Deleting user accounts
  34.9.3. Interacting with nicknames
  34.9.3.1. Creating a nickname
  34.9.3.2. Retrieving a nickname
  34.9.3.3. Retrieving all nicknames for a user
  34.9.3.4. Retrieving all nicknames in a domain
  34.9.3.5. Deleting a nickname
  34.9.4. Interacting with groups
  34.9.4.1. Creating a group
  34.9.4.2. Retrieving an individual group
  34.9.4.3. Retrieving all groups in a domain
  34.9.4.4. Deleting a group
  34.9.4.5. Updating a group
  34.9.4.6. Retrieving all groups to which a person is a member
  34.9.5. Interacting with group members
  34.9.5.1. Adding a member to a group
  34.9.5.2. Check to see if member belongs to group
  34.9.5.3. Removing a member from a group
  34.9.5.4. Retrieving the list of members to a group
  34.9.6. Interacting with group owners
  34.9.6.1. Adding an owner to a group
  34.9.6.2. Retrieving the list of the owner of a group
  34.9.6.3. Check to see if an email is the owner of a group
  34.9.6.4. Removing an owner from a group
  34.9.7. Interacting with email lists
  34.9.7.1. Creating an email list
  34.9.7.2. Retrieving all email lists to which a recipient is subscribed
  34.9.7.3. Retrieving all email lists in a domain
  34.9.7.4. Deleting an email list
  34.9.8. Interacting with email list recipients
  34.9.8.1. Adding a recipient to an email list
  34.9.8.2. Retrieving the list of subscribers to an email list
  34.9.8.3. Removing a recipient from an email list
  34.9.9. Handling errors
  34.10. Using Google Base
  34.10.1. Connect To The Base Service
  34.10.1.1. Authentication
  34.10.1.2. Create A Service Instance
  34.10.2. Retrieve Items
  34.10.2.1. Send a Structured Query
  34.10.2.1.1. Query Customer Items Feed
  34.10.2.1.2. Query Snippets Feed
  34.10.2.2. Iterate through the Items
  34.10.3. Insert, Update, and Delete Customer Items
  34.10.3.1. Insert an Item
  34.10.3.2. Modify an Item
  34.10.3.3. Delete an Item
  34.11. Using Picasa Web Albums
  34.11.1. Connecting To The Service
  34.11.1.1. Authentication
  34.11.1.2. Creating A Service Instance
  34.11.2. Understanding and Constructing Queries
  34.11.3. Retrieving Feeds And Entries
  34.11.3.1. Retrieving A User
  34.11.3.2. Retrieving An Album
  34.11.3.3. Retrieving A Photo
  34.11.3.4. Retrieving A Comment
  34.11.3.5. Retrieving A Tag
  34.11.4. Creating Entries
  34.11.4.1. Creating An Album
  34.11.4.2. Creating A Photo
  34.11.4.3. Creating A Comment
  34.11.4.4. Creating A Tag
  34.11.5. Deleting Entries
  34.11.5.1. Deleting An Album
  34.11.5.2. Deleting A Photo
  34.11.5.3. Deleting A Comment
  34.11.5.4. Deleting A Tag
  34.11.5.5. Optimistic Concurrency (Notes On Deletion)
  34.12. Using the YouTube Data API
  34.12.1. Authentication
  34.12.2. Developer Keys and Client ID
  34.12.3. Retrieving public video feeds
  34.12.3.1. Searching for videos by metadata
  34.12.3.2. Searching for videos by categories and tags/keywords
  34.12.3.3. Retrieving standard feeds
  34.12.3.4. Retrieving videos uploaded by a user
  34.12.3.5. Retrieving videos favorited by a user
  34.12.3.6. Retrieving video responses for a video
  34.12.4. Retrieving video comments
  34.12.5. Retrieving playlist feeds
  34.12.5.1. Retrieving the playlists of a user
  34.12.5.2. Retrieving a specific playlist
  34.12.6. Retrieving a list of a user's subscriptions
  34.12.7. Retrieving a user's profile
  34.12.8. Uploading Videos to YouTube
  34.12.9. Browser-based upload
  34.12.10. Checking upload status
  34.12.11. Other Functions
  34.13. Catching Gdata Exceptions
  35. Zend_Http
  35.1. Introduction
  35.1.1. Using Zend_Http_Client
  35.1.2. Configuration Parameters
  35.1.3. Performing Basic HTTP Requests
  35.1.4. Adding GET and POST parameters
  35.1.5. Accessing Last Request and Response
  35.2. Zend_Http_Client - Advanced Usage
  35.2.1. HTTP Redirections
  35.2.2. Adding Cookies and Using Cookie Persistence
  35.2.3. Setting Custom Request Headers
  35.2.4. File Uploads
  35.2.5. Sending Raw POST Data
  35.2.6. HTTP Authentication
  35.2.7. Sending Multiple Requests With the Same Client
  35.2.8. Data Streaming
  35.3. Zend_Http_Client - Connection Adapters
  35.3.1. Overview
  35.3.2. The Socket Adapter
  35.3.2.1. Customizing and accessing the Socket adapter stream context
  35.3.3. The Proxy Adapter
  35.3.4. The cURL Adapter
  35.3.5. The Test Adapter
  35.3.6. Creating your own connection adapters
  35.4. Zend_Http_Cookie and Zend_Http_CookieJar
  35.4.1. Introduction
  35.4.2. Instantiating Zend_Http_Cookie Objects
  35.4.3. Zend_Http_Cookie getter methods
  35.4.4. Zend_Http_Cookie: Matching against a scenario
  35.4.5. The Zend_Http_CookieJar Class: Instantiation
  35.4.6. Adding Cookies to a Zend_Http_CookieJar object
  35.4.7. Retrieving Cookies From a Zend_Http_CookieJar object
  35.5. Zend_Http_Response
  35.5.1. Introduction
  35.5.2. Boolean Tester Methods
  35.5.3. Accessor Methods
  35.5.4. Static HTTP Response Parsers
  35.6. Zend_Http_UserAgent
  35.6.1. Overview
  35.6.2. Quick Start
  35.6.3. Configuration Options
  35.6.4. Available Methods
  35.6.5. Examples
  35.7. The UserAgent Device Interface
  35.7.1. Overview
  35.7.2. Quick Start
  35.7.3. Configuration Options
  35.7.4. Available Methods
  35.7.5. Examples
  35.8. The UserAgent Features Adapter
  35.8.1. Overview
  35.8.2. Quick Start
  35.8.3. Configuration Options
  35.8.4. Available Methods
  35.9. The WURFL UserAgent Features Adapter
  35.9.1. Overview
  35.9.2. Quick Start
  35.9.3. Configuration Options
  35.9.4. Available Methods
  35.10. The DeviceAtlas UserAgent Features Adapter
  35.10.1. Overview
  35.10.2. Quick Start
  35.10.3. Configuration Options
  35.10.4. Available Methods
  35.11. The TeraWurfl UserAgent Features Adapter
  35.11.1. Overview
  35.11.2. Quick Start
  35.11.3. Configuration Options
  35.11.4. Available Methods
  35.12. The UserAgent Storage Interface
  35.12.1. Overview
  35.12.2. Quick Start
  35.12.3. Configuration Options
  35.12.4. Available Methods
  35.13. The Session UserAgent Storage Adapter
  35.13.1. Overview
  35.13.2. Quick Start
  35.13.3. Configuration Options
  35.13.4. Available Methods
  36. Zend_InfoCard
  36.1. Introduction
  36.1.1. Basic Theory of Usage
  36.1.2. Using as part of Zend_Auth
  36.1.3. Using the Zend_InfoCard component standalone
  36.1.4. Working with a Claims object
  36.1.5. Attaching Information Cards to existing accounts
  36.1.6. Creating Zend_InfoCard Adapters
  37. Zend_Json
  37.1. Wprowadzenie
  37.2. Podstawowe użycie
  37.3. Obiekty JSON
  37.4. XML to JSON conversion
  37.4.1. Changes
  37.4.1.1. Changes in 1.11.6
  37.5. Zend_Json_Server - JSON-RPC server
  37.5.1. Advanced Details
  37.5.1.1. Zend_Json_Server
  37.5.1.2. Zend_Json_Server_Request
  37.5.1.3. Zend_Json_Server_Response
  37.5.1.4. Zend_Json_Server_Error
  37.5.1.5. Zend_Json_Server_Smd
  38. Zend_Layout
  38.1. Wprowadzenie
  38.2. Zend_Layout Quick Start
  38.2.1. Layout scripts
  38.2.2. Using Zend_Layout with the Zend Framework MVC
  38.2.3. Using Zend_Layout as a Standalone Component
  38.2.4. Sample Layout
  38.3. Zend_Layout Configuration Options
  38.3.1. Examples
  38.4. Zend_Layout Advanced Usage
  38.4.1. Custom View Objects
  38.4.2. Custom Front Controller Plugins
  38.4.3. Custom Action Helpers
  38.4.4. Custom Layout Script Path Resolution: Using the Inflector
  39. Zend_Ldap
  39.1. Introduction
  39.1.1. Theory of operation
  39.1.1.1. Automatic Username Canonicalization When Binding
  39.1.1.2. Account Name Canonicalization
  39.1.1.3. Multi-domain Authentication and Failover
  39.2. API overview
  39.2.1. Configuration / options
  39.2.2. API Reference
  39.2.2.1. Zend_Ldap
  39.2.2.1.1. Zend_Ldap_Collection
  39.2.2.2. Zend_Ldap_Attribute
  39.2.2.3. Zend_Ldap_Dn
  39.2.2.4. Zend_Ldap_Filter
  39.2.2.5. Zend_Ldap_Node
  39.2.2.6. Zend_Ldap_Node_RootDse
  39.2.2.6.1. OpenLDAP
  39.2.2.6.2. ActiveDirectory
  39.2.2.6.3. eDirectory
  39.2.2.7. Zend_Ldap_Node_Schema
  39.2.2.7.1. OpenLDAP
  39.2.2.7.2. ActiveDirectory
  39.2.2.8. Zend_Ldif_Encoder
  39.3. Usage Scenarios
  39.3.1. Authentication scenarios
  39.3.1.1. OpenLDAP
  39.3.1.2. ActiveDirectory
  39.3.2. Basic CRUD operations
  39.3.2.1. Retrieving data from the LDAP
  39.3.2.2. Adding data to the LDAP
  39.3.2.3. Deleting from the LDAP
  39.3.2.4. Updating the LDAP
  39.3.3. Extended operations
  39.3.3.1. Copy and move entries in the LDAP
  39.4. Tools
  39.4.1. Creation and modification of DN strings
  39.4.2. Using the filter API to create search filters
  39.4.3. Modify LDAP entries using the Attribute API
  39.5. Object oriented access to the LDAP tree using Zend_Ldap_Node
  39.5.1. Basic CRUD operations
  39.5.1.1. Retrieving data from the LDAP
  39.5.1.1.1. Getting a node by its DN
  39.5.1.1.2. Searching a node's subtree
  39.5.1.2. Adding a new node to the LDAP
  39.5.1.3. Deleting a node from the LDAP
  39.5.1.4. Updating a node on the LDAP
  39.5.2. Extended operations
  39.5.2.1. Copy and move nodes in the LDAP
  39.5.3. Tree traversal
  39.6. Getting information from the LDAP server
  39.6.1. RootDSE
  39.6.2. Schema Browsing
  39.6.2.1. OpenLDAP
  39.6.2.2. ActiveDirectory
  39.7. Serializing LDAP data to and from LDIF
  39.7.1. Serialize a LDAP entry to LDIF
  39.7.2. Deserialize a LDIF string into a LDAP entry
  40. Zend_Loader
  40.1. Dynamiczne ładowanie plików i klas
  40.1.1. Ładowanie plików
  40.1.2. Ładowanie klas
  40.1.3. Sprawdzanie czy plik jest dostępny do odczytu
  40.1.4. Użycie Autoloadera
  40.2. The Autoloader
  40.2.1. Using the Autoloader
  40.2.2. Selecting a Zend Framework version
  40.2.3. The Autoloader Interface
  40.2.4. Autoloader Reference
  40.3. Resource Autoloaders
  40.3.1. Resource autoloader usage
  40.3.2. The Module Resource Autoloader
  40.3.3. Using Resource Autoloaders as Object Factories
  40.3.4. Resource Autoloader Reference
  40.4. Loading Plugins
  40.4.1. Basic Use Case
  40.4.2. Manipulating Plugin Paths
  40.4.3. Testing for Plugins and Retrieving Class Names
  40.4.4. Getting Better Performance for Plugins
  41. Zend_Locale
  41.1. Wprowadzenie
  41.1.1. Co to jest lokalizacja
  41.1.2. Czym jest locale
  41.1.3. Jak locale są reprezentowane
  41.1.4. Wybranie odpowiedniego locale
  41.1.5. Użycie automatycznego locale
  41.1.6. Użycie domyślnego locale
  41.1.7. Klasy ZF "świadome" locale
  41.1.8. Locale obowiązujące w całej aplikacji
  41.1.9. Zend_Locale_Format::setOptions(array $options)
  41.1.10. Przyspieszenie Zend_Locale i jej klas pochodnych
  41.2. Użycie Zend_Locale
  41.2.1. Kopiowanie, klonowanie oraz serializowanie obiektów locale
  41.2.2. Równość
  41.2.3. Domyślne locale
  41.2.4. Ustawienie nowego locale
  41.2.5. Zwrócenie języka i regionu
  41.2.6. Uzyskanie zlokalizowanych łańcuchów znaków
  41.2.7. Uzyskanie tłumaczenia dla "yes" oraz "no"
  41.2.8. Uzyskanie listy wszystkich znanych locale
  41.2.9. Rozpoznanie locale
  41.3. Normalization and Localization
  41.3.1. Number normalization: getNumber($input, Array $options)
  41.3.1.1. Precision and Calculations
  41.3.2. Number localization
  41.3.3. Number testing
  41.3.4. Float value normalization
  41.3.5. Floating point value localization
  41.3.6. Floating point value testing
  41.3.7. Integer value normalization
  41.3.8. Integer point value localization
  41.3.9. Integer value testing
  41.3.10. Numeral System Conversion
  41.4. Working with Dates and Times
  41.4.1. Normalizing Dates and Times
  41.4.2. Testing Dates
  41.4.3. Normalizing a Time
  41.4.4. Testing Times
  41.5. Supported locales
  42. Zend_Log
  42.1. Overview
  42.1.1. Creating a Log
  42.1.2. Logging Messages
  42.1.3. Destroying a Log
  42.1.4. Using Built-in Priorities
  42.1.5. Adding User-defined Priorities
  42.1.6. Understanding Log Events
  42.1.7. Log PHP Errors
  42.2. Writers
  42.2.1. Writing to Streams
  42.2.2. Writing to Databases
  42.2.3. Writing to Firebug
  42.2.3.1. Setting Styles for Priorities
  42.2.3.2. Preparing data for Logging
  42.2.3.3. Exception Logging
  42.2.3.4. Table Logging
  42.2.4. Writing to Email
  42.2.4.1. Zend_Layout Usage
  42.2.4.2. Subject Line Error Level Summary
  42.2.4.3. Caveats
  42.2.5. Writing to the System Log
  42.2.6. Writing to the Zend Server Monitor
  42.2.7. Stubbing Out the Writer
  42.2.8. Testing with the Mock
  42.2.9. Compositing Writers
  42.3. Formatters
  42.3.1. Simple Formatting
  42.3.2. Formatting to XML
  42.4. Filters
  42.4.1. Filtering for All Writers
  42.4.2. Filtering for a Writer Instance
  42.5. Using the Factory to Create a Log
  42.5.1. Writer Options
  42.5.1.1. Zend_Log_Writer_Db Options
  42.5.1.2. Zend_Log_Writer_Firebug Options
  42.5.1.3. Zend_Log_Writer_Mail Options
  42.5.1.4. Zend_Log_Writer_Mock Options
  42.5.1.5. Zend_Log_Writer_Null Options
  42.5.1.6. Zend_Log_Writer_Stream Options
  42.5.1.7. Zend_Log_Writer_Syslog Options
  42.5.1.8. Zend_Log_Writer_ZendMonitor Options
  42.5.2. Filter Options
  42.5.2.1. Zend_Log_Filter_Message Options
  42.5.2.2. Zend_Log_Filter_Priority Options
  42.5.2.3. Zend_Log_Filter_Suppress Options
  42.5.3. Creating Configurable Writers and Filters
  43. Zend_Mail
  43.1. Wprowadzenie
  43.1.1. Getting started
  43.1.2. Configuring the default sendmail transport
  43.2. Wysyłanie przez SMTP
  43.3. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP
  43.4. Używanie innych transportów
  43.5. E-mail w postaci HTML
  43.6. Załączniki
  43.7. Dodawanie odbiorców
  43.8. Pole rozgraniczające MIME
  43.9. Dodatkowe nagłówki
  43.10. Zestawy znaków
  43.11. Kodowanie
  43.12. Uwierzytelnianie SMTP
  43.13. Bezpieczne połączenie SMTP
  43.14. Reading Mail Messages
  43.14.1. Simple example using Pop3
  43.14.2. Opening a local storage
  43.14.3. Opening a remote storage
  43.14.4. Fetching messages and simple methods
  43.14.5. Working with messages
  43.14.6. Checking for flags
  43.14.7. Using folders
  43.14.8. Advanced Use
  43.14.8.1. Using NOOP
  43.14.8.2. Caching instances
  43.14.8.3. Extending Protocol Classes
  43.14.8.4. Using Quota (since 1.5)
  44. Zend_Markup
  44.1. Introduction
  44.2. Getting Started With Zend_Markup
  44.3. Zend_Markup Parsers
  44.3.1. Theory of Parsing
  44.3.2. The BBCode parser
  44.3.3. The Textile parser
  44.3.3.1. Lists
  44.4. Zend_Markup Renderers
  44.4.1. Adding your own markups
  44.4.1.1. Add a callback markup
  44.4.2. List of markups
  45. Zend_Measure
  45.1. Introduction
  45.2. Creation of Measurements
  45.2.1. Creating measurements from integers and floats
  45.2.2. Creating measurements from strings
  45.2.3. Measurements from localized strings
  45.3. Outputting measurements
  45.3.1. Automatic output
  45.3.2. Outputting values
  45.3.3. Output with unit of measurement
  45.3.4. Output as localized string
  45.4. Manipulating Measurements
  45.4.1. Convert
  45.4.2. Add and subtract
  45.4.3. Compare
  45.4.4. Compare
  45.4.5. Manually change values
  45.4.6. Manually change types
  45.5. Types of measurements
  45.5.1. Hints for Zend_Measure_Binary
  45.5.2. Hints for Zend_Measure_Number
  45.5.3. Roman numbers
  46. Zend_Memory
  46.1. Overview
  46.1.1. Introduction
  46.1.2. Theory of Operation
  46.1.2.1. Memory manager
  46.1.2.2. Memory container
  46.1.2.3. Locked memory
  46.1.2.4. Movable memory
  46.2. Memory Manager
  46.2.1. Creating a Memory Manager
  46.2.2. Managing Memory Objects
  46.2.2.1. Creating Movable Objects
  46.2.2.2. Creating Locked Objects
  46.2.2.3. Destroying Objects
  46.2.3. Memory Manager Settings
  46.2.3.1. Memory Limit
  46.2.3.2. MinSize
  46.3. Memory Objects
  46.3.1. Movable
  46.3.2. Locked
  46.3.3. Memory container 'value' property
  46.3.4. Memory container interface
  46.3.4.1. getRef() method
  46.3.4.2. touch() method
  46.3.4.3. lock() method
  46.3.4.4. unlock() method
  46.3.4.5. isLocked() method
  47. Zend_Mime
  47.1. Zend_Mime
  47.1.1. Wprowadzenie
  47.1.2. Metody statyczne i stałe
  47.1.3. Tworzenie instancji Zend_Mime
  47.2. Zend_Mime_Message
  47.2.1. Wprowadzenie
  47.2.2. Tworzenie instancji
  47.2.3. Dodawanie części MIME
  47.2.4. Obsługa pola rozgraniczającego (boundary)
  47.2.5. Tworzenie obiektu Zend_Mime_Message z łańcucha znaków. (eksperymentalne)
  47.3. Zend_Mime_Part
  47.3.1. Wprowadzenie
  47.3.2. Tworzenie instancji
  47.3.3. Metody do renderowania części wiadomości do łańcucha znaków
  48. Zend_Navigation
  48.1. Introduction
  48.1.1. Pages and Containers
  48.1.1.1. Pages
  48.1.1.2. Containers
  48.1.2. Separation of data (model) and rendering (view)
  48.2. Pages
  48.2.1. Common page features
  48.2.2. Zend_Navigation_Page_Mvc
  48.2.3. Zend_Navigation_Page_Uri
  48.2.4. Creating custom page types
  48.2.5. Creating pages using the page factory
  48.3. Containers
  48.3.1. Creating containers
  48.3.2. Adding pages
  48.3.3. Removing pages
  48.3.4. Finding pages
  48.3.5. Iterating containers
  48.3.6. Other operations
  49. Zend_Oauth
  49.1. Introduction to OAuth
  49.1.1. Protocol Workflow
  49.1.2. Security Architecture
  49.1.3. Getting Started
  50. Zend_OpenId
  50.1. Introduction
  50.1.1. What is OpenID?
  50.1.2. How Does it Work?
  50.1.3. Zend_OpenId Structure
  50.1.4. Supported OpenID Standards
  50.2. Zend_OpenId_Consumer Basics
  50.2.1. OpenID Authentication
  50.2.2. Combining all Steps in One Page
  50.2.3. Consumer Realm
  50.2.4. Immediate Check
  50.2.5. Zend_OpenId_Consumer_Storage
  50.2.6. Simple Registration Extension
  50.2.7. Integration with Zend_Auth
  50.2.8. Integration with Zend_Controller
  50.3. Zend_OpenId_Provider
  50.3.1. Quick start
  50.3.2. Combined Provide Scripts
  50.3.3. Simple Registration Extension
  50.3.4. Anything Else?
  51. Zend_Paginator
  51.1. Wprowadzenie
  51.2. Usage
  51.2.1. Paginating data collections
  51.2.2. The DbSelect and DbTableSelect adapter
  51.2.3. Rendering pages with view scripts
  51.2.3.1. Example pagination controls
  51.2.3.2. Listing of properties
  51.3. Konfiguracja
  51.4. Advanced usage
  51.4.1. Custom data source adapters
  51.4.2. Custom scrolling styles
  51.4.3. Caching features
  51.4.4. Zend_Paginator_AdapterAggregate Interface
  52. Zend_Pdf
  52.1. Wprowadzenie
  52.2. Tworzenie oraz ładowanie dokumentów PDF.
  52.3. Zapisywanie zmian w dokumencie PDF.
  52.4. Strony dokumentu.
  52.4.1. Tworzenie strony.
  52.4.2. Klonowanie stron.
  52.5. Rysowanie
  52.5.1. Geometria
  52.5.2. Kolory
  52.5.3. Rysowanie figur
  52.5.4. Wypisywanie tekstu
  52.5.5. Użycie czcionek
  52.5.6. Począwszy od 1.5, wyciąganie czcionek.
  52.5.7. Wstawianie obrazów
  52.5.8. Styl rysowania linii
  52.5.9. Styl wypełnienia
  52.5.10. Obracanie
  52.5.11. Zapisywanie/odczytywanie stanu grafiki
  52.5.12. Przycięcie obszaru rysowania
  52.5.13. Style
  52.5.14. Przezroczystość
  52.6. Interactive Features
  52.6.1. Destinations
  52.6.1.1. Supported Destination Types
  52.6.1.1.1. Zend_Pdf_Destination_Zoom
  52.6.1.1.2. Zend_Pdf_Destination_Fit
  52.6.1.1.3. Zend_Pdf_Destination_FitHorizontally
  52.6.1.1.4. Zend_Pdf_Destination_FitVertically
  52.6.1.1.5. Zend_Pdf_Destination_FitRectangle
  52.6.1.1.6. Zend_Pdf_Destination_FitBoundingBox
  52.6.1.1.7. Zend_Pdf_Destination_FitBoundingBoxHorizontally
  52.6.1.1.8. Zend_Pdf_Destination_FitBoundingBoxVertically
  52.6.1.1.9. Zend_Pdf_Destination_Named
  52.6.1.2. Document level destination processing
  52.6.2. Actions
  52.6.2.1. Supported action types
  52.6.2.2. Actions chaining
  52.6.2.3. Document Open Action
  52.6.3. Document Outline (bookmarks)
  52.6.4. Annotations
  52.7. Document Info and Metadata
  52.8. Przykład użycia modułu Zend_Pdf
  53. Zend_ProgressBar
  53.1. Zend_ProgressBar
  53.1.1. Wprowadzenie
  53.1.2. Podstawowe użycie Zend_Progressbar
  53.1.3. Postęp utrwalony (persistent progress)
  53.1.4. Standardowe adaptery
  53.1.4.1. Zend_ProgressBar_Adapter_Console
  53.1.4.2. Zend_ProgressBar_Adapter_JsPush
  53.1.4.3. Zend_ProgressBar_Adapter_JsPull
  54. Zend_Queue
  54.1. Introduction
  54.2. Example usage
  54.3. Framework
  54.3.1. Introduction
  54.3.2. Commonality among adapters
  54.4. Adapters
  54.4.1. Specific Adapters - Configuration settings
  54.4.1.1. Apache ActiveMQ - Zend_Queue_Adapter_Activemq
  54.4.1.2. Db - Zend_Queue_Adapter_Db
  54.4.1.3. MemcacheQ - Zend_Queue_Adapter_Memcacheq
  54.4.1.4. Zend Platform Job Queue - Zend_Queue_Adapter_PlatformJobQueue
  54.4.1.5. Array - Zend_Queue_Adapter_Array
  54.4.2. Notes for Specific Adapters
  54.4.2.1. Apache ActiveMQ
  54.4.2.2. Zend_Db
  54.4.2.3. MemcacheQ
  54.4.2.4. Zend Platform Job Queue
  54.4.2.5. Array (local)
  54.5. Customizing Zend_Queue
  54.5.1. Creating your own adapter
  54.5.2. Creating your own message class
  54.5.3. Creating your own message iterator class
  54.5.4. Creating your own queue class
  54.6. Stomp
  54.6.1. Stomp - Supporting classes
  55. Zend_Reflection
  55.1. Introduction
  55.2. Zend_Reflection Examples
  55.3. Zend_Reflection Reference
  55.3.1. Zend_Reflection_Docblock
  55.3.2. Zend_Reflection_Docblock_Tag
  55.3.3. Zend_Reflection_Docblock_Tag_Param
  55.3.4. Zend_Reflection_Docblock_Tag_Return
  55.3.5. Zend_Reflection_File
  55.3.6. Zend_Reflection_Class
  55.3.7. Zend_Reflection_Extension
  55.3.8. Zend_Reflection_Function
  55.3.9. Zend_Reflection_Method
  55.3.10. Zend_Reflection_Parameter
  55.3.11. Zend_Reflection_Property
  56. Zend_Registry
  56.1. Using the Registry
  56.1.1. Setting Values in the Registry
  56.1.2. Getting Values from the Registry
  56.1.3. Constructing a Registry Object
  56.1.4. Accessing the Registry as an Array
  56.1.5. Accessing the Registry as an Object
  56.1.6. Querying if an Index Exists
  56.1.7. Extending the Registry
  56.1.8. Unsetting the Static Registry
  57. Zend_Rest
  57.1. Wprowadzenie
  57.2. Zend_Rest_Client
  57.2.1. Introduction
  57.2.2. Responses
  57.2.3. Request Arguments
  57.3. Zend_Rest_Server
  57.3.1. Introduction
  57.3.2. REST Server Usage
  57.3.3. Calling a Zend_Rest_Server Service
  57.3.4. Sending A Custom Status
  57.3.5. Returning Custom XML Responses
  58. Zend_Search_Lucene
  58.1. Overview
  58.1.1. Introduction
  58.1.2. Document and Field Objects
  58.1.3. Understanding Field Types
  58.1.4. HTML documents
  58.1.5. Word 2007 documents
  58.1.6. Powerpoint 2007 documents
  58.1.7. Excel 2007 documents
  58.2. Building Indexes
  58.2.1. Creating a New Index
  58.2.2. Updating Index
  58.2.3. Updating Documents
  58.2.4. Retrieving Index Size
  58.2.5. Index optimization
  58.2.5.1. MaxBufferedDocs auto-optimization option
  58.2.5.2. MaxMergeDocs auto-optimization option
  58.2.5.3. MergeFactor auto-optimization option
  58.2.6. Permissions
  58.2.7. Limitations
  58.2.7.1. Index size
  58.2.7.2. Supported Filesystems
  58.3. Searching an Index
  58.3.1. Building Queries
  58.3.1.1. Query Parsing
  58.3.2. Search Results
  58.3.3. Limiting the Result Set
  58.3.4. Results Scoring
  58.3.5. Search Result Sorting
  58.3.6. Search Results Highlighting
  58.4. Query Language
  58.4.1. Terms
  58.4.2. Fields
  58.4.3. Wildcards
  58.4.4. Term Modifiers
  58.4.5. Range Searches
  58.4.6. Fuzzy Searches
  58.4.7. Matched terms limitation
  58.4.8. Proximity Searches
  58.4.9. Boosting a Term
  58.4.10. Boolean Operators
  58.4.10.1. AND
  58.4.10.2. OR
  58.4.10.3. NOT
  58.4.10.4. &&, ||, and ! operators
  58.4.10.5. +
  58.4.10.6. -
  58.4.10.7. No Operator
  58.4.11. Grouping
  58.4.12. Field Grouping
  58.4.13. Escaping Special Characters
  58.5. Query Construction API
  58.5.1. Query Parser Exceptions
  58.5.2. Term Query
  58.5.3. Multi-Term Query
  58.5.4. Boolean Query
  58.5.5. Wildcard Query
  58.5.6. Fuzzy Query
  58.5.7. Phrase Query
  58.5.8. Range Query
  58.6. Character Set
  58.6.1. UTF-8 and single-byte character set support
  58.6.2. Default text analyzer
  58.6.3. UTF-8 compatible text analyzers
  58.7. Extensibility
  58.7.1. Text Analysis
  58.7.2. Tokens Filtering
  58.7.3. Scoring Algorithms
  58.7.4. Storage Containers
  58.8. Interoperating with Java Lucene
  58.8.1. File Formats
  58.8.2. Index Directory
  58.8.3. Java Source Code
  58.9. Advanced
  58.9.1. Starting from 1.6, handling index format transformations
  58.9.2. Using the index as static property
  58.10. Best Practices
  58.10.1. Field names
  58.10.2. Indexing performance
  58.10.3. Index during Shut Down
  58.10.4. Retrieving documents by unique id
  58.10.5. Memory Usage
  58.10.6. Encoding
  58.10.7. Index maintenance
  59. Zend_Serializer
  59.1. Introduction
  59.2. Zend_Serializer_Adapter
  59.2.1. Zend_Serializer_Adapter_PhpSerialize
  59.2.2. Zend_Serializer_Adapter_Igbinary
  59.2.3. Zend_Serializer_Adapter_Wddx
  59.2.4. Zend_Serializer_Adapter_Json
  59.2.5. Zend_Serializer_Adapter_Amf 0 and 3
  59.2.6. Zend_Serializer_Adapter_PythonPickle
  59.2.7. Zend_Serializer_Adapter_PhpCode
  60. Zend_Server
  60.1. Wprowadzenie
  60.2. Zend_Server_Reflection
  60.2.1. Wprowadzenie
  60.2.2. Użycie
  61. Zend_Service
  61.1. Wprowadzenie
  61.2. Zend_Service_Akismet
  61.2.1. Wprowadzenie
  61.2.2. Weryfikowanie klucza API
  61.2.3. Sprawdzanie czy dane są spamem
  61.2.4. Wysyłanie informacji o spamie
  61.2.5. Wysyłanie informacji o fałszywym spamie (ham)
  61.2.6. Specyficzne metody dostępowe
  61.3. Zend_Service_Amazon
  61.3.1. Wprowadzenie
  61.3.2. Kody państw
  61.3.3. Szukanie specyficznego przedmiotu w Amazon na podstawie ASIN
  61.3.4. Wykonywanie wyszukiwań przedmiotów Amazon
  61.3.5. Użycie alternatywnego API zapytań
  61.3.5.1. Wprowadzenie
  61.3.6. Klasy Zend_Service_Amazon
  61.3.6.1. Zend_Service_Amazon_Item
  61.3.6.1.1. Zend_Service_Amazon_Item::asXML()
  61.3.6.1.2. Właściwości
  61.3.6.2. Zend_Service_Amazon_Image
  61.3.6.2.1. Właściwości
  61.3.6.3. Zend_Service_Amazon_ResultSet
  61.3.6.3.1. Zend_Service_Amazon_ResultSet::totalResults()
  61.3.6.4. Zend_Service_Amazon_OfferSet
  61.3.6.4.1. Właściwości
  61.3.6.5. Zend_Service_Amazon_Offer
  61.3.6.5.1. Właściwości Zend_Service_Amazon_Offer
  61.3.6.6. Zend_Service_Amazon_SimilarProduct
  61.3.6.6.1. Właściwości
  61.3.6.7. Zend_Service_Amazon_Accessories
  61.3.6.7.1. Właściwości
  61.3.6.8. Zend_Service_Amazon_CustomerReview
  61.3.6.8.1. Właściwości
  61.3.6.9. Zend_Service_Amazon_EditorialReview
  61.3.6.9.1. Właściwości
  61.3.6.10. Zend_Service_Amazon_Listmania
  61.3.6.10.1. Właściwości
  61.4. Zend_Service_Amazon_Ec2
  61.4.1. Introduction
  61.4.2. What is Amazon Ec2?
  61.4.3. Static Methods
  61.5. Zend_Service_Amazon_Ec2: Instances
  61.5.1. Instance Types
  61.5.2. Running Amazon EC2 Instances
  61.5.3. Amazon Instance Utilities
  61.6. Zend_Service_Amazon_Ec2: Windows Instances
  61.6.1. Windows Instances Usage
  61.7. Zend_Service_Amazon_Ec2: Reserved Instances
  61.7.1. How Reserved Instances are Applied
  61.7.2. Reserved Instances Usage
  61.8. Zend_Service_Amazon_Ec2: CloudWatch Monitoring
  61.8.1. CloudWatch Usage
  61.9. Zend_Service_Amazon_Ec2: Amazon Machine Images (AMI)
  61.9.1. AMI Information Utilities
  61.9.2. AMI Attribute Utilities
  61.10. Zend_Service_Amazon_Ec2: Elastic Block Storage (EBS)
  61.10.1. Create EBS Volumes and Snapshots
  61.10.2. Describing EBS Volumes and Snapshots
  61.10.3. Attach and Detaching Volumes from Instances
  61.10.4. Deleting EBS Volumes and Snapshots
  61.11. Zend_Service_Amazon_Ec2: Elastic IP Addresses
  61.12. Zend_Service_Amazon_Ec2: Keypairs
  61.13. Zend_Service_Amazon_Ec2: Regions and Availability Zones
  61.13.1. Amazon EC2 Regions
  61.13.2. Amazon EC2 Availability Zones
  61.14. Zend_Service_Amazon_Ec2: Security Groups
  61.14.1. Security Group Maintenance
  61.14.2. Authorizing Access
  61.14.3. Revoking Access
  61.15. Zend_Service_Amazon_S3
  61.15.1. Introduction
  61.15.2. Registering with Amazon S3
  61.15.3. API Documentation
  61.15.4. Features
  61.15.5. Getting Started
  61.15.6. Bucket operations
  61.15.7. Object operations
  61.15.8. Data Streaming
  61.15.9. Stream wrapper
  61.16. Zend_Service_Amazon_Sqs
  61.16.1. Introduction
  61.16.2. Registering with Amazon SQS
  61.16.3. API Documentation
  61.16.4. Features
  61.16.5. Getting Started
  61.16.6. Queue operations
  61.16.7. Message operations
  61.17. Zend_Service_Audioscrobbler
  61.17.1. Introduction
  61.17.2. Users
  61.17.3. Artists
  61.17.4. Tracks
  61.17.5. Tags
  61.17.6. Groups
  61.17.7. Forums
  61.18. Zend_Service_Delicious
  61.18.1. Introduction
  61.18.2. Retrieving posts
  61.18.3. Zend_Service_Delicious_PostList
  61.18.4. Editing posts
  61.18.5. Deleting posts
  61.18.6. Adding new posts
  61.18.7. Tags
  61.18.8. Bundles
  61.18.9. Public data
  61.18.9.1. Public posts
  61.18.10. HTTP client
  61.19. Zend_Service_DeveloperGarden
  61.19.1. Introduction to DeveloperGarden
  61.19.1.1. Sign Up for an Account
  61.19.1.2. The Environment
  61.19.1.3. Your configuration
  61.19.2. BaseUserService
  61.19.2.1. Get quota information
  61.19.2.2. Change quota information
  61.19.3. IP Location
  61.19.4. Local Search
  61.19.5. Send SMS
  61.19.6. SMS Validation
  61.19.7. Voice Call
  61.19.8. ConferenceCall
  61.19.9. Performance and Caching
  61.20. Zend_Service_Ebay
  61.20.1. Introduction
  61.21. Zend_Service_Ebay_Finding
  61.21.1. Introduction
  61.21.2. Create a client object
  61.21.3. Finding items
  61.21.4. Keywords Recommendation
  61.21.5. Histograms
  61.22. Zend_Service_Flickr
  61.22.1. Wprowadzenie do przeszukiwania Flickr
  61.22.2. Wyszukiwanie zdjęć użytkowników Flickr i informacji o nich
  61.22.3. Wyszukiwanie zdjęć w Group Pool
  61.22.4. Pobieranie szczegółów zdjęcia Flickr
  61.22.5. Klasy wyników Zend_Service_Flickr
  61.22.5.1. Zend_Service_Flickr_ResultSet
  61.22.5.1.1. Właściwości
  61.22.5.1.2. Zend_Service_Flickr_ResultSet::totalResults()
  61.22.5.2. Zend_Service_Flickr_Result
  61.22.5.2.1. Właściwości
  61.22.5.3. Zend_Service_Flickr_Image
  61.22.5.3.1. Właściwości
  61.23. Zend_Service_LiveDocx
  61.23.1. Introduction to LiveDocx
  61.23.1.1. Sign Up for an Account
  61.23.1.2. Templates and Documents
  61.23.1.3. Supported File Formats
  61.23.1.3.1. Template File Formats (input)
  61.23.1.3.2. Document File Formats (output):
  61.23.1.3.3. Image File Formats (import):
  61.23.1.3.4. Image File Formats (output):
  61.23.2. Zend_Service_LiveDocx_MailMerge
  61.23.2.1. Document Generation Process
  61.23.2.2. Creating Templates in Microsoft Word 2007
  61.23.2.3. Merging image data
  61.23.2.4. Advanced Mail-Merge
  61.23.2.5. Generating bitmaps image files
  61.23.2.6. Local vs. Remote Templates
  61.23.2.7. Getting Information
  61.24. Zend_Service_Nirvanix
  61.24.1. Introduction
  61.24.2. Registering with Nirvanix
  61.24.3. API Documentation
  61.24.4. Features
  61.24.5. Getting Started
  61.24.6. Understanding the Proxy
  61.24.7. Examining Results
  61.24.8. Handling Errors
  61.25. Zend_Service_ReCaptcha
  61.25.1. Wprowadzenie
  61.25.2. Najprostsze użycie
  61.26. Zend_Service_ShortUrl
  61.26.1. Overview
  61.26.2. Quick Start
  61.26.3. Available Methods
  61.27. Zend_Service_Simpy
  61.27.1. Introduction
  61.27.2. Links
  61.27.3. Tags
  61.27.4. Notes
  61.27.5. Watchlists
  61.28. Zend_Service_SlideShare
  61.28.1. Getting Started with Zend_Service_SlideShare
  61.28.2. The SlideShow object
  61.28.3. Retrieving a single slide show
  61.28.4. Retrieving Groups of Slide Shows
  61.28.5. Zend_Service_SlideShare Caching policies
  61.28.6. Changing the behavior of the HTTP Client
  61.29. Zend_Service_StrikeIron
  61.29.1. Overview
  61.29.2. Registering with StrikeIron
  61.29.3. Getting Started
  61.29.4. Making Your First Query
  61.29.5. Examining Results
  61.29.6. Handling Errors
  61.29.7. Checking Your Subscription
  61.30. Zend_Service_StrikeIron: Bundled Services
  61.30.1. ZIP Code Information
  61.30.2. U.S. Address Verification
  61.30.3. Sales & Use Tax Basic
  61.31. Zend_Service_StrikeIron: Advanced Uses
  61.31.1. Using Services by WSDL
  61.31.2. Viewing SOAP Transactions
  61.32. Zend_Service_Technorati
  61.32.1. Introduction
  61.32.2. Getting Started
  61.32.3. Making Your First Query
  61.32.4. Consuming Results
  61.32.5. Handling Errors
  61.32.6. Checking Your API Key Daily Usage
  61.32.7. Available Technorati Queries
  61.32.7.1. Technorati Cosmos
  61.32.7.2. Technorati Search
  61.32.7.3. Technorati Tag
  61.32.7.4. Technorati DailyCounts
  61.32.7.5. Technorati TopTags
  61.32.7.6. Technorati BlogInfo
  61.32.7.7. Technorati BlogPostTags
  61.32.7.8. Technorati GetInfo
  61.32.7.9. Technorati KeyInfo
  61.32.8. Zend_Service_Technorati Classes
  61.32.8.1. Zend_Service_Technorati_ResultSet
  61.32.8.2. Zend_Service_Technorati_CosmosResultSet
  61.32.8.3. Zend_Service_Technorati_SearchResultSet
  61.32.8.4. Zend_Service_Technorati_TagResultSet
  61.32.8.5. Zend_Service_Technorati_DailyCountsResultSet
  61.32.8.6. Zend_Service_Technorati_TagsResultSet
  61.32.8.7. Zend_Service_Technorati_Result
  61.32.8.8. Zend_Service_Technorati_CosmosResult
  61.32.8.9. Zend_Service_Technorati_SearchResult
  61.32.8.10. Zend_Service_Technorati_TagResult
  61.32.8.11. Zend_Service_Technorati_DailyCountsResult
  61.32.8.12. Zend_Service_Technorati_TagsResult
  61.32.8.13. Zend_Service_Technorati_GetInfoResult
  61.32.8.14. Zend_Service_Technorati_BlogInfoResult
  61.32.8.15. Zend_Service_Technorati_KeyInfoResult
  61.33. Zend_Service_Twitter
  61.33.1. Introduction
  61.33.2. Authentication
  61.33.3. Account Methods
  61.33.4. Status Methods
  61.33.5. User Methods
  61.33.6. Direct Message Methods
  61.33.7. Friendship Methods
  61.33.8. Favorite Methods
  61.33.9. Block Methods
  61.33.10. Zend_Service_Twitter_Search
  61.33.10.1. Introduction
  61.33.10.2. Twitter Trends
  61.33.10.3. Searching Twitter
  61.33.10.4. Zend-specific Accessor Methods
  61.34. Zend_Service_WindowsAzure
  61.34.1. Introduction
  61.34.2. Installing the Windows Azure SDK
  61.34.3. API Documentation
  61.34.4. Features
  61.34.5. Architecture
  61.35. Zend_Service_WindowsAzure_Storage_Blob
  61.35.1. API Examples
  61.35.1.1. Creating a storage container
  61.35.1.2. Deleting a storage container
  61.35.1.3. Storing a blob
  61.35.1.4. Copying a blob
  61.35.1.5. Downloading a blob
  61.35.1.6. Making a blob publicly available
  61.35.2. Root container
  61.35.3. Blob storage stream wrapper
  61.35.4. Shared Access Signature
  61.35.4.1. Generating a Shared Access Signature
  61.35.4.2. Working with Shared Access Signatures from others
  61.36. Zend_Service_WindowsAzure_Diagnostics_Manager
  61.36.1. API Examples
  61.36.1.1. Checking if a diagnostics configuration for the current role instance exists
  61.36.1.2. Loading the current role instance diagnostics configuration
  61.36.1.3. Storing the current role instance diagnostics configuration
  61.36.1.4. Subscribing to a performance counter
  61.36.1.5. Getting the current role instance id
  61.37. Zend_Service_WindowsAzure_Storage_Queue
  61.37.1. API Examples
  61.37.1.1. Creating a queue
  61.37.1.2. Deleting a queue
  61.37.1.3. Adding a message to a queue
  61.37.1.4. Reading a message from a queue
  61.37.1.5. Check if there are messages in a queue
  61.38. Zend_Service_WindowsAzure_Storage_Table
  61.38.1. Operations on tables
  61.38.1.1. Creating a table
  61.38.1.2. Listing all tables
  61.38.2. Operations on entities
  61.38.2.1. Enforced schema entities
  61.38.2.2. No enforced schema entities (a.k.a. DynamicEntity)
  61.38.2.3. Entities API examples
  61.38.2.3.1. Inserting an entity
  61.38.2.3.2. Retrieving an entity by partition key and row key
  61.38.2.3.3. Updating an entity
  61.38.2.3.4. Deleting an entity
  61.38.2.4. Performing queries
  61.38.2.5. Batch operations
  61.38.3. Table storage session handler
  61.39. Zend_Service_Yahoo
  61.39.1. Wprowadzenie
  61.39.2. Wyszukiwanie w sieci Web z Yahoo!
  61.39.3. Wyszukiwanie obrazków z Yahoo!
  61.39.4. Wyszukiwanie filmów video za pomocą Yahoo!
  61.39.5. Wyszukiwanie lokalnych firm i usług za pomocą Yahoo!
  61.39.6. Wyszukiwanie Yahoo! News
  61.39.7. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer Inbound Links
  61.39.8. Wyszukiwanie Yahoo! Site Explorer PageData
  61.39.9. Klasy Zend_Service_Yahoo
  61.39.9.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet
  61.39.9.1.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet::totalResults()
  61.39.9.1.2. Właściwości
  61.39.9.2. Zend_Service_Yahoo_WebResultSet
  61.39.9.3. Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet
  61.39.9.4. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet
  61.39.9.5. Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet
  61.39.9.6. Zend_Service_Yahoo_InlinkDataResultSet
  61.39.9.7. Zend_Service_Yahoo_PageDataResultSet
  61.39.9.8. Zend_Service_Yahoo_Result
  61.39.9.8.1. Właściwości
  61.39.9.9. Zend_Service_Yahoo_WebResult
  61.39.9.9.1. Właściwości
  61.39.9.10. Zend_Service_Yahoo_ImageResult
  61.39.9.10.1. Właściwości
  61.39.9.11. Zend_Service_Yahoo_LocalResult
  61.39.9.11.1. Właściwości
  61.39.9.12. Zend_Service_Yahoo_NewsResult
  61.39.9.12.1. Właściwości
  61.39.9.13. Zend_Service_Yahoo_Image
  61.39.9.13.1. Właściwości
  62. Zend_Session
  62.1. Wprowadzenie
  62.2. Basic Usage
  62.2.1. Tutorial Examples
  62.2.2. Iterating Over Session Namespaces
  62.2.3. Accessors for Session Namespaces
  62.3. Advanced Usage
  62.3.1. Starting a Session
  62.3.2. Locking Session Namespaces
  62.3.3. Namespace Expiration
  62.3.4. Session Encapsulation and Controllers
  62.3.5. Preventing Multiple Instances per Namespace
  62.3.6. Working with Arrays
  62.3.7. Using Sessions with Objects
  62.3.8. Using Sessions with Unit Tests
  62.4. Global Session Management
  62.4.1. Configuration Options
  62.4.2. Error: Headers Already Sent
  62.4.3. Session Identifiers
  62.4.3.1. Session Hijacking and Fixation
  62.4.4. rememberMe(integer $seconds)
  62.4.5. forgetMe()
  62.4.6. sessionExists()
  62.4.7. destroy(bool $remove_cookie = true, bool $readonly = true)
  62.4.8. stop()
  62.4.9. writeClose($readonly = true)
  62.4.10. expireSessionCookie()
  62.4.11. setSaveHandler(Zend_Session_SaveHandler_Interface $interface)
  62.4.12. namespaceIsset($namespace)
  62.4.13. namespaceUnset($namespace)
  62.4.14. namespaceGet($namespace)
  62.4.15. getIterator()
  62.5. Zend_Session_SaveHandler_DbTable
  63. Zend_Soap
  63.1. Zend_Soap_Server
  63.1.1. Zend_Soap_Server constructor
  63.1.1.1. Zend_Soap_Server constructor for the WSDL mode
  63.1.1.2. Zend_Soap_Server constructor for the non-WSDL mode
  63.1.2. Methods to define Web Service API
  63.1.3. Request and response objects handling
  63.1.3.1. Request processing
  63.1.3.2. Response pre-processing
  63.2. Zend_Soap_Client
  63.2.1. Zend_Soap_Client Constructor
  63.2.2. Performing SOAP Requests
  63.3. WSDL Accessor
  63.3.1. Zend_Soap_Wsdl constructor
  63.3.2. addMessage() method
  63.3.3. addPortType() method
  63.3.4. addPortOperation() method
  63.3.5. addBinding() method
  63.3.6. addBindingOperation() method
  63.3.7. addSoapBinding() method
  63.3.8. addSoapOperation() method
  63.3.9. addService() method
  63.3.10. Type mapping
  63.3.10.1. Retrieving type information
  63.3.10.2. Adding complex type information
  63.3.11. addDocumentation() method
  63.3.12. Get finalized WSDL document
  63.4. AutoDiscovery
  63.4.1. AutoDiscovery Introduction
  63.4.2. Class autodiscovering
  63.4.3. Functions autodiscovering
  63.4.4. Autodiscovering Datatypes
  63.4.5. WSDL Binding Styles
  64. Zend_Tag
  64.1. Introduction
  64.2. Zend_Tag_Cloud
  64.2.1. Decorators
  64.2.1.1. HTML Tag decorator
  64.2.1.2. HTML Cloud decorator
  65. Zend_Test
  65.1. Wprowadzenie
  65.2. Zend_Test_PHPUnit
  65.2.1. Bootstrapping your TestCase
  65.2.2. Testing your Controllers and MVC Applications
  65.2.2.1. Controller Tests and the Redirector Action Helper
  65.2.3. Assertions
  65.2.3.1. CSS Selector Assertions
  65.2.3.2. XPath Assertions
  65.2.3.3. Redirect Assertions
  65.2.3.4. Response Header Assertions
  65.2.3.5. Request Assertions
  65.2.4. Examples
  65.3. Zend_Test_PHPUnit_Db
  65.3.1. Quickstart
  65.3.1.1. Setup a Database TestCase
  65.3.1.2. Specify a seed dataset
  65.3.1.3. A few initial database tests
  65.3.2. Usage, API and Extensions Points
  65.3.2.1. The Zend_Test_PHPUnit_DatabaseTestCase class
  65.3.2.2. Integrating Database Testing with the ControllerTestCase
  65.3.3. Using the Database Testing Adapter
  66. Zend_Text
  66.1. Zend_Text_Figlet
  66.2. Zend_Text_Table
  67. Zend_TimeSync
  67.1. Introduction
  67.1.1. Why Zend_TimeSync ?
  67.1.2. What is NTP ?
  67.1.3. What is SNTP?
  67.1.4. Problematic usage
  67.1.5. Decide which server to use
  67.2. Working with Zend_TimeSync
  67.2.1. Generic Time Server Request
  67.2.2. Multiple Time Servers
  67.2.3. Protocols of Time Servers
  67.2.4. Using Ports for Time Servers
  67.2.5. Time Servers Options
  67.2.6. Using Different Time Servers
  67.2.7. Information from Time Servers
  67.2.8. Handling Exceptions
  68. Zend_Tool
  68.1. Using Zend_Tool On The Command Line
  68.1.1. Installation
  68.1.1.1. Download And Go
  68.1.1.2. Installing Via Pear
  68.1.1.3. Installing by Hand
  68.1.2. General Purpose Commands
  68.1.2.1. Version
  68.1.2.2. Built-in Help
  68.1.2.3. Manifest
  68.1.3. Project Specific Commands
  68.1.3.1. Project
  68.1.3.2. Module
  68.1.3.3. Controller
  68.1.3.4. Action
  68.1.3.5. View
  68.1.3.6. Model
  68.1.3.7. Form
  68.1.3.8. DbAdapter
  68.1.3.9. DbTable
  68.1.3.10. Layout
  68.1.4. Environment Customization
  68.1.4.1. The Storage Directory
  68.1.4.2. The Configuration File
  68.1.4.3. Environment Locations
  68.2. Extending Zend_Tool
  68.2.1. Overview of Zend_Tool
  68.2.2. Zend_Tool_Framework Extensions
  68.2.2.1. Overall Architecture
  68.2.2.2. Understanding the CLI Client
  68.2.2.2.1. Setting up the CLI tool
  68.2.2.2.2. Setting up the CLI tool on Unix-like Systems
  68.2.2.2.3. Setting up the CLI tool on Windows
  68.2.2.2.4. Other Setup Considerations
  68.2.2.3. Creating Providers
  68.2.2.3.1. How Zend_Tool finds your Providers
  68.2.2.3.2. Basic Instructions for Creating Providers
  68.2.2.3.3. The response object
  68.2.2.3.4. Advanced Development Information
  68.2.3. Zend_Tool_Project Extensions
  68.2.3.1. Overall Architecture
  68.2.3.2. Creating Providers
  69. Zend_Tool_Framework
  69.1. Introduction
  69.2. Using the CLI Tool
  69.2.1. Setting up the CLI tool
  69.2.2. Setting up the CLI tool on Unix-like Systems
  69.2.3. Setting up the CLI tool on Windows
  69.2.4. Other Setup Considerations
  69.2.5. Where To Go Next?
  69.3. Architecture
  69.3.1. Registry
  69.3.2. Providers
  69.3.3. Loaders
  69.3.4. Manifests
  69.3.5. Clients
  69.4. Creating Providers to use with Zend_Tool_Framework
  69.4.1. How Zend_Tool finds your Providers
  69.4.2. Basic Instructions for Creating Providers
  69.4.3. The response object
  69.4.4. Advanced Development Information
  69.4.4.1. Passing Variables to a Provider
  69.4.4.2. Prompt the User for Input
  69.4.4.3. Pretending to execute a Provider Action
  69.4.4.4. Verbose and Debug modes
  69.4.4.5. Accessing User Config and Storage
  69.5. Shipped System Providers
  69.5.1. The Version Provider
  69.5.2. The Manifest Provider
  69.6. Extending and Configuring Zend_Tool_Framework
  69.6.1. Customizing Zend_Tool Console Client
  69.6.1.1. The Home Directory
  69.6.1.2. Local Storage
  69.6.1.3. User Configuration
  69.6.1.4. User Configuration File Content
  70. Zend_Tool_Project
  70.1. Introduction
  70.2. Create A Project
  70.3. Zend_Tool Project Providers
  70.4. Zend_Tool_Project Internals
  70.4.1. Zend_Tool_Project Internal Xml Structure
  70.4.2. Zend_Tool_Project Internal Extending
  71. Zend_Translate
  71.1. Introduction
  71.1.1. Starting multi-lingual
  71.2. Adapters for Zend_Translate
  71.2.1. How to decide which translation adapter to use
  71.2.1.1. Zend_Translate_Adapter_Array
  71.2.1.2. Zend_Translate_Adapter_Csv
  71.2.1.3. Zend_Translate_Adapter_Gettext
  71.2.1.4. Zend_Translate_Adapter_Ini
  71.2.1.5. Zend_Translate_Adapter_Tbx
  71.2.1.6. Zend_Translate_Adapter_Tmx
  71.2.1.7. Zend_Translate_Adapter_Qt
  71.2.1.8. Zend_Translate_Adapter_Xliff
  71.2.1.9. Zend_Translate_Adapter_XmlTm
  71.2.2. Integrate self written Adapters
  71.2.3. Speedup all Adapters
  71.3. Using Translation Adapters
  71.3.1. Translation Source Structures
  71.4. Creating source files
  71.4.1. Creating Array source files
  71.4.2. Creating Gettext source files
  71.4.3. Creating TMX source files
  71.4.4. Creating CSV source files
  71.4.5. Creating INI source files
  71.5. Additional features for translation
  71.5.1. Options for adapters
  71.5.2. Handling languages
  71.5.2.1. Automatical handling of languages
  71.5.2.2. Using a country as language
  71.5.3. Automatic source detection
  71.5.3.1. Language through naming directories
  71.5.3.2. Language through filenames
  71.5.3.2.1. Complete filename
  71.5.3.2.2. Extension of the file
  71.5.3.2.3. Filename tokens
  71.5.3.3. Ignoring special files and directories
  71.5.3.3.1. Ignore a special directory or file
  71.5.3.3.2. Ignore several directories or files
  71.5.3.3.3. Ignore specific names
  71.5.4. Routing for translations
  71.5.5. Combining multiple translation sources
  71.5.6. Checking for translations
  71.5.7. How to log not found translations
  71.5.8. Accessing source data
  71.6. Plural notations for Translation
  71.6.1. Traditional plural translations
  71.6.2. Modern plural translations
  71.6.3. Plural source files
  71.6.3.1. Array source with plural definitions
  71.6.3.2. Csv source with plural definitions
  71.6.3.3. Gettext source with plural definitions
  71.6.4. Custom plural rules
  72. Zend_Uri
  72.1. Zend_Uri
  72.1.1. Wstęp
  72.1.2. Tworzenie nowego URI
  72.1.3. Manipulowanie istniejącym URI
  72.1.4. Sprawdzanie poprawności URI
  72.1.5. Wspólne metody instancji
  72.1.5.1. Pobieranie schematu URI
  72.1.5.2. Pobieranie całego URI
  72.1.5.3. Sprawdzanie poprawności URI
  73. Zend_Validate
  73.1. Wprowadzenie
  73.1.1. Czym jest weryfikator?
  73.1.2. Podstawowe użycie weryfikatorów
  73.1.3. Własne komunikaty
  73.1.4. Użycie statycznej metody is()
  73.2. Standardowe klasy weryfikatorów
  73.2.1. Alnum
  73.2.2. Alpha
  73.2.3. Barcode
  73.2.4. Between
  73.2.5. Ccnum
  73.2.6. Date
  73.2.7. Digits
  73.2.8. EmailAddress
  73.2.9. Float
  73.2.10. GreaterThan
  73.2.11. Hex
  73.2.12. Hostname
  73.2.13. InArray
  73.2.14. Int
  73.2.15. Ip
  73.2.16. LessThan
  73.2.17. NotEmpty
  73.2.18. Regex
  73.2.19. StringLength
  73.3. Łańcuchy weryfikatorów
  73.4. Pisanie weryfikatorów
  73.5. Validation Messages
  73.5.1. Using pre-translated validation messages
  73.5.2. Limit the size of a validation message
  74. Zend_Version
  74.1. Odczytywanie wersji Zend Framework
  75. Zend_View
  75.1. Wprowadzenie
  75.1.1. Skrypt kontrolera
  75.1.2. Skrypt widoku
  75.1.3. Opcje
  75.1.4. Krótkie znaczniki wewnątrz skryptów widoków
  75.1.5. Narzędziowe metody dostępowe
  75.2. Skrypt kontrolera
  75.2.1. Przekazywanie zmiennych
  75.2.2. Wykonywanie skryptu widoku
  75.2.3. Ścieżki skryptu widoku
  75.3. Skrypty widoków
  75.3.1. Filtrowanie danych wyjściowych
  75.3.2. Użycie alternatywnych systemów szablonów
  75.3.2.1. Systemy szablonów używające skryptów widoku
  75.3.2.2. Systemy szablonów używające interfejsu Zend_View_Interface
  75.4. Klasy helperów
  75.4.1. Wbudowane klasy helperów
  75.4.1.1. Helper Action
  75.4.1.2. Partial Helper
  75.4.1.3. Placeholder Helper
  75.4.1.3.1. Concrete Placeholder Implementations
  75.4.1.4. Helper Doctype
  75.4.1.5. Helper HeadLink
  75.4.1.6. Helper HeadMeta
  75.4.1.7. HeadScript Helper
  75.4.1.8. HeadStyle Helper
  75.4.1.9. Helper HeadTitle
  75.4.1.10. Helpery HTML Object
  75.4.1.11. Helper InlineScript
  75.4.1.12. Helper JSON
  75.4.1.13. Translate Helper
  75.4.2. Ścieżki klas helperów
  75.4.3. Pisanie własnych klas helperów
  75.5. Zend_View_Abstract
  76. Zend_Wildfire
  76.1. Zend_Wildfire
  77. Zend_XmlRpc
  77.1. Wprowadzenie
  77.2. Zend_XmlRpc_Client
  77.2.1. Wprowadzenie
  77.2.2. Wywołania metod
  77.2.3. Typy i konwersje
  77.2.3.1. Natywne typy PHP jako parametry
  77.2.3.2. Obiekty Zend_XmlRpc_Value jako parametry
  77.2.4. Obiekt serwera proxy
  77.2.5. Obsługa błędów
  77.2.5.1. Błędy HTTP
  77.2.5.2. Błędy XML-RPC
  77.2.6. Introspekcja serwerów
  77.2.7. Od żądania do odpowiedzi
  77.2.8. Klient HTTP i testowanie
  77.3. Zend_XmlRpc_Server
  77.3.1. Wprowadzenie
  77.3.2. Podstawowe użycie
  77.3.3. Struktura serwera
  77.3.4. Konwencje
  77.3.5. Używanie przestrzeni nazw
  77.3.6. Własny obiekt żądania
  77.3.7. Własne odpowiedzi
  77.3.8. Obsługa wyjątków poprzez odpowiedzi błędów
  77.3.9. Buforowanie definicji serwera pomiędzy żądaniami
  77.3.10. Przykład użycia
  77.3.10.1. Podstawowe użycie
  77.3.10.2. Dołączanie klasy
  77.3.10.3. Dołączanie wielu klas używając przestrzeni nazw
  77.3.10.4. Określenie wyjątków dla odpowiedzi błędów
  77.3.10.5. Użycie własnego obiektu żądania
  77.3.10.6. Użycie własnego obiektu odpowiedzi
  77.3.10.7. Buforowanie definicji serwera pomiędzy żądaniami
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...